Thông Báo Kế hoạch hoạt động tháng 9/2018 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số: 161/2018/TB-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

                                                                         Hà Nội, ngày 30  tháng 8  năm 2018

Thông Báo

Kế hoạch hoạt động tháng 9/2018 của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

       Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022), và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội tại Hội nghị BCH Hội lần thứ I- Nhiệm kỳ III của Hội

          Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 9/2018 như sau:

          1. Triển khai các công việc tổ chức Hội thảo “Trao đổi giữa các công ty thẩm định giá trong cả nước với Sở Tài chính TP.HCM tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc trình, duyệt Báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá bất động sản tại TP.HCM”.

          2. Chủ tịch Hội bàn với thường trực Hội thống nhất giao cho Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá:

          - Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban

          - Nghiên cứu đề án kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động dịch vụ thẩm định giá để có những đề xuất trình cơ quan quản lý Nhà nước. 

          - Chủ trì Hội thảo “Trao đổi giữa các công ty thẩm định giá trong cả nước với Sở Tài chính TP.HCM tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc trình, duyệt Báo cáo kết quả TĐG, chứng thư TĐG bất động sản tại TP.HCM”.

          (Ông Nguyễn Ngọc Vinh Trưởng Ban chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban và báo cáo với BCH Hội)

          3. Chủ tịch Hội tham gia Hội đồng thi Thẻ thẩm định viên và cán bộ Văn phòng Hội tham gia coi thi kỳ thi Thẻ thẩm định viên về giá kỳ thi thứ 13 của Bộ Tài chính (tổ chức thi vào ngày 7,8,9/9/2018).

          4. Mở lớp cập nhật kiến thức chuyên ngành thẩm định giá đợt 4 tại Hà Nội (từ 21/9-23/9) cho các thẩm định viên về giá và chuẩn bị cho các lớp tiếp theo.

          5. Tiếp tục triển khai các công việc tổ chức quản lý lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành TĐG khóa 90 (đã khai giảng vào ngày 22/8/2018).

          6. Giải quyết các công việc thường xuyên.

      Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.

Nơi nhận:                                                                      

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.                                                        

+ Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

                                                                                  

                                                                                                            

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: