Báo cáo hoạt động của Hội Thẩm định giá Việt Nam năm 2018

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------***-------

Số:  205 /2018/BC-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

                    

                  Hà Nội, ngày 6 tháng 12 năm 2018

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

NĂM 2018 CỦA HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

(Báo cáo theo Mẫu 16)

-----------------------

 

          Thực hiện Khoản 7, Điều 24 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội, Hội Thẩm định giá Việt Nam báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hội năm 2018 như sau:

          1.Về tổ chức Hội

          a) Về hội viên:

          - Tổng số hội viên: 250

          Trong đó:

          Hội viên tổ chức: 50 đơn vị

          Hội viên cá nhân: 200 người

          -Số hội viên mới kết nạp trong năm: 25

          Hội viên tổ chức: 5 đơn vị

          Hội viên cá nhân: 20 người

          b) Những người làm việc chuyên trách tại Hội: 7 (gồm: Chủ tịch, phó chủ tịch, các cán bộ, nhân viên Văn phòng Hội)

          c) Số lượng tổ chức thuộc Hội do Hội thành lập theo quy định của Điều lệ Hội:

          - Phòng ban trực thuộc Hội gồm 2 Ban:

                 + Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá;

                 + Ban Đào tạo kiến thức chuyên ngành thẩm định giá

          - Một Văn phòng đại diện tại TP. HCM.

          d) Việc kiện toàn tổ chức Hội:

          Ngày 26 tháng 5 năm 2018, Hội Thẩm định giá Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III tại Hà Nội theo quy định của Điều lệ Hội Thẩm định giá Việt Nam để đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ II (2012-2017), quyết nghị phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2018-2022), đón nhận các phần thưởng thi đua của Bộ Tài chính và bầu Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ III. Sau ngày Đại hội, 15 thành viên Ban Chấp hành Hội TĐGVN tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo Hội Thẩm định giá Việt Nam và kết quả như sau:

STT

CÁC CHỨC DANH

HỌ VÀ TÊN

 

1

 

Chủ tịch Hội

 

Ông Nguyễn Tiến Thỏa

                

 

 

2

 

 

Các Phó chủ tịch Hội

1.Ông Tô Công Thành

2.Ông Nguyễn Văn Truyền

3. Ông Nguyễn Quang Hùng

4. Bà Dương Thị Mỹ Lạng

 

 

3

 

 

Ban thường vụ Hội

1. Ông Nguyễn Tiến Thỏa

2.Ông Tô Công Thành

3.Ông Nguyễn Văn Truyền

4. Ông Nguyễn Quang Hùng

5. Bà Dương Thị Mỹ Lạng

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Các ủy viên BCH

1.Ông Đinh Quang Vũ

2.Ông Nguyễn Minh Hải

3.Ông Hồ Đắc Hiếu

4. Ông Nguyễn Văn Trung

5.Ông Nguyễn Ngọc Vinh

6.Ông Nguyễn Thế Phượng

7.Ông Nguyễn Huy Cường

8.Ông Vũ Xuân Biển

9.Bà Tô Thị Tươi

10. Bà Nguyễn Thị Hiền

5

Trưởng ban thanh tra, kiểm tra

Ông Nguyễn Quang Hùng

          Sau Đại hội, Ban Chấp hành Hội đã tổ chức họp bằng các hình thức thích hợp: Họp tập trung, trực tuyến và thường xuyên kết nối qua Email… để bàn bạc và thống nhất kế hoạch hoạt động của Hội. Tính hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Hội được nâng cao.

          2. Về kết quả hoạt động

            Thứ nhất: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, tư vấn, phản biện, góp ý xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách về giá và TĐG theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan và của Bộ Tài chính. Các ý kiến tham mưu, góp ý của Hội cơ bản được quản lý Nhà nước đánh giá cao và được tiếp thu đưa vào xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật; góp phần tạo lập môi trường pháp lý cho hoạt động thẩm định giá.

            - Các nội dung đề xuất, góp ý của Hội tập trung vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về giá, TĐG góp phần xây dựng được hệ thống pháp luật bảo đảm tính thống nhất giữa Luật Giá và các Luật có liên quan. Cụ thể:

                  + Kiến nghị một số Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ xử lý những nội dung có mâu thuẫn giữa Luật giá với Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ về giá và TĐG tài sản vô hình

                   + Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và môi trường xử lý mâu thuẫn về định giá đất và TĐG đất giữa các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai với các tiêu chuẩn TĐG VN.

                  + Góp ý Dự thảo luật Thuế tài sản

                  + Kiến nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sửa những nội dung về giá và TĐG mà một số Luật quy định không đồng nhất với Luật giá để đảm bảo thống nhất với Luật Đầu tư, Luật doanh nghiệp…

                  + Kiến nghị, góp ý với Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật Giá; các Tiêu chuẩn TĐG VN; Đề án nâng cao năng lực hoạt động TĐG giai đoạn 2012-2020; đề xuất với Bộ Tài chính các Tiêu chí xếp hạng các doanh nghiệp, các giải pháp kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động TĐG; kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá; các quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá…

            Ngoài việc tích cực thực hiện nhiệm vụ góp ý, phản biện xây dựng cơ chế chính sách về giá và thẩm định giá nêu trên, Hội còn chú trọng tham gia liên kết, hướng dẫn, vận động các hội viên tuân thủ pháp luật về thẩm định giá; góp ý, tháo gỡ những vướng mắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên trong hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá như: Hỗ trợ các doanh nghiệp giải trình với kiểm toán Nhà nước về kết quả thẩm định giá bất động sản tại TP Hồ Chí Minh; phương pháp xác định giá đất trong cổ phần hóa doanh nghiệp trong việc thoái vốn Nhà nước khi xác định giá đất và những nội dung khác trong thẩm định giá tài sản… Các hội viên là các doanh nghiệp của Hội hoạt động khá tích cực, tuân thủ đúng pháp luật về thẩm định giá, không để xảy ra sai phạm phải xử lý về hành chính hoặc hình sự; hầu hết các doanh nghiệp đều là các doanh nghiệp có thương hiệu, uy tín trên thị trường và cũng thường là các doanh nghiệp được chấm điểm chất lượng cao.

            Thứ hai: Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành TĐG cho các đối tượng trong xã hội có nhu cầu tự nguyện tham gia học; cập nhật kiến thức về thẩm định giá cho các thẩm định viên về giá đạt kết quả cao, được Bộ Tài chính đánh giá là một trong những thành tích nổi bật, dư luận xã hội đánh giá cao về chất lượng đào tạo. Năm 2018 Hội TĐGVN:

            - Tổ chức thành công 06 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành TĐG cho khoảng 311 học viên.

            - Tổ chức thành công 01 lớp ôn thi để thi lấy thẻ thẩm định viên về giá do Bộ tài chính cho khoảng gần 100 người.

            - Tổ chức thành công 08 khóa học cập nhật kiến thức cho 833 thẩm định viên về giá trong cả nước.

            - Với kết quả đào tạo, bồi dưỡng nêu trên, Hội đã cung cấp được nhiều thẩm định viên đủ điều kiện để Bộ Tài chính thông báo được hành nghề TĐG hàng năm; hàng trăm người đang làm công tác thẩm định giá ở nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế như: các tổ chức tài chính, ngân hàng, kiểm toán, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh…

            Thứ ba: Tổ chức hội thảo, công tác nghiên cứu khoa học về giá, thẩm định giá và các vấn đề kinh tế vĩ mô để tham mưu đề xuất ý kiến với cơ quan quản lý Nhà nước đạt nhiều thành công.

            - Hội đã tổ chức thành công cuộc Hội thảo “Góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong công tác thẩm định giá bất động sản trên địa bàn TP. HCM” và đã tổ chức nghiên cứu thành công cuộc hội thảo khoa học với các doanh nghiệp thẩm định giá để tháo gỡ, góp ý, chuyển giao những kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước về những mâu thuẫn ở một số nội dung giữa pháp luật về giá và pháp luật có liên quan; tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực thẩm định giá; xây dựng các Tiêu chí xếp hạng doanh nghiệp thẩm định giá… Phối hợp tổ chức một số cuộc hội thảo quốc tế với Hiệp hội định giá bất động sản Nhật Bản về kinh nghiệp định giá đất; đồng thời triển khai việc khảo sát, thẩm định giá đất ở Hải Phòng… ngoài ra tham gia nhiều cuộc hội thảo khoa học do các Bộ, Ngành tổ chức và đã đóng góp các đề xuất kiến nghị với các nội dung điều hành kinh tế vĩ mô, tài chính, tiền tệ, thị trường giá cả… với các cơ quan như: Ban kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học công nghệ.

            Thứ tư: Công tác thông tin, tuyên truyền về cơ chế chính sách, chủ trương quản lý và điều tiết giá, các quy định về TĐG của Nhà nước được Hội chủ động tích cực, thường xuyên triển khai, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý Nhà nước về giá thực hiện bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng được dư luận đồng tình.

            - Tổ chức nâng cấp, cải cách trang tin điện tử của Hội theo hướng kết nối với các hội viên; tổ chức diễn đàn trao đổi, phổ biến kiến thức thẩm định giá…

            Thứ năm: Lĩnh vực hợp tác quốc tế về TĐG cũng được quan tâm duy trì và mở rộng.

            - Duy trì quan hệ hợp tác với Ủy ban Tiêu chuẩn TĐG quốc tế, hiệp hội TĐG ASEAN.

            - Mở rộng quan hệ hợp tác với Hiệp hội TĐG Bất động sản Nhật Bản và Hiệp hội Thẩm định giá Hàn Quốc.

            Thứ sáu: Công tác xây dựng và phát triển Hội tiếp tục từng bước được củng cố.

            - Về công tác chung:

                  + Tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ III, củng cố hoạt động của Ban Chấp hành Hội.

                  + Hoàn thành việc xây dựng, ban hành các Quy chế theo quy định của Điều lệ Hội và tổ chức hoạt động theo các quy chế của Hội.

                  + Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý Nhà nước về giá để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Hội và quy định của Luật Giá.

                  + Thành lập một số Ban chuyên môn thuộc Hội

            Với những kết quả hoạt động như trên, Hội đã được Lãnh đạo Bộ Tài chính đánh giá tại Đại hội nhiệm kỳ III của Hội (ngày 26/5/2018) như sau:

            “Bộ Tài chính luôn đánh giá cao những đóng góp của Hội Thẩm định giá Việt Nam trong việc tham gia với cơ quan quản lý Nhà nước mà trực tiếp là Bộ Tài chính trong việc xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý về thẩm định giá; nhiều ý kiến đóng góp của Hội có giá trị thực tiễn, mang tính phản biện và đóng góp có giá trị trong việc xây dựng chính sách trong lĩnh vực giá và thẩm định giá; đồng thời ghi nhận các thành tích về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành về thẩm định giá; công tác thông tin tuyên truyền, nghiên cứu khoa học và các công tác khác… và về cơ bản hoạt động của Hội đang trở thành một trong những cánh tay nối dài của Bộ Tài chính trong việc phối hợp giúp Bộ Tài chính quản lý, theo dõi, giám sát, quản lý lĩnh vực thẩm định giá có hiệu quả hơn”.

3.      Tổng số kinh phí hoạt động trong năm:

Trong đó:

-   Ngân sách nhà nước hỗ trợ: Không

-   Kinh phí do tổ chức nước ngoài tài trợ: Không

-   Hội tự huy động từ các nguồn khác: Hội phí và đào tạo

4.      Dự kiến phương hướng, nhiệm vụ  năm 2019:

            Tập hợp, liên kết các hội viên thực hiện “Đoàn kết, hợp tác, đảm bảo chất lượng và tiện ích dịch vụ; nâng cao uy tín, đạo đức nghề nghiệp và sự tin cậy của thị trường” để xây dựng Hội tiếp tục phát triển trên cơ sở không ngừng phát huy nội lực, nâng cao trình độ, nghiệp vụ, năng lực thẩm định giá; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về TĐG; cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả và tăng trưởng bền vững, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Cụ thể:

            Thứ nhất: Tiếp tục chủ động tham gia, phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về TĐG nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hành lang pháp lý về TĐG. Trọng tâm:

            +Nghị định số 89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giá và các văn bản hướng dẫn Nghị định.

            + Các quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành TĐG.

+ Các tiêu chuẩn TĐG VN

+ Các nội dung liên quan đến kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động cung ứng dịch vụ TĐG.

            Thứ hai: Thực hiện các giải pháp liên kết các hội viên có hiệu quả hơn thông qua các hoạt động nghiên cứu chuyển giao khoa học về thẩm định giá; tổ chức nghiên cứu, tọa đàm, trao đổi, hội thảo chuyển giao kinh nghiệm trong thẩm định giá; tháo gỡ những khó khăn về kiến thức, nghiệp vụ trong thẩm định giá…

            Thứ ba: Tích cực triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành thẩm định giá, nghiên cứu khoa học và tổ chức Hội thảo khoa học nghiệp vụ TĐG, với nhiệm vụ cụ thể là:

- Tổ chức ít nhất khoảng 5-6 khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành TĐG / năm.

-         Tổ chức khoảng 3 lớp cập nhật kiến thức TĐG / năm.

-         Tổ chức 1 lớp ôn thi kiến thức TĐG / năm.

-         Tổ chức ít nhất 1 năm 1 cuộc hội thảo khoa học về TĐG…

            Thứ tư: Tập trung hơn cho công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực TĐG bằng các hình thức thích hợp trọng tâm là các quy định của pháp luật về TĐG.

Nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện phát hành Báo Điện tử về thẩm định giá.

            Tiếp tục cải cách, nâng cấp website của Hội và các hội viên, mở rộng các hình thức, phạm vi kết nối qua mạng điện tử;

            Thứ năm: Hoạt động cung ứng dịch vụ TĐG của các doanh nghiệp hội viên, phấn đấu:

            - Tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận và nghĩa vụ nộp ngân sách đạt mức năm sau cao hơn năm trước.

            - Xếp điểm chất lượng hoạt động TĐG đạt từ 80 điểm trở lên.

            Thứ sáu: Tiếp tục duy trì và phát triển hợp tác quốc tế về TĐG, cụ thể:

- Mở rộng thêm đối tác và mở rộng thêm lĩnh vực hợp tác.

            - Chú trọng triển khai kế hoạch hợp tác đã ký kết với Hiệp hội TĐG Bất động sản Nhật Bản, Hàn Quốc và các đối tác khác.

            Thứ bẩy: Kiên trì phấn đấu xây dựng Hội phát triển trở thành “mái nhà chung” của nghề TĐG và là “cầu nối” hữu ích giữa doanh nghiệp TĐG, thẩm định viên về giá với cơ quan quản lý Nhà nước và ngược lại.

            - Củng cố hoạt động của BCH, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các Quy chế hoạt động.

- Mở rộng các hình thức liên kết với các hội viên

- Phấn đấu mỗi năm kết nạp tối thiểu tăng thêm 10% hội viên là tổ chức, doanh nghiệp TĐG và 10% hội viên là cá nhân.

            - Nghiên cứu, hình thành câu lạc bộ giám đốc TĐG tại 3 khu vực Bắc - Trung - Nam.

            5. Đề xuất kiến nghị

            Để hoạt động thẩm định giá phát triển tốt; Hội Thẩm định giá Việt Nam xin được kiến nghị như sau:

          Để hướng hoạt động cạnh tranh trong việc cung ứng dịch vụ thẩm định giá nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín nghề nghiệp, thương hiệu để ngăn ngừa rủi ro, phát triển bền vững của các doanh nghiệp thẩm định giá, góp phần làm cho thị trường thẩm định giá hoạt động công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật về thẩm định giá. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng; góp sức thực hiện chủ trương chống tham nhũng, lợi ích nhóm, nợ xấu của nền kinh tế và mất mát, lãng phí nguồn lực của xã hội.

          Hội Thẩm định giá Việt Nam kiến nghị Bộ Tài chính như sau:

          5.1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành xử lý những vướng mắc, chồng chéo trong các quy định của pháp luật về thẩm định giá – đặc biệt là việc tư vấn giá đất, định giá đất giữa quy định của Bộ Tài nguyên – Môi trường và các quy định trong Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

          5.2 Cần trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 89/2013/NĐ-CP, ngày 6/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Giá về thẩm định giá và tập trung hơn vào hoàn thiện các giải pháp cạnh tranh không lành mạnh ở cả 3 nội dung:

          + Chất lượng dịch vụ TĐG

          + Giá dịch vụ TĐG

          + Điều kiện thành lập và kinh doanh của doanh nghiệp TĐG

          Cụ thể:

          5.2.1. Kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá: Bộ Tài chính tổ chức nghiên cứu sửa đổi các quy định về kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá tại doanh nghiệp; cùng doanh nghiệp thực hiện lộ trình xây dựng các Tiêu chí kiểm soát riêng về các lĩnh vực TĐG: Thẩm định giá doanh nghiệp, Thẩm định giá bất động sản, thẩm định giá máy móc thiết bị… để phù hợp với những đặc thù từng loại tài sản trong TĐG. Bộ tiêu chí, chỉ số đó không chỉ tạo thuận lợi cho việc đánh giá, kiểm tra chất lượng hàng năm của cơ quan có thẩm quyền: Bảo đảm công bằng, công khai minh bạch, thống nhất và xác thực đối với các doanh nghiệp TĐG, mà còn là cơ sở là chuẩn mực để các doanh nghiệp TĐG có thể tham chiếu, áp dụng, tự quản lý chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp mình.

          5.2.2. Kiểm soát giá dịch vụ thẩm định giá

          Bộ Tài chính không ban hành quyết định mà bổ sung vào Thông tư hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá để làm rõ hơn (cả định tính và định lượng) “Điều 11. Giá dịch vụ TĐG” được quy định tại Nghị định số 89/2013/NĐ-CP nêu trên. Trường hợp Bộ Tài chính không hướng dẫn thêm thì Hội đề nghị Bộ Tài chính giao cho Hội Thẩm định giá Việt Nam trao đổi, thỏa thuận, thống nhất với các doanh nghiệp thẩm định giá để có văn bản khuyến nghị một khung giá nào đó mang tính định hướng cho các doanh nghiệp TĐG về giá dịch vụ thẩm định giá để dẫn dắt thị trường có điều kiện thực hiện cạnh tranh lành mạnh.

          Văn bản định hướng đó được coi là một trong những cơ sở để xem xét trong các Tiêu chí đánh giá xếp hạng doanh nghiệp TĐG và xem xét hành vi cạnh tranh không lành mạnh về giá; kiểm tra, thanh tra giải quyết các khiếu nại tố cáo về giá.

          Văn bản Bộ Tài chính ủy quyền cho Hội Thẩm định giá Việt Nam để Hội Thẩm định giá Việt Nam khuyến nghị các doanh nghiệp TĐG phải được áp dụng chung cho tất cả các DN TĐG không phân biệt hội viên hay chưa phải hội viên thuộc Hội để tất cả các DN TĐG tham chiếu, vận dụng trong thực tiễn nếu không sẽ lại dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh về giá giữa doanh nghiệp hội viên và doanh nghiệp chưa phải hội viên.

          5.2.3. Bổ sung điều kiện thành lập và kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

          5.2.3.1. Để chất lượng thẩm định giá được nâng cao, về lâu dài đề nghị Bộ Tài chính cần có hướng dẫn bổ sung về điều kiện thành lập doanh nghiệp đối với các chức danh Giám đốc/Tổng giám đốc trong Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Giá về TĐG, có thể các điều kiện đó là:

          + Có đủ năng lực hành vi dân sự

          + Có trình độ chuyên môn về TĐG, kinh nghiệm trong quản trị của Công ty.

          + Là Thẩm định viên về giá hành nghề, có thực tiễn hoạt động TĐG từ 3 năm trở lên và đã trực tiếp ký 30 chứng thư, báo cáo kết quả TĐG …

          5.2.3.2. Cần bổ sung doanh nghiệp TĐG thì phải là doanh nghiệp kinh doanh những dịch vụ chính liên quan đến giá (định giá, TĐG, đấu giá, tư vấn giá, thông tin giá…) để thanh lọc tình trạng thành lập các doanh nghiệp quá dàn trải trong nghiệp vụ kinh doanh mà chỉ coi nghề TĐG như một hoạt động kinh doanh phụ, bổ sung, thẩm định giá phải là nghề kinh doanh chủ yếu.

          5.2.3.3. Đề nghị bổ sung quy định khi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ TĐG cần có vai trò tham vấn của Hội Thẩm định giá Việt Nam để vừa nâng cao trách nhiệm của Hội nghề nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước có thêm kênh thông tin trong việc xem xét quyết định.

            Trên đây là nội dung báo cáo về tổ chức, hoạt động năm 2018 của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

            Hội Thẩm định giá Việt Nam luôn mong muốn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Quý Bộ để Hội Thẩm định giá Việt Nam ngày càng phát triển.

 

 

Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ (để báo cáo)

- Bộ Tài chính (để báo cáo)

- Các thành viên BCH Hội; các Hội viên thuộc Hội (thông qua đường links, Email…)

- Đăng Website

- Lưu VP TW Hội TĐGVN

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: