Thủ Tục Gia Nhập Hội TĐG Việt Nam

Hồ sơ xin ra nhập Hội Thẩm định giá Việt Nam gồm có:

1.Đơn xin gia nhập Hội
 
2. Bản lý lịch trích ngang (đối với cá nhân)
 
3. Bản sao (có công chứng ) Quyết định thành lập, Giấy phép hoạt động (đối với doanh nghiệp tổ chức)
 
4. Sơ yếu lý lịch của người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp và tổ chức, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (đối vơi doanh nghiệp và tổ chức)
 
5. Ban chấp hành Hội thông báo danh sách Hội viên mới cho tất cả các Hội viên trong vòng 30 ngày kể từ ngày Hội viên được kết nạp.
 
6. Hội phí 10.000.000 đồng /01 năm (đối với tổ chức là công ty)
 
7. Hội phí 5.000.000 đồng /01 năm ( đối với các Trung tâm TĐG)
 
8. Hội phí 300.000 đồng /01 năm (đối với cá nhân )
 
9. Đối với cá nhân nộp 2 ảnh 2x 3 để làm thẻ Hội viên
 

Hồ sơ xin gửi về địa chỉ sau:

Hội Thẩm định giá Việt Nam

P101 tòa nhà Dự án – Số 4 Ngõ 1 Hàng Chuối – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Tel: 04.3641.0056

Fax: 04.3641.0329


(VVA )

Mau don xin ra nhap Hoi ca nhan

Mau don xin ra nhap Hoi to chuc