Thông báo kết quả kiểm tra lớp nghiệp vụ thẩm định giá K90

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA KHÓA 90
 Thời gian học từ ngày 22/8/2018 đến ngày 6/10/2018
 
TT Họ Tên Năm Sinh Nguyên quán Đơn vị công tác Kết quả kiểm tra Tổng điểm Kết quả
Luật NL HTG NL TĐG BĐS MTB GTDN TSVH
1 Phạm Hồng Hạ An  1991 Nghệ An Ngân hàng VIBAMC 5 6 6 9 9 10 6 51 Đạt
2 Nguyễn Ngọc Anh 1975 Hà Nội Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 8 9 8 10 10 10 6 61 Đạt
3 Trương Quang  Cường 1972 Nam Định Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 7 9 9 10 5 10 5 55 Đạt
4 Nguyễn Mạnh  Cường 1991 Hà Nội Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 8 9 8 10 5 10 6 56 Đạt
5 Phạm Văn  Dũng 1986 Hải Dương Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính  8 9 9 10 5 10 10 61 Đạt
6 Dương Thùy  Dương 1993 Hà Nội Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 8 9 9 10 5 10 8 59 Đạt
7 Hoàng Khánh  Duy 1993 Phú Thọ Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 8 8 9 10 5 10 8 58 Đạt
8 Nguyễn Trung  Hiếu 1994 Hà Nội   5 5 6 8 5 8 8 45 Đạt
9 Nguyễn Duy  Hiếu 1989 Hải Phòng Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 5 5 5 8 5 8 6 42 Đạt
10 Phạm Quang  Hưng 1971 Thái Bình Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 6 8 5 10 5 10 6 50 Đạt
11 Chử Thu  Hương 1985 Hà Nội   6 7 7 10 5 9 10 54 Đạt
12 Trần Thanh  Huyền 1989 Thanh Hóa Tập đoàn FLC 8 9 9 10 5 8 8 57 Đạt
13 Lê Cao  Khánh 1980 Hưng Yên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 5 7 5 10 9 10 9 55 Đạt
14 Đỗ Đức  Khiêm 1988 Hải Dương Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 7 8 7 10 5 10 10 57 Đạt
15 Vương Đình  Khiêm 1990 Hải Dương Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính - Sở Tài chính Hải Dương 9 10 10 10 5 10 10 64 Đạt
16 Thẩm Nguyễn Tùng  Lâm 1994 Phú Thọ Công ty CP Tập đoàn định giá DATC 5 6 7 9 10 10 7 54 Đạt
17 Hoàng Diệu  Linh 1992 Hà Nam Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 8 9 9 10 5 10 6 57 Đạt
18 Lê Duy  Long 1987 Vĩnh Phúc Phòng TĐTS - Khối thẩm định - Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương 5 5 7 10 5 5 6 43 Đạt
19 Đinh Tiến  Long 1982 Hưng Yên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 8 9 8 8 5 10 6 54 Đạt
20 Phạm Công  Minh 1989 Nam Định Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 5 5 5 10 10 8 10 53 Đạt
21 Nguyễn Bá Thành Nam 1990 Quảng Ninh   5 6 7 9 10 10 8 55 Đạt
22 Nguyễn Việt Phương 1979 Hưng Yên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 8 8 9 10 5 10 6 56 Đạt
23 Nguyễn Chí  Thành 1974 Hà Nội Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 7 9 9 10 5 10 6 56 Đạt
24 Tạ Thị Phương  Thảo 1986 Hà Nam Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Nhà Thực 6 8 5 10 8 5 9 51 Đạt
25 Nguyễn Thị Thu  Thảo 1994 Hải Dương   8 8 8 10 5 10 8 57 Đạt
26 Nguyễn Thị  Trang 1992 Hải Dương Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính 5 8 8 10 5 10 8 54 Đạt
27 Trần Hải  Triều 1994 Thái Bình Avalue 5 5 7 8 9 10 10 54 Đạt
28 Lương Đỗ  Trọng 1995 Thanh Hóa Công ty TNHH Thẩm định giá Bắc Việt 6 8 6 9 9 10 7 55 Đạt
29 Hoàng Anh  Trung 1974 Thái Bình Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 7 8 9 10 5 10 10 59 Đạt
30 Trần Huy  Tuấn 1993 Hải Dương Công ty TNHH Kiểm toán Ernst&Young Việt Nam 5 5 6 9 5 10 9 49 Đạt
31 Trần Thanh  Tùng 1992 Hải Dương Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính 6 9 9 10 6 10 10 60 Đạt
32 Chử Thu  Vân 1981 Hà Nội   7 6 7 10 5 10 10 55 Đạt
33 Nguyễn Thị  Xim 1989 Hà Nội Công ty CP Viễn thông FPT 6 6 6 10 3 9 7 47 Ko đạt
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA LẠI CÙNG KHÓA 90

 
TT Họ Tên Năm Sinh Nguyên quán Đơn vị công tác Kết quả kiểm tra Tổng điểm Kết quả
Luật NL HTG NL TĐG BĐS MTB GTDN TSVH
1 Nguyễn Tùng Dương 1991 Hải Phòng Ngân hàng VIBAMC 6 6 6 10 9 10 8   Đạt
2 Nguyễn Việt  Linh 1992 Hưng Yên   5 6 6 10 5 9 5   Đạt
3 Phạm Ngọc Thủy 1985 Hà Nội Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 5 8 9 10 5 10 10   Đạt
4 Nguyễn Thị  Nga 1993 Hưng Yên Công ty TNHH Kiểm toán VACO 5 6 8 10 3 10 8   Ko đạt

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: