Thư Mời cá nhân, đơn vị thẩm định giá gia nhập Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------***-------

Số:   154 /2018/TM-HTĐGVN

V/v: Mời gia nhập Hội Thẩm định giá Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2018

 

 

 

 
 
THƯ MỜI

GIA NHẬP HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 

Kính gửi:Các cá nhân, đơn vị thẩm định giá

 

           Hội Thẩm định giá Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các tổ chức và công dân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực tư vấn định giá và thẩm định giá do Bộ Tài chính quản lý, được thành lập theo Quyết định số 138/2005/QĐ-BNV ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

           Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết hội viên; đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; phối hợp, liên kết hỗ trợ hoạt động của các hội viên, vận động, khuyến khích hội viên nghiêm túc chấp hành pháp luật về định giá và thẩm định giá, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức có cùng lĩnh vực hoạt động ở các nước trong khu vực và trên thế giới, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

           Trải qua hơn 10 năm thành lập và hoạt động, Hội đã rất vui mừng đón nhận nhiều doanh nghiệp thẩm định giá, các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá gia nhập Hội, cùng hợp tác, liên kết phấn đấu vì sự phát triển của nghề thẩm định giá. Vì vậy, Hội Thẩm định giá Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích, ngày một trưởng thành, trở thành một tổ chức có uy tín trong xã hội. Tại Đại hội nhiệm kỳ II (2012-2017) của Hội Thẩm định giá Việt Nam, Ông Vương Đình Huệ - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đánh giá: “…Tôi vui mừng nhận thấy trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Thẩm định giá Việt Nam đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, cố gắng phấn đấu xây dựng Hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia với cơ quan quản lý Nhà nước trong việc nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thẩm định giá phát triển”. Tại Đại hội nhiệm kỳ III (2018-2022), Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đã phát biểu: “Bộ Tài chính luôn đánh giá cao những đóng góp của Hội Thẩm định giá Việt Nam với cơ quan quản lý Nhà nước mà trực tiếp là Bộ Tài chính trong việc xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý về thẩm định giá; đồng thời ghi nhận các thành tích về công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành về thẩm định giá, công tác thông tin tuyên truyền, nghiên cứu khoa học và các công tác khác… Đáng chú ý là Hội đã tổ chức tốt việc liên kết, phối hợp hoạt động của các hội viên; vận động hội viên nghiêm túc chấp hành pháp luật về thẩm định giá giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ thẩm định giá… Về cơ bản hoạt động của Hội đang trở thành một trong những “cánh tay nối dài” của Bộ Tài chính trong việc phối hợp giúp Bộ Tài chính quản lý, theo dõi, giám sát, quản lý lĩnh vực thẩm định giá có hiệu quả hơn.

           Để Hội Thẩm định giá Việt Nam phát triển mạnh hơn, góp phần vào sự phát triển bền vững của nghề thẩm định giá, của từng doanh nghiệp thẩm định giá và sự kỳ vọng của Bộ Tài chính, Hội Thẩm định giá Việt Nam mong muốn được đón nhận đơn vị và các cá nhân, cán bộ, nhân viên trong đơn vị gia nhập Hội để cùng chung tay, góp sức xây dựng “mái nhà chung” của ngành thẩm định giá Việt Nam trở thành “cầu nối” hữu ích, hiệu quả giữa các doanh nghiệp thẩm định giá với cơ quan quản lý Nhà nước và ngược lại.

           Hội xin gửi kèm thư mời: Quy chế hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam; hướng dẫn về thủ tục gia nhập Hội; Các nội dung khác về Hội có thể tham khảo trên Website của Hội.

 

          

          Nơi nhận :

          - Các doanh nghiệp TĐG (chưa phải là hội

             viên của Hội)

          - Thông báo cho các thành viên BCH (để

             tuyên truyền, vận động)

          - Đăng Website

          - Lưu VP
 

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

(Văn phòng Hội )

04 Quy che Hoi vien


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: