Thông báo lịch kiểm tra lớp nghiệp vụ Thẩm định giá K89

Kính gửi Học viên lớp nghiệp vụ thẩm định giá K89   
Văn phòng Hội thông báo 
Lịch kiểm tra: ngày 6/7/2018
Thời gian: 17h30 
Địa điểm: Hội trường, tầng 2, Nhà A, số 73 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.
 
Đề nghị học viên đến sớm làm thủ tục vào kiểm tra.
 
Trân trọng.

(Văn phòng Hội )