Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nâng cao, chuyên sâu kiến thức thẩm định giá tài sản

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

        ____________________

 

Số: 34/2019/TB/HTĐGVN

V/v: Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nâng cao,

chuyên sâu kiến thức thẩm định giá tài sản.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

                                                      Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Tổng giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp thẩm định giá.

 

Căn cứ nguyện vọng của nhiều doanh nghiệp thẩm định giá (TĐG) và nhiều cá nhân làm việc trong các doanh nghiệp TĐG muốn được bồi dưỡng nâng cao, chuyên sâu kiến thức TĐG các loại tài sản cụ thể;

Bắt đầu từ năm 2019, Hội Thẩm định giá Việt Nam có kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu trên. Để có thể mở được các lớp như vậy, Hội TĐGVN xin gửi “Phiếu đăng ký nhu cầu đào tạo theo chuyên đề” kèm theo công văn này tới các doanh nghiệp. Tùy theo nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp mà doanh nghiệp có thể đăng ký cho nhân viên của mình chỉ học 1 chuyên đề, hoặc 2 chuyên đề… hay cả 4 chuyên đề. Doanh nghiệp có thể tự đề xuất lựa chọn giảng viên để Hội thu xếp, có thể tổ chức học tại đơn vị hoặc tại địa điểm do Hội tổ chức… Học phí của từng chuyên đề học tập sẽ được Hội thông báo cụ thể tùy theo thời gian cần học của từng chuyên đề, cách thức tổ chức lớp học mà doanh nghiệp đăng ký.

Hội TĐGVN thông báo để các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, xem xét kế hoạch trên để có quyết định hưởng ứng phù hợp.

 

Nơi nhận

+Các DN TĐG trong cả nước

+Cục QLG

+Đăng website

+Lưu VT

 

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

Phiếu đăng ký đính kèm

(Văn phòng Hội )

Dang ky theo CHUYEN DE


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: