Chương trình kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM
---------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 01/2019/CTr-HTĐGVN  

Hà nội, ngày 02 tháng 1 năm 2019

 

 

CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

CỦA HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 

- Căn cứ Điều lệ Hội Thẩm định giá Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022);

- Căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội tại Hội nghị BCH Hội lần thứ I- Nhiệm kỳ III của Hội

Hội Thẩm định giá Việt Nam xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động trọng tâm năm 2019 như sau:

            I.Mục tiêu hoạt độngTriển khai thực hiện tích cực, có hiệu quả những nhiệm vụ hoạt động mà Đại hội III (2018-2022) nhất trí đề ra, tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển Hội trở thành “ cây cầu” gắn kết giữa cơ quan quản lý Nhà nước với các doanh nghiệp thẩm định giá và ngược lại, thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, hợp tác, đảm bảo chất lượng và tiện ích dịch vụ; nâng cao uy tín, đạo đức nghề nghiệp và sự tin cậy của thị trường” để xây dựng Hội tiếp tục phát triển trên cơ sở không ngừng phát huy nội lực, nâng cao trình độ, nghiệp vụ, năng lực thẩm định giá; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về TĐG; cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả và tăng trưởng bền vững, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

II. Nội dung kế hoạch

   

STT

Nội dung thực hiện

1

Tổ chức triển khai trong toàn Hội kế hoạch tiếp tục tham gia phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về thẩm định giá sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến hoạt động TĐG như: Các văn bản pháp luật hướng dẫn về thẩm định giá, các tiêu chuẩn thẩm định giá, các giải pháp kiểm soát cạnh tranh trong hoạt động thẩm định giá...

2

* Phát triển hội viên:

- Mở rộng các hình thức liên kết với các hội viên

- Phấn đấu năm 2019 kết nạp tối thiểu tăng thêm 10% hội viên là tổ chức, doanh nghiệp TĐG và 10% hội viên là cá nhân.

- Thực hiện các giải pháp liên kết, hỗ trợ hoạt động của các hội viên có hiệu quả hơn thông qua các hoạt động nghiên cứu chuyển giao khoa học về thẩm định giá; tổ chức nghiên cứu, tọa đàm, trao đổi,bồi dưỡng kiến thức, hội thảo chuyển giao kinh nghiệm trong thẩm định giá; tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá.

* Củng cố hoạt động của Ban Chấp hành: Bầu bổ sung thành viên BCH. Tổ chức họp BCH để đánh giá kết quả hoạt động từ sau khi Đại hội và triển khai phương hướng tới.

3

Xây dựng kế hoạch cho hội thảo:

- Bàn thống nhất trong Ban Chấp hành và các doanh nghiệp lựa chọn chủ đề, nội dung hội thảo hoặc là: “Tháo gỡ những vướng mắc trong công tác thẩm định giá trong ngân hàng” để hỗ trợ các doanh nghiệp thẩm định giá. Hoặc là: “Phương pháp thẩm định giá khởi điểm các khoản nợ xấu trong hoạt động của ngân hàng thương mại”

- Bàn và hợp tác với Hiệp hội thẩm định giá Bất động sản Nhật Bản tổ chức hội thảo “Trao đổi và học tập kinh nghiệm phương pháp định giá đất hàng loạt ở Nhật Bản và học tập kinh nghiệm thẩm định giá đất theo phương pháp của Nhật Bản tại quận Ngô Quyền Hải Phòng”

4

Tích cực triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành thẩm định giá, nghiên cứu khoa học TĐG:

- Mở rộng các hình thức đào tạo (theo vùng, theo chuyên đề...)

- Tổ chức ít nhất khoảng 7-8 khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành TĐG / năm.

- Tổ chức khoảng 10 lớp cập nhật kiến thức TĐG / năm (trong cả nước).

- Tổ chức 1 lớp ôn thi kiến thức TĐG / năm.

5

Tiếp tục duy trì và phát triển hợp tác quốc tế về TĐG:

- Mở rộng thêm đối tác và mở rộng thêm lĩnh vực hợp tác.

- Chú trọng triển khai kế hoạch hợp tác đã ký kết với Hiệp hội TĐG Bất động sản Nhật Bản, Hiệp Hội Thẩm định giá BĐS Hàn Quốc...

6

Nghiên cứu thành lập câu lạc bộ giám đốc TĐG tại 3 khu vực Bắc - Trung - Nam. (khi đủ điều kiện).

7

Tập trung hơn cho công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực TĐG bằng các hình thức thích hợp trọng tâm là các quy định của pháp luật về TĐG:

- Nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện phát hành Báo Điện tử về thẩm định giá.

- Tiếp tục cải cách, nâng cấp website của Hội và các hội viên, mở rộng các hình thức, phạm vi kết nối qua mạng điện tử.


          Trên đây là chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Hội Thẩm định giá Việt Nam. Trong quá trình hoạt động nếu có các hoạt động khác phát sinh sẽ được Hội bổ sung vào chương trình công tác hàng tháng, quý của năm 2019.

          Ban Chấp hành Hội phát động phong trào thi đua trong toàn Hội để thực hiện có hiệu quả chương trình công tác tác nêu trên; đồng thời đề nghị Lãnh đạo các đơn vị hội viên tổ chức quán triệt chương trình kế hoạch trên đây trong đơn vị, phối hợp cùng Ban Chấp hành triển khai chi tiết trong từng tháng, quý trong năm; phát động thi đua trong đơn vị thực hiện thắng lợi kế hoạch trên.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Chấp hành Hội TĐGVN;

- Cục Quản lý giá (để biết)

- Văn phòng Trung ương Hội;

- Văn phòng phía Nam của Hội;

- Các Ban thuộc Hội TĐGVN;

- Hội viên Hội TĐGVN;

- Đăng Website

- Lưu Văn phòng Hội TĐGVN

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: