Báo cáo kết quả hoạt động của Hội

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

            Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2012 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM NHIỆM KỲ I (2006-2011) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ II (2012-2016)

-----------*****------------
 
     I. Kết quả hoạt động của Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ I (2006-2011)

     Trong không khí cả nước hân hoan, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9; toàn Đảng toàn dân đang ra sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2012 và ngành Tài chính cả nước cũng đang thi đua lập thành tích chào mừng 67 năm ngành Tài chính Việt Nam, chúng ta họp mặt tại đây để tiến hành Đại hội II của Hội Thẩm định giá Việt Nam với sự phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thật tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn và xây dựng Hội ngày càng phát triển.

Hội Thẩm định giá Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp được thành lập theo Quyết định số 138/CV/QĐ ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sau khi có sự thống nhất của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

5 năm qua, Hội Thẩm định giá Việt Nam đã có nhiều cố gắng, vượt qua nhiều khó khăn (ban đầu không có trụ sở, không có phương tiện làm việc, không được cấp kinh phí hoạt động...) để xây dựng, phát triển Hội và tổ chức, động viên hội viên phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đại hội I của Hội đề ra với mục tiêu:

- Xây dựng Hội thành “Mái nhà chung” của ngành thẩm định giá Việt Nam; tập trung trí tuệ và sự cố gắng nỗ lực của hội viên tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra nhằm đóng góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp tăng cường quản lý kinh tế, quản lý giá cả có hiệu quả và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của Đảng, Chính phủ

- Xây dựng Hội thành “Chiếc cầu” gắn kết Hội Thẩm định giá Việt Nam, các doanh nghiệp thẩm định giá và toàn thể Hội viên với cơ quan quản lý Nhà nước (trước hết là Cục Quản lý giá Bộ Tài chính) để tham gia xây dựng các văn bản pháp luật, các cơ chế chính sách để phát triển dịch vụ thẩm định giá ở nước ta

 Từ mục tiêu đó, 5 năm qua Hội đã luôn tích cực hoạt động và đã đạt được những thành tích nổi bật như sau:

1. Luôn tích cực tham gia với cơ quan quản lý Nhà nước nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách, văn bản pháp luật để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động dịch vụ tư vấn thẩm định giá. Cụ thể:

- Hội đã tham gia bổ sung sửa đổi Nghị định 101/NĐ/2005/CP của Chính phủ về thẩm định giá, đã tổ chức một hội thảo cho các công ty thẩm định giá trong cả nước để lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Nghị định 101/NĐ/2005/CP (kết quả đã có 02 văn bản tham gia ý kiến gửi trình Bộ Tài chính và trình Thủ tướng Chính phủ)

     Nhiều công ty thẩm định giá đã tích cực tham gia hội thảo và có văn bản đóng góp ý kiến như Công ty CP Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam (VVFC), Công ty CP Thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ (SIAC), Công ty CP Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội (VFS), Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai, Công ty CP Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Sài Gòn, Công ty TNHH Tư vấn và thẩm định giá Hải phòng, Công ty CP Tư vấn và thẩm định giá Đông Nam, Công ty CP Tư vấn -Dịch vụ về tài sản Bất động sản - DATC, Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân, Công ty TNHH Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà nẵng.vv..

- Đặc biệt, Hội đã rất tích cực tham gia nghiên cứu, xây dựng Luật giá:

+ Chủ tịch Hội và nhiều công ty của Hội đã tham gia 4 hội thảo về Luật giá do Bộ Tài chính tổ chức

+ Một số công ty thẩm định giá của Hội (Công ty CP Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam (VVFC), Công ty CP Thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ (SIAC), Công ty CP Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội (VFS)) và Chủ tịch Hội đã tham gia các hội thảo về luật giá do các cơ quan sau tổ chức: Vụ Luật pháp Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy Ban Tài chính ngân sách Quốc hội.

+ Chủ tịch Hội được Văn phòng Chính phủ mời tham gia Hội đồng thẩm định Dự luật giá do Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Chủ tịch để trình Thủ tướng

+ Hội đã chủ động tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các công ty thẩm định giá trong cả nước và một số nhà khoa học, nhà quản lý có liên quan đến Dự luật giá. Trên cơ sở đó đã tổng hợp ý kiến, in ấn thành một quyển sách gửi lãnh đạo Bộ Tài chính và các ngành liên quan. Với những kết quả tham gia của Hội cũng như các doanh nghiệp thẩm định giá nêu trên, đã góp phần làm sáng tỏ một số quan điểm nhìn nhận chưa phù hợp về nghề thẩm định giá và đã được các cơ quan Chính phủ, Quốc hội, Ban soạn thảo tiếp thu và cơ bản đã sửa đổi, bổ sung Dự thảo Luật giá tạo điều kiện thuận lợi cho ngành thẩm định giá Việt Nam phát triển phù hợp với kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Chúng ta rất vui mừng, kỳ họp thứ 3 của Quốc Hội khóa XIII ngày 20-6-2012 đã thông qua Luật giá, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ký phê chuẩn Luật giá và ngày 16/7/2012 Chủ tịch nước đã công bố cho ban hành Luật giá. Trong Pháp lệnh giá trước đây chi có một mục và có 6 điều quy định về thẩm định giá. Luật giá vừa được ban hành đã có hẳn một chương và có tới 19 điều quy định về thẩm định giá. Điều đó chứng tỏ hoạt động thẩm định giá đã được Bộ Tài chính, Chính phủ và Quốc hội rất quan tâm, nhờ đó mà hành lang pháp lý cho thẩm định giá đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ban soạn thảo luật giá tạo dựng phù hợp với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế.

Thay mặt Hội Thẩm định giá Việt Nam và những người hành nghề thẩm định giá, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến GS.TS.Vương Đình Huệ -Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí Thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ông Trần Văn Hiếu - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính và Ban soạn thảo Luật giá đã nhìn nhận rõ vai trò, nhiệm vụ của hoạt động thẩm định giá. Chúng tôi cũng xin chân thành biết ơn Đảng, Chính phủ và Quốc hội đã tạo hành lang pháp lý cần thiết cho hoạt động thẩm định giá, tạo điều kiện cho ngành Thẩm định giá Việt Nam phát triển nhanh, mạnh, bền vững, hiệu quả.

  Luật giá đã được Chủ tịch nước công bố cho thi hành, nhiệm vụ của Hội Thẩm định giá cần phải tiếp tục bám sát các cơ quan quản lý Nhà nước, trực tiếp là Cục Quản lý giá Bộ Tài chính để tham gia xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dân thi hành, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thẩm định giá đi vào cuộc sống và phát triển.

- Ngoài ra, Hội còn tham gia xây dựng Luật Dự trữ Quốc gia (do Bộ Tài chính chủ trì) Luật Sở hữu trí tuệ (do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì) và có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và trình Thủ tướng Chính phủ ý kiến tham gia sửa đổi Nghị định 05/NĐ/CP về bán đấu giá tài sản.

- Tham gia và phát biểu đóng góp ý kiến với một số hội thảo do Văn phòng Chính phủ và Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam tổ chức để rà soát và kiến nghị sửa đổi Luật doanh nghiệp, Luật kinh doanh bất động sản và Luật đất đai

- Chủ tịch Hội và một số công ty thẩm định giá (Công ty CP Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam VVFC, Công ty CP Tư vấn -Dịch vụ về tài sản Bất động sản - DATC, Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư VIC) đã dự họp với lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư Hà nội để trao đổi về phương pháp và cách xác định tiền sử dụng đất, các chi phí trong xác định tiền sử dụng đất của các dự án đối ứng đầu tư theo hình thức Hợp đồng - Xây dựng - Chuyển giao (BT)

- Hội cũng tích cực tham gia với Cục Quản lý giá Bộ Tài chính xây dựng một số tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, trong đó có tiêu chuẩn về thẩm định giá trị thương hiệu, sở hữu trí tuệ (Công ty CP Thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ SIAC, Công ty CP Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội VFS, Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai, Công ty CP Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam VVFC, Công ty CP Thẩm định giá Và Dịch vụ Tài chính Sài Gòn SAFCO… đã tích cực có văn bản đóng góp ý kiến)

- Hội đã tổ chức lấy ý kiến Hội viên về Đề án nâng cao năng lực dịch vụ thẩm định giá để đóng góp với Cục Quản lý giá Bộ Tài chính

- Hội đã nghiên cứu và tích cực tham gia ý kiến với Bộ Tài chính về việc tổ chức thi Thẻ Thẩm định viên về giá (đã có 02 văn bản gửi Bộ Tài chính). Từ năm 2009 Bộ Tài chính tiếp tục tổ chức thi Thẻ Thẩm định viên về giá, đến nay được 03 khóa, Chủ tịch Hội đều được Bộ cử tham gia Hội đồng thi và đã nghiêm túc thực hiện tốt nhiệm vụ này.  

- Đặc biệt, Hội vô cùng phấn khởi vừa qua đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính, GS.TS Vương Đình Huệ quan tâm làm việc với Chủ tịch Hội để tham khảo ý kiến các vấn đề về quản lý giá, thẩm định giá, dự thảo Luật giá và công việc của Hội.

Và đặc biệt hơn, ngày 26/7/2012, mặc dù rất bận, nhưng Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng lãnh đạo Văn phòng, Cục Quản lý giá, Vụ Tổ chức cán Bộ, Vụ Kế hoạch tài chính…của Bộ Tài chính đã giành thời gian làm việc với BCH Hội Thẩm định giá Việt Nam để nghe báo cáo tình hình hoạt động và những kiến nghị với Bộ Tài chính về những việc cần được quan tâm tạo điều kiện để Hội thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II.

2. Tích cực triển khai công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức nghề nghiệp về thẩm định giá và định giá cho hội viên và các đối tượng có nhu cầu

- Cho tới nay đã mở được 55 lớp bồi dưỡng kiến thức về thẩm định giá và định giá trong cả nước để nâng cao kiến thức nghề nghiệp cho các đối tượng và hội viên đồng thời tạo điều kiện cho học viên có giấy chứng nhận đã qua bồi dưỡng kiến thức về thẩm định giá, định giá (nếu qua kiểm tra đạt yêu cầu) là điều kiện cần có để tham gia dự thi lấy Thẻ Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính tổ chức. Các lớp bồi dưỡng này đã được tổ chức nghiêm túc theo yêu cầu của Bộ Tài chính và đạt được hiệu quả cao (số người được bồi dưỡng khoảng 1600 người; số tiền đóng góp cho kinh phí hoạt động của Hội nhiệm kỳ qua khoảng 700 triệu đồng)

Ngoài ra đã tổ chức được 3 đợt ôn thi đáp ứng yêu cầu của khoảng gần 400 học viên có nhu cầu thi lấy Thẻ Thẩm định viên về giá.

Đến nay, có thể nói do sự cố gắng và làm việc hết mình vì quyền lợi của học viên, việc bồi dưỡng đào tạo của Hội Thẩm định giá Việt Nam đã trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của học viên, các lớp đào tạo của Hội đã trở  thành “thương hiệu” thu hút học viên. Có được kết quả đó, trước hết là sự đóng góp quý báu của đội ngũ giảng viên Học viện Tài chính, Đại học Luật HN, Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Cao đẳng Tài chính QTKD Hưng Yên, Cục Quản lý giá; sự cố gắng và làm việc hết mình của cán bộ nhân viên Văn phòng Hội, sự giúp đỡ tạo điều kiện của Công ty CP Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội (VFS) và sự nhiệt tình cử người tham gia các lớp bồi dưỡng của nhiều công ty thẩm định giá.

3. Về hợp tác quốc tế

Hội đã nhận thức rõ trong điều kiện nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, việc tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế là rất quan trọng đối với sự phát triển của Hội Thẩm định giá Việt Nam. Ngay từ khi mới thành lập Hội đã tham gia tích cực nhiều hội nghị, hội thảo chuyên ngành do các Hội Thẩm định giá quốc tế tổ chức: tổ chức cho nhiều công ty tham dự hội nghị của Ủy ban tiêu chuẩn thẩm định giá Thế giới (IVSC), Dự hội nghị của Hiệp Hội thẩm định giá ASEAN (AVA), dự Hội nghị của Hiệp hội thẩm định giá Thế giới (WAVO)…..

+ Đã kết hợp với Quỹ thẩm định giá Thái Lan tổ chức 2 lớp học ở TP. HCM và ở Hà Nội về phương pháp thẩm định giá bất động sản và thẩm định giá trị thương hiệu

+ Kết hợp với Công ty TNHH CB Richard Ellis Việt Nam đồng tổ chức hội thảo quốc tế về tỷ lệ đầu tư và thẩm định giá bất động sản (có khoảng 300 người tham dự). Các công ty thẩm định giá trong cả nước đã tích cực cử người về tham dự hội thảo này

- Chủ tịch Hội đã làm việc với Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thế Giới, đại diện Châu Á của Hội Thẩm định giá và bất động sản Hoàng Gia Anh (RICS) để triển khai chương trình hợp tác bồi dưỡng chuyên gia thẩm định giá và tổ chức Hội thảo khoa học về thẩm định giá.

4. Công tác xây dựng phát triển Hội

Hội luôn nhận thức rõ công tác xây dựng phát triển Hội là điều kiện sống còn của Hội, ngay từ đầu toàn thể Ban chấp hành Hội và đặc biệt là Văn phòng Hội (chỉ có 06 nhân viên) dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đã tích cực thực hiện nhiều công việc để xây dựng và phát triển Hội. Nhờ đó qua từng năm Hội đã liên tục phát triển:

- Khi mới thành lập năm 2006 có 20 đơn vị công ty là hội viên tập thể và khoảng 100 hội viên cá nhân, đến năm 2011 có khoảng 50 hội viên đơn vị (trong đó có 06 công ty thẩm định giá nước ngoài hoạt động ở Việt Nam) và 250 cá nhân hội viên

+ Hội phí thu được qua các năm đều tăng: năm 2007 hội phí thu được 196.900.000 đồng, đến năm 2008 tăng lến 244.449.500 đồng, đến năm 2011 tăng lên 322.900.000 đồng.

+ Hội phí cá nhân hội viên giảm từ 1000.000 xuống 300.000đ/năm

- Thành viên Ban chấp hành Hội luôn được xem xét bổ sung những người có trình độ, nhiệt tình, tâm huyết hoạt động cho Hội

- Luôn chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên

+ Phấn đấu tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh: tổ chức hội thảo, có văn bản gửi các cơ quan Nhà nước phản đối các công ty cạnh tranh không lành mạnh xâm phạm lợi ích các công ty khác.  

Để khuyến khích học viên tích cực tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá của Hội để nâng cao trình độ, Hội đã có chế độ miễn giảm học phí cho hội viên tham gia các lớp bồi dưỡng đào tạo chuyên môn do Hội tổ chức (giảm học phí 10%)

     - Hội đã tích cực xây dựng các quy chế hoạt động của Hội, Văn phòng Hội, quy chế hoạt động của Ban chấp hành: Phân công công việc cho mỗi thành viên Ban chấp hành phụ trách theo dõi công tác Hội trên từng địa bàn; thành lập Ban Thanh tra của Hội do một Ủy viên thường vụ làm trưởng Ban

     - Đã xây dựng và từng bước cải tiến Wesite của Hội để đưa các thông tin về hoạt động của Hội, ý kiến tham gia của Hội về cơ chế chính sách, văn bản luật pháp có liên quan đến hoạt động thẩm định giá …..

 

+ Đã tổ chức hội nghị tổng kết thi đua và tặng thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc “Cúp vàng đơn vị xuất sắc” hoặc Giấy khen của Chủ tịch Hội cho các đơn vị và cá nhân hội viên có thành tích để động viên phong trào

     Kết thúc hoạt động nhiệm kỳ I, với thành tích xuất sắc của nhiều công ty thẩm định giá và hội viên về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng Hội, Ban chấp hành và Hội đồng thi đua của Hội đã thống nhất có văn bản trình Bộ Tài chính và được Vụ Thi đua khen thưởng, Lãnh đạo các đơn vị hữu quan của Bộ Tài chính nhất trí, lãnh đạo Bộ Tài chính quan tâm, tạo điều kiện đã tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho một số đơn vị và cá nhân; Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã nhất trí có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Hội Thẩm định giá Việt Nam và một số đơn vị và cá nhân hội viên có thành tích xuất sắc trong những năm qua.

     Hội Thẩm định giá Việt Nam xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự quan tâm, tạo điều kiện của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương và Thủ tướng Chính phủ. Trong Đại hội này chúng ta vui mừng long trọng tổ chức lễ đón nhận và trao tặng các hình thức khen thưởng thi đua.

     - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng:

       + Đơn vị:

       1. Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai

       2. Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Sài Gòn

       3. Công ty TNHH Thẩm định giá EIC Việt Nam

       4. Công ty CP Tư vấn và thẩm định giá Đông Nam

       - Cá nhân

       1. Ông Hồ Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai - Ủy viên Thường vụ BCH Hội TĐGVN

       2. Ông Nguyễn Thế Phượng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Sài Gòn- Ủy viên BCH Hội TĐGVN

       3. Bà Tô Thị Tươi - Phó phòng Hành chính tổ chức VP Hội Thẩm định giá Việt Nam

       4. Ông Hồ Đắc Hiếu - Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam

       5. Bà Trịnh Hồng Thịnh - Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá EIC Việt Nam

      6. Bà Nguyễn Thị Lan Phương - Phó Giám đốc Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai

      7. Bà Nguyễn Thị Bình Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Hà Nội          

      8. Bà Trương Thị Hồng Đang - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ

      9. Bà Nguyễn Minh Diệp Thảo - Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ

       + Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ tặng:

       - Đơn vị:

       1. Hội Thẩm định giá Việt Nam (nhiệm kỳ I: 2006-2011)

       2. Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ (SIAC)

       3. Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội (VFS)

       Riêng Công ty CP Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam (VVFC) Hội cũng nhất trí đề nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen theo hệ thống thi đua khen thưởng của Bộ

       - Cá nhân:

       1. Ông Vũ An Khang - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam- Phó Chủ tịch thường trực Hội TĐGVN

       2. Ông Tô Công Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ- Phó Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam

       3. Bà Lê Thanh Thy - Tổng Giám đốc Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ

       4. Ông Nguyễn Quang Hùng - Tổng Giám đốc Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội (VFS)- Ủy viên BCH Hội Thẩm định giá Việt Nam

       5. Bà Vũ Thị Thắm - Trưởng Ban Kiểm soát, Giám đốc ban II Công ty CP Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam (VVFC)

Sở dĩ đạt được những thành tích trên là do:

- Sự cố gắng phấn đấu của toàn thể hội viên. Đặc biệt, có những công ty ngay từ khi thành lập Văn phòng Hội đã nhiệt tình giúp đỡ lo cho Hội sớm có phương tiện để làm việc (Công ty CP Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam (VVFC), Công ty CP Tư vấn -Dịch vụ về tài sản Bất động sản - DATC, Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ (SIAC), Công ty CP Thông tin và Định giá Việt Nam (Vietvalue), Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội (VFS)

- Sự quan tâm tạo điều kiện của Bộ Tài chính, trực tiếp là Cục Quản lý giá Bộ Tài chính và các đơn vị khác của Bộ như Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua khen thưởng, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Vụ Kế hoạch tài chính

- Sự đoàn kết nhất trí và nhiệt tình hoạt động của Ban chấp hành Hội, đặc biệt là sự cố gắng của Văn phòng Hội (tuy người ít, việc nhiều, lương thấp…nhưng đã luôn cố gắng, tích cực hoàn thành mọi công việc dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội)

     Tuy nhiên, nhiệm kỳ hoạt động vừa qua của Hội Thẩm định giá Việt Nam cho đến nay đang còn những tồn tại cần khắc phục như sau:

     1. Còn một số đơn vị hội viên chưa thật gắn bó với Hội, chưa tích cực và kịp thời trong triển khai các công tác do Hội đề ra

     2. Trình độ chuyên môn của nhiều đơn vị và cá nhân hội viên còn bất cập so với yêu cầu

     3. Nhiều đơn vị hội viên chưa thực hiện cạnh tranh một cách đúng đắn, lành mạnh còn vì lợi ích cục bộ: không cạnh tranh bằng chất lượng và tiện ích dịch vụ thẩm định giá mà bằng tùy tiện hạ giá để giành giật khách hàng

     4. Giá dịch vụ thẩm định giá theo quy định hiện hành “thỏa thuận giữa khách hàng và bên thẩm định”. Tuy về nguyên tắc và quy định của pháp luật là phù hợp với cơ chế thị trường, nhưng do thiếu quy định những tiêu chí để đánh giá trình độ chuyên môn nghiệp vụ và sự đảm bảo tính chính xác, chất lượng các chứng thư kết quả thẩm định giá của các công ty thẩm định giá nên dễ phát sinh tiêu cực. Như vậy có thể nói cho đến nay chưa có cạnh tranh đúng đắn trong dịch vụ thẩm định giá và luật pháp có liên quan đến thẩm định giá cũng chưa hoàn chỉnh, đồng bộ nên quy định giá dịch vụ thẩm định giá được “thỏa thuận giữa khách hàng và bên thẩm định” là chưa phù hợp, cần có biện pháp tích cực khắc phục trong thời gian tới

     5. Hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua tuy có nhiều cố gắng và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng vẫn chưa đáp ứng thật tốt yêu cầu của các doanh nghiệp và hội viên, đòi hỏi tới đây Ban chấp hành phải hoạt động đều tay hơn, trách nhiệm hơn.  

     II. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ II của Hội Thẩm định giá Việt Nam (2012-2016)

     A. Mục tiêu chung:

Những năm sắp tới, nước ta sẽ tiếp tục phát triển mạnh, sự nghiệp đổi mới tiếp tục được tăng cường, hội nhập quốc tế sẽ ngày càng sâu rộng. Trên cơ sở đó các ngành tư vấn dịch vụ nói chung và dịch vụ tư vấn định giá, thẩm định giá sẽ ngày càng phát triển, cạnh tranh trong lĩnh vực hoạt động này để giành giật thị trường sẽ ngày càng mạnh mẽ. Vì vậy, khách quan đòi hỏi ngành dịch vụ định giá, thẩm định giá phải không ngừng nâng cao trình độ và chất lượng dịch vụ định giá, thẩm định giá để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, hiệu quả quản lý, góp phần chống tham nhũng tiêu cực. Muốn vậy các công ty thẩm định giá, các cá nhân hội viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam phải đoàn kết, chung tay góp sức xây dựng Hội Thẩm định giá Việt Nam ngày càng phát triển, tiếp tục thực hiện tốt 2 mục tiêu chiến lược đề ra:

     1. Xây dựng Hội thực sự thành “Mái nhà chung” của ngành tư vấn, dịch vụ định giá và thẩm định giá

     2. Xây dựng Hội thực sự là ‘Chiếc cầu” gắn kết giữa Hội Thẩm định giá, các công ty thẩm định giá và các thẩm định viên về giá với cơ quan quản lý Nhà nước, trước hết là với cục Quản lý giá và các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính và một số Hội có hoạt động gần gũi với hoạt động thẩm định giá như Hội Bất động sản, Hội Kiểm toán Kế toán, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam….

     B. Một số biện pháp cụ thể

     1. Tham gia chủ động, tích cực cùng cơ quan quản lý Nhà nước để tiếp tục xây dựng hành lang pháp lý cho hoạt động dịch vụ tư vấn định giá, thẩm định giá theo hướng phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và phù hợp với thực tiến Việt Nam

     - Trước mắt khi Luật giá được ban hành, Hội sẽ phối hợp với Cục Quản lý giá Bộ Tài chính tổ chức nghiên cứu, phổ biến quán triệt Luật giá, đặc biệt là phần thẩm định giá. Trên cơ sở đó yêu cầu các công ty xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

     2. Tăng cường củng cố tổ chức Hội, xây dựng các công ty thẩm định giá hoạt động có uy tín, chất lượng.

     - Xây dựng các mô hình của công ty về kiểm soát chất lượng thẩm định giá

     - Xây dựng các mô hình về tổ chức thu thập, cung cấp thông tin phục vụ công tác thẩm định giá

     - Tăng cường hoạt động của Văn phòng Hội:

     + Phát triển hội viên

     + Tổ chức cung cấp các thông tin có chất lượng đáp ứng nhu cầu của hội viên

     + Tăng cường tổ chức các hội thảo khoa học về các chuyên đề phục vụ thiết thực cho việc nâng cao trình độ và kinh nghiệm nghề nghiệp trong lĩnh vực thẩm định giá cho hội viên

     + Tổ chức hội thảo về phí dịch vụ thẩm định giá để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trong các công ty thẩm định giá

     - Tăng cường củng cố hoạt động của Ban chấp hành Hội, kiện toàn Ban chấp hành Hội theo hướng có nhiều thành viên Ban chấp hành nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm với hoạt động chung của Hội. Trong buổi làm việc với Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đã kiến nghị trong Ban chấp hành nhiệm kỳ II cần có một Lãnh đạo Cục Quản lý giá tham gia là Phó Chủ tịch Hội (Bộ trưởng đã đồng ý với kiến nghị này)

     3. Phấn đấu khắc phục tình trạng các công ty thẩm định giá chỉ chú ý đến lợi ích cục bộ không đúng đắn, xâm phạm lợi ích của các đơn vị bạn, phải cùng nhau tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, cạnh tranh bằng nâng cao chất lượng và tiện ích dịch vụ, kiên quyết không cạnh tranh bằng tùy tiện hạ giá để tranh cướp khách hàng. Để giải quyết việc này, Hội sẽ kết hợp với Cục Quản lý giá Bộ Tài chính xây dựng hệ thống tiêu chí để đánh giá, xếp hạng hoạt động của các công ty thẩm định giá qua các mặt: trình độ nghiệp vụ chuyên môn, việc tuân thủ các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam cũng như quốc tế, việc chấp hành các quy định về đạo đức nghệ nghiệp, những sáng kiến cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ thẩm định giá vvv…, Bảng xếp hạng này sẽ được tiến hành hàng năm và công bố công khai.

     4. Tích cực kiện toàn công tác thi đua khen thưởng của Hội để chọn ra những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc để đề nghị lãnh đạo cấp trên kịp thời có các hình thức khen thưởng nhằm động viên phong trào thi đua trong các đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng Hội phát triển nhanh, mạnh, thành “Mái nhà chung” của ngành thẩm định giá Việt Nam.

     - Đề nghị Vụ Thi đua khen thưởng Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để Hội Thẩm định giá thực hiện tốt nhiệm vụ này

     - Đề nghị các đơn vị thường xuyên quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng coi đây là động lực quan trọng tạo điều kiện để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ

     5. Hội cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý Nhà nước trong các công việc:

     - Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách, Văn bản pháp luật liên quan đến dịch vụ tư vấn định giá, thẩm định giá

     - Thực hiện việc thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động dịch vụ tư vấn định giá, thẩm định giá

     - Phản ánh kịp thời với cơ quan quản lý Nhà nước những vướng mắc nghiệp vụ của các hội viên để có biện pháp giải quyết thích đáng

     6. Hội cần tích cực triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn định giá, thẩm định giá cho hội viên và các đối tượng có nhu cầu

     - Đề nghị Cục Quản lý giá Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp, giúp đỡ Văn phòng Hội làm tốt việc này  

     - Tích cực triển khai việc liên kết, hợp tác với Đại học Kinh tế TP.HCM trong việc đào tạo thạc sĩ thẩm định giá.

     7. Tiếp tục tổ chức tốt và nâng cao hiệu quả của hợp tác quốc tế.

     - Tích cực tham gia các tổ chức Hiệp hội, Hội thẩm định giá quốc tế như Hiệp hội Thẩm định giá ASEAN (AVA), Hiệp Hội Thẩm định giá Thế giới (WAVO), Ủy ban chuẩn mực thẩm định giá Thế Giới (IVSC)…

     - Tranh thủ hợp tác quốc tế để tổ chức các hội thảo về nghề nghiệp để có thông tin và kinh nghiệm về dịch vụ tư vấn thẩm định giá

     - Tổ chức các lớp đào tạo về những chuyên đề khoa học, nghề nghiệp do các giảng viên quốc tế trình bày được hội viên quan tâm

     - Tổ chức các đoàn của Hội đi nghiên cứu, tham quan, khảo sát kinh nghiệm của nước ngoài về các chuyên đề được hội viên quan tâm

     8. Từ thực tế hoạt động và nguyện vọng của các doanh nghiệp thẩm định giá, Hội Thẩm định giá Việt Nam xin kiến nghị một số vấn đề sau với Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ:

     - Để Hội Thẩm định giá Việt Nam có thể làm tốt nhiệm vụ là chiếc cầu gắn kết giữa Hội, các doanh nghiệp thẩm định giá với cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực hoạt động này, trực tiếp là các đơn vị có liên quan của Bộ Tài chính, kính đề nghị lãnh đạo Bộ quan tâm, tạo điều kiện cho Hội hoạt động tốt:

     + Hội tha thiết mong muốn lãnh đạo Bộ cố gắng 6 tháng một lần có gặp gỡ, làm việc với BCH Hội để nghe các ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng và đề xuất giải quyết những vướng mắc của Hội (Bộ trưởng đã đồng ý: 06 tháng một lần Lãnh đạo Cục Quản lý giá làm việc với BCH Hội; Lãnh đạo Bộ (Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng) một năm làm việc một lần với BCH Hội  

     + Đề nghị lãnh đạo Bộ xem xét chuyển dần một số công việc mà quản lý Nhà nước không cần thiết phải làm sang cho Hội. Điều đó hoàn toàn phù hợp với mục tiêu và lộ trình cải cách hành chính hiện nay: quản lý Nhà nước chỉ tập trung nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách, văn bản pháp quy và tập trung thanh tra kiểm tra, còn những việc cụ thể sự vụ không cần thiết quản lý Nhà nước phải làm (ví dụ: có thể dần từng bước giao cho Hội Thẩm định giá thực hiện hoặc phối hợp với Cục Quản lý giá Bộ Tài chính thực hiện như việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức về thẩm định giá hàng năm..)

     + Sau Đại hội này, Hội sẽ trình Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính bản Điều lệ sửa đổi bổ sung, kính đề nghị Bộ Nội vụ (trực tiếp là Vụ Quản lý tổ chức Phi Chính phủ) và Bộ Tài chính (trực tiếp là Cục Quản lý giá, Vụ Tổ chức cán bộ) sớm xem xét cho ban hành để Hội triển khai thực hiện

     Kính thưa quý vị đại biểu!

     Thưa Quý lãnh đạo các đơn vị và quý hội viên!

     Từ diễn đàn này, Hội Thẩm định giá Việt Nam xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ, quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động Hội của lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo các đơn vị của Bộ mà trực tiếp là Cục Quản lý giá, lãnh đạo Bộ Nội vụ mà trực tiếp là Vụ tổ chức Phi Chính phủ của Bộ. Sự có mặt của quý vị tại Đại hội này là sự động viên to lớn, quý báu đối với Hội Thẩm định giá Việt Nam, khích lệ chúng tôi cố gắng, tích cực thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ hoạt động của nhiệm kỳ II, đoàn kết, trách nhiệm cùng chung tay góp sức xây dựng Hội Thẩm định giá Việt Nam phát triển nhanh, mạnh, bền vững.

     Xin trân trọng cám ơn! 

 

 

TM/BAN CHẤP HÀNH HỘI TĐGVN

CHỦ TỊCH

 

 

 

TS.Nguyễn Ngọc Tuấn

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính

 

( )