Thông Báo Kế hoạch hoạt động tháng 1/2019 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số:  210 /2018/TB-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

                                                                         Hà Nội, ngày 30  tháng 12  năm 2018

 

Thông Báo

Kế hoạch hoạt động tháng 1/2019 của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

       Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022), và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội tại Hội nghị BCH Hội lần thứ I- Nhiệm kỳ III của Hội

          Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 1/2019 như sau:

          1. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội năm 2019

          2. Báo cáo tổng kết thi đua khen thưởng với Bộ Tài chính

          3. Báo cáo với Bộ Tài chính về công tác đào tạo của Hội trong năm 2018

          4. Ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp Hội Thẩm định giá bất động sản Nhật Bản về khảo sát giá đất tiêu chuẩn tại quận Ngô Quyền -TP.Hải Phòng

          5. Xây dựng  kế hoạch cho hội thảo:

          - Bàn thống nhất trong Ban Chấp hành và các doanh nghiệp lựa chọn chủ đề, nội dung hoặc là: “Tháo gỡ những vướng mắc trong công tác thẩm định giá trong ngân hàng” để hỗ trợ các doanh nghiệp thẩm định giá. Hoặc là: “Phương pháp thẩm định giá khởi điểm các khoản nợ xấu trong hoạt động của ngân hàng thương mại”

          - Bàn và hợp tác với Hiệp hội thẩm định giá Bất động sản Nhật Bản tổ chức hội thảo “Trao đổi và học tập kinh nghiệm phương pháp định giá đất hàng loạt ở Nhật Bản và học tập kinh nghiệm thẩm định giá đất tại quận Ngô Quyền Hải Phòng”

          6. Kết thúc lớp đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá K92 (Dự kiến kiểm tra cuối khóa ngày 16/1/2019).

          7. Giải quyết các công việc thường xuyên; trả lời những kiến nghị của doanh nghiệp thẩm định giá hội viên, triển khai các công tác phục vụ Tết âm lịch

      Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.

 

 


Nơi nhận
+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.                                                        

+ Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: