Hội Thẩm định giá Việt Nam đã tổ chức thành công lớp cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá Đợt 3 tại Hà Nội

Hội Thẩm định giá Việt Nam đã tổ chức thành công lớp cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá Đợt 3 tại Hà Nội
Trong 3 ngày 20, 21, 22 tháng 7 năm 2018, Hội Thẩm định giá Việt Nam đã tổ chức lớp cập nhật kiến thức Đợt 3 cho các thẩm định viên về giá tại Hà Nội.
  
 (Chủ tịch Hội – Ông Nguyễn Tiến Thỏa khai giảng lớp Cập nhật kiến thức cho thẩm định viên về giá- Đợt 3 tại Hà Nội)
 
Ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội đánh giá cao về sự chuẩn bị tốt về bài giảng của các Thầy và sự tham gia đầy đủ các buổi học của học viên, Ông đã gửi lời cảm ơn các Lãnh đạo công ty, các học viên đã nhiệt tình hưởng ứng, tham gia lớp cập nhật kiến thức của Hội.
Trong thời gian cập nhật kiến thức, các học viên đều tham gia đầy đủ, tích cực học tập, hăng hái tham gia thảo luận, trao đổi với giảng viên để giải quyết những vướng mắc trong thực tế khi hành nghề.
Hầu hết học viên tham gia lớp học đánh giá cao công tác tổ chức lớp học của Hội, cũng như về chất lượng giảng dạy của các giảng viên (đạt 71% - 80% là tốt)
Một lần nữa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam bày tỏ lời cảm ơn đối với toàn thể học viên và giảng viên đã tích cực đóng góp để đợt cập nhật kiến thức tại Hà Nội – đợt 3 thành công tốt đẹp.
Kết thúc lớp học cập nhật kiến thức, Chủ tịch Hội – Ông Nguyễn Tiến Thỏa đã đánh giá lớp cập nhật kiến thức đạt tốt các yêu cầu chỉ đạo của Bộ Tài chính và trao Giấy Chứng nhận hoàn thành khóa cập nhật kiến thức cho các Thẩm định viên đủ điều kiện.
 

Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam – Ông Nguyễn Tiến Thỏa trao Giấy chứng nhận cập nhật kiến thức cho các Thẩm định viên về giá)
 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan