Thông Báo Kế hoạch hoạt động tháng 8/2018 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số: 152/2018/TB/HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

                                                              Hà Nội, ngày 30  tháng 7 năm 2018

Thông Báo

Kế hoạch hoạt động tháng 8/2018

của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

  

   Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022), và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội tại Hội nghị BCH Hội lần thứ I- Nhiệm kỳ III của Hội

    

Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 8/2018 như sau:

1. Thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I Nhiệm kỳ III. Tổng hợp ý kiến góp ý của Ban Chấp hành, hoàn thiện, ký ban hành các Quyết định và Quy chế: Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Quy chế Hội viên, Quy chế hoạt động Ban Kiểm tra, Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng của Hội, Quy chế Quy tắc đạo đức trong hoạt động Hội, Quy chế họat động của Hội đồng thi đua khen thưởng của Hội.

2. Hoàn thiện việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BCH Hội

3. Bàn thống nhất để quyết định thành lập các Ban chuyên môn “Ban đào tạo, Ban nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá.....”, Câu lạc bộ thẩm định giá Sài Gòn.

4. Tiếp đoàn Hiệp hội Thẩm định giá bất động sản Nhật Bản

5. Triển khai theo kế hoạch các công việc được Ban Chấp hành đề xuất và nhất trí tại Hội nghị BCH Hội tại Hải Phòng. (Trước mắt tập trung công tác phát triển hội viên, cải tiến Website, tổ chức hội thảo chuyển giao kiến thức cho hội viên khu vực Miền Nam..)

6. Công tác đào tạo:

- Mở 02 lớp ôn thi chuyên ngành thẩm định giá vào 18/8-22/7/2018 tại Hà Nội và 25/8-27/8/2018 tại TP. HCM cho các đối tượng có nhu cầu để tham dự kỳ thi Thẻ Thẩm định viên về giá kỳ thi thứ 13 năm 2018 của Bộ Tài chính.

- Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành TĐG khóa 90 vào ngày 22/8/2018.

7. Giải quyết các công việc thường xuyên.

Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.
 

-Nơi nhận:

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.

+ Lưu VT.

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Tiến Thỏa

 


(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: