Giấy mời Hội thảo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác thẩm định giá bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------o0o-------

Số:182 /2018/GM-HTĐGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

    Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

GIẤY MỜI HỘI THẢO

Về việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác

thẩm định giá bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh

 

Kính gửi: Ban lãnh đạo công ty thẩm định giá

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội Thẩm định giá Việt Nam trong việc phấn đấu xây dựng Hội thành “mái nhà chung” của nghề nghiệp thẩm định giá, “cầu nối” hữu ích giữa các doanh nghiệp thẩm định giá với cơ quan quản lý Nhà nước và ngược lại; hỗ trợ các doanh nghiệp thẩm định giá hoạt động có hiệu quả, phát triển bền vững;

Hội Thẩm định giá Việt Nam kết hợp với Sở Tài chính TP.HCM tổ chức buổi tọa đàm, trao đổi về nội dung “Tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác thẩm định giá bất động sản tại TP Hồ Chí Minh” khi các doanh nghiệp thẩm định giá trình báo cáo thẩm định giá và chứng thư thẩm định giá cho Hội đồng thẩm định giá Nhà nước của Thành phố; nhằm không chỉ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho công tác thẩm định giá mà quan trọng hơn còn là dịp để Sở Tài chính, Hội đồng thẩm định giá Nhà nước của Thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp thẩm định giá chấn chỉnh các mặt còn thiếu sót, bất cập trong hoạt động tư vấn thẩm định giá cho các cơ quan quản lý Nhà nước ở TP. HCM.

Hội Thẩm định giá Việt Nam trân trọng kính mời Quý đại biểu tới tham dự cuộc tọa đàm; trao đổi nói trên.

Chủ trì: Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam

Thời gian: Sáng thứ 7, ngày 10 tháng 11 năm 2018 (từ 7h30-12h)

Địa điểm: Lầu 10, Phòng Apricot, SAIGON Hotel, 41-47 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Đây là Hội thảo rất quan trọng và thiết thực của hoạt động thẩm định giá, để giúp Ban Tổ chức chủ động thực hiện công tác chuẩn bị Hội thảo được chu đáo, đề nghị Quý vị cử người tham dự Hội thảo và đăng ký với Ban tổ chức chậm nhất trước ngày 8/11/2018.

 

Rất hân hạnh được đón tiếp!

 

 

Ghi chú:- Đề nghị Quý vị vui lòng phúc đáp số lượng người tham dự trước ngày 8/11/2018.

Tel: 024. 36410056 / 0989 288 345/ 0985 710 462.

- Các đại biểu tới tham dự Hội thảo vui lòng tự trang trải kinh phí ăn, ở, đi lại trong thời gian tham gia Hội thảo.

 

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

(Văn phòng Hội )