Thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam kỳ họp thứ I- Nhiệm kỳ III

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

_______________________

Số:   155 /2018/TB-HTĐGVN

V/v: Thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam kỳ họp thứ I- Nhiệm kỳ III

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

      

Hà nội, Ngày 6 tháng 8 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kết quả họp Hội nghị Ban Chấp hành

Hội Thẩm định giá Việt Nam kỳ họp thứ I- nhiệm kỳ III

------------------

          

          Ngày 27/7/2018 tại TP.Hải Phòng; Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam đã tiến hành họp kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ III (2018-2022), với sự tham dự của 14/15 thành viên Ban Chấp hành (vắng mặt có lý do: Ông Nguyễn Văn Truyền - Phó Chủ tịch Hội) và của các vị khách mời đang có những hoạt động tích cực hỗ trợ Ban Chấp hành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội TĐGVN lần thứ III, gồm:

          Ông Nguyễn Xuân Trường - Tổng GĐ Công ty CP Giám định thẩm định Sài Gòn                 

           Ông Phạm Đăng Hưng  - Phó trưởng Ban vật giá - Sở Tài chính TP.HCM

          Bà Đặng Thị Ân Thịnh - Phó GĐ Công ty CP Thẩm định giá và dịch vụ TC- ĐN

          Bà Phí Thị Mai- Phó giám đốc Công ty CP Tư vấn TĐG VCHP

          Hội nghị diễn ra dưới sự Chủ tọa của Ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội và Hội nghị tiến hành thảo luận 3 vấn đề lớn:

          1. Kết quả hoạt động của Hội, của Ban Chấp hành từ sau ngày tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ III (ngày 26/5/2018) đến nay.

          2. Bàn phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chấp hành; thảo luận, thống nhất các Quy chế hoạt động của Hội

          3. Triển khai Nghị quyết Đại hội III; cụ thể hóa các giải pháp chủ yếu phát triển Hội trong những năm tới.

          Qua quá trình thảo luận, Hội nghị đã đi đến thống nhất và quyết nghị những vấn đề sau:

          Thứ nhất: Về kết quả hoạt động của Hội từ sau Đại hội Nhiệm kỳ III đến nay:

          - Ban Chấp hành đánh giá cao việc Hội đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ III, sau đó đã xây dựng và lập các hồ sơ báo cáo kết quả Đại hội theo quy định trình các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời đã hoàn thành và thống nhất cao kết quả bầu cử Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các ủy viên Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam; xây dựng sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội để trình ra Ban Chấp hành Hội quyết định.

          - Ban Chấp hành cũng nhất trí với báo cáo của Chủ tịch Hội về việc triển khai các hoạt động sau Đại hội, như: Tổ chức thành công kế hoạch đào tạo cho 4 khóa đào tạo kiến thức chuyên ngành thẩm định giá, cấp chứng chỉ cho 232 học viên; 06 khóa cập nhật kiến thức cho 588 thẩm định viên về giá. Tổ chức cải tiến nâng cấp Website đặc biệt là chuyên mục “Diễn đàn”  thẩm định giá. Đồng thời đã phối hợp tích cực với Hiệp hội Định giá bất động sản Nhật Bản, Tổng Cục Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức cho 25 đơn vị hội viên tham gia Hội thảo “Kinh nghiệm định giá đất ở Nhật Bản” tại TP. Hồ Chí Minh và bàn kế hoạch phối hợp khảo sát về giá đất tại TP. Hải phòng.

          Tuy nhiên, Ban Chấp hành cũng đánh giá có một số hoạt động chưa đạt kết quả cao như: Việc cập nhật thông tin trên Wesite, việc liên kết giữa BCH, Văn phòng Hội với các hội viên qua mạng thông tin, phát triển hội viên, đóng hội phí...

          Thứ hai: Ban Chấp hành đã thảo luận và thống nhất giao Chủ tịch Hội ban hành các Quy chế và các Quyết định sau:

-         Quyết định phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành

-         Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành

-         Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra

-         Quy chế hội viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam

-         Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng

-         Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng

-         Quy tắc đạo đức trong hoạt động Hội

          Thứ ba: Ban Chấp hành thảo luận và thống nhất: để Hội tiếp tục phát triển cần triển khai chi tiết các giải pháp thực hiện phương hướng hoạt động cả nhiệm kỳ mà Ban Chấp hành trình ra Đại hội III. Trước mắt xử lý những công việc sau:

          + Về công tác tổ chức: Cần thành lập các Ban chuyên môn, các tổ chức thuộc Hội, trong đó có thể thành lập sớm: Ban nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá, Ban đào tạo, Ban tổ chức và phát triển hội viên; Câu lạc bộ thẩm định giá Sài gòn...Bổ sung thêm thành viên Ban Chấp hành vào thời điểm thích hợp.

          + Xây dựng và tổ chức triển khai chiến lược phát triển hội viên (có các hình thức vận động, thuyết phục, thu hút cụ thể). Tạo mối quan hệ kết nối với các Hiệp hội có liên quan (Kiểm toán, Bất động sản..)

          + Về công tác xây dựng cơ chế chính sách: Cần có kiến nghị sửa nội dung về giá đất trong Luật Đất đai, tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam về phương pháp thặng dư, phương pháp thu nhập, Đặc biệt là các giải pháp kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh (về điều kiện thành lập doanh nghiệp, giá dịch vụ, các điều kiện đăng ký hành nghề ...) thông qua việc sửa Nghị định 89/2013/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn; ban hành các hồ sơ mẫu về thẩm định giá; nghiên cứu đề xuất thành lập Hội đồng trọng tài thẩm định giá quốc gia ...

          + Về công tác thông tin: Tiếp tục cải tiến trang Website, đặc biệt phải bảo đảm tính cập nhật; mở “Diễn đàn”  trao đổi; thực hiện kết nối qua các kênh với BCH, với hội viên (Internet). Nghiên cứu, xin phép phát hành trang tin điện tử.

          + Thực hiện mạnh công tác chuyển giao kiến thức, hỗ trợ doanh nghiệp TĐG (mời chuyên gia) thông qua các hội nghị, hội thảo do các Ban, Câu lạc bộ của Hội tổ chức.

          Kết luận Hội nghị: Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội đã đánh giá cao kết quả thảo luận của Ban Chấp hành đồng thời Chủ tịch sẽ Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện ngay toàn bộ những nội dung mà BCH đã thống nhất nêu trên.  

          Trên đây là Thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ I - Nhiệm kỳ III, Chủ tịch Hội TĐGVN thông báo tới toàn thể Ban Chấp hành, Hội viên của Hội để triển khai thực hiện, các đơn vị liên quan để báo cáo và phối hợp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Các thành viên BCH

- Lãnh đạo các Cty TĐG là thành viên của Hội TĐGVN

- Cục Quản lý giá (để hỗ trợ)

- Đăn trên Website Hội TĐGVN

- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: