Thông báo đổi lịch tổ chức cập nhật kiến thức để đăng ký hành nghề đúng thời hạn

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------o0o-------

 

Số:   198  /2018/TB/HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

 

     Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Các thẩm định viên về giá chưa đăng ký học cập nhật năm 2018

           

            Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo tới các thẩm định viên chưa đăng ký học cập nhật kiến thức năm 2018 như sau:

            Theo yêu cầu của Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính tại Công văn số 281/QLG-QLTĐG ngày 16/11/2018 về việc báo cáo danh sách thẩm định viên về giá hành nghề 2019 thì các doanh nghiệp thẩm định giá báo cáo danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề tại doanh nghiệp năm 2019 trước ngày 10/12/2018 để kịp thời triển khai thực hiện rà soát, thông báo danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá năm 2019.

            Để đảm bảo cho các thẩm định viên chưa học cập nhật kiến thức năm 2018 đăng ký hành nghề đúng thời hạn, Hội sẽ đổi lịch tổ chức cập nhật kiến thức sớm hơn so với thông báo trước đây như sau:

ĐỊA ĐIỂM

LỊCH HỌC

Hà Nội - đợt 10

Đổi từ ngày 22/12/2018 – 24/12/2018 sang ngày 1/12/2018 – 3/12/2018

TP Hồ Chí Minh

Ngày 8/12/2018 – 10/12/2018 Không tổ chức

            Vì vậy, Hội Thẩm định giá Việt Nam xin thông báo tới các thẩm định viên chưa học cập nhật kiến thức năm 2018 khẩn trương, nhanh chóng đăng ký học cập nhật với Hội để Hội xem xét tổ chức lớp học. (Các chi tiết khác – ngoài nội dung đổi lịch học nói trên – vẫn thực hiện theo Thông báo trước liền kề Thông báo này).

Form đăng ký đính kèm, xin gửi về Email: hoithamdinhgiavn@vva.org.vn

           

Nơi nhận:

-         Như trên

-         Website

-         Lưu VT

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

(Văn phòng Hội )

Form Dang ky hoc CNKT 2018


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: