Danh sách các Hội viên cá nhân - Hội Thẩm định giá Việt Nam

DANH SÁCH HỘI VIÊN CÁ NHÂN - HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM
 
TT HỌ VÀ TÊN
ĐƠN VỊ
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
1 Ông Nguyễn Tiến Thỏa Chủ tịch Hội Thẩm định giá VN   P101 tòa nhà Dự Án, số 4 ngõ 1 Hàng Chuối, HN
2 Ông Nguyễn Văn Truyền  Phó Chủ tịch Hội Thẩm định giá VN   
3 Bà Tô Thị Tươi  Chánh VP - Hội Thẩm định giá Việt Nam  P101 tòa nhà Dự Án, số 4 ngõ 1 Hàng Chuối, HN
4 Bà Phạm Thị Huệ Hội Thẩm định giá Việt Nam  P101 tòa nhà Dự Án, số 4 ngõ 1 Hàng Chuối, HN
5 Bà Lê Thị Thu   Hội Thẩm định giá Việt Nam  P101 tòa nhà Dự Án, số 4 ngõ 1 Hàng Chuối, HN
6 Ông Nguyễn Anh Tài  Hội Thẩm định giá Việt Nam  P101 tòa nhà Dự Án, số 4 ngõ 1 Hàng Chuối, HN
7 Ông Vũ An Khang 
TGĐ Công ty CP Định giá và DV TC Việt Nam 
Số 3 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
8 Bà Nguyễn Xuân Hoài  Công ty CP Định giá và DV TC Việt Nam  Số 3 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
9 Bà Trần Thị Thanh Vinh  Công ty CP Định giá và DV TC Việt Nam  Số 3 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
10 Ông Khúc Mạnh Hùng  Công ty CP Định giá và DV TC Việt Nam  Số 3 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
11 Ông Nguyễn Đăng Quang Công ty CP Định giá và DV TC Việt Nam  Số 3 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
12 Bà Nghiêm Thị Bích Thuận  Công ty CP Định giá và DV TC Việt Nam  Số 3 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
13 Bà Vũ Thị Thắm Công ty CP Định giá và DV TC Việt Nam  Số 3 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
14 Bà Nguyễn Thu Hằng Công ty CP Định giá và DV TC Việt Nam  Số 3 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
15 Bà Nguyễn Thị Hoàng Hà Công ty CP Định giá và DV TC Việt Nam  Số 3 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
16 Ông Vũ Cường  Công ty CP Định giá và DV TC Việt Nam  Số 3 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
17 Ông Phạm Duy Thắng Công ty CP Định giá và DV TC Việt Nam  Số 3 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
18 Bà Nguyễn Thị Tuyết  Công ty CP Định giá và DV TC Việt Nam  Số 3 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
19 Ông Nguyễn Tiến Dũng  Công ty CP Định giá và DV TC Việt Nam  Số 3 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
20 Bà Vũ Lan Anh  Công ty CP Định giá và DV TC Việt Nam  Số 3 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
22 Ông Nguyễn Việt Thắng  Công ty CP Định giá và DV TC Việt Nam  Số 3 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
23 Ông Trần Quang Khánh  Công ty CP Định giá và DV TC Việt Nam  Số 3 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
24 Ông Nguyễn Ngọc Thang Công ty CP Định giá và DV TC Việt Nam  Số 3 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
25 Ông Nguyễn Quang Huy  Công ty CP Định giá và DV TC Việt Nam  Số 3 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
26 Ông Nguyễn Đình Thiện  Công ty CP Định giá và DV TC Việt Nam  Số 3 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
27 Bà Đào Thị Phương  Công ty CP Định giá và DV TC Việt Nam  Số 3 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
28 Bà Vũ Lan Chi  Công ty CP Định giá và DV TC Việt Nam  Số 3 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
29 Ông Vũ Duy  Công ty CP Định giá và DV TC Việt Nam  Số 3 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
30 Bà Nguyễn Thị Thương  Công ty CP Định giá và DV TC Việt Nam  Số 3 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
31 Ông Tô Công Thành  Phó Chủ tịch - Hội Thẩm định giá VN
CTHĐQT Công ty CP TT và TĐG Tây Nam Bộ (SIAC)
24 Nguyễn Ngọc Lộc , P14, Q10, TPHCM
32 Bà Lê Thanh Thy  TGĐ Cty CP TT và Thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC
24 Nguyễn Ngọc Lộc , P14, Q10, TPHCM
33 Ông Lê Phú Trí  Cty CP TT và Thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC
24 Nguyễn Ngọc Lộc , P14, Q10, TPHCM
34 Bà Nguyễn Minh Diệp Thảo Công ty CP Thông tin và TĐG Tây Nam Bộ (SIAC)
24 Nguyễn Ngọc Lộc , P14, Q10, TPHCM
35 Ông Nguyễn Đình Kiều Lam Công ty CP Thông tin và TĐG Tây Nam Bộ (SIAC)
24 Nguyễn Ngọc Lộc , P14, Q10, TPHCM
36 Ông Trần Thanh Nhàn Công ty CP Thông tin và TĐG Tây Nam Bộ - SIAC
24 Nguyễn Ngọc Lộc , P14, Q10, TPHCM
37 Bà Trương Thị Hồng Đang  Công ty CP Thông tin và T ĐG Tây Nam Bộ (SIAC)
24 Nguyễn Ngọc Lộc , P14, Q10, TPHCM
38 Bà Huỳnh Mỹ Hương  Công ty CP Thông tin và T ĐG Tây Nam Bộ (SIAC)
24 Nguyễn Ngọc Lộc , P14, Q10, TPHCM
39 Ông Trịnh Ngọc Anh  CN Thanh Hóa - Công ty CP TT và TĐG Tây Nam Bộ
65 Triệu Quốc Đạt,P. Điện Biên, Thanh Hóa
40 Ông Nguyễn Xuân Vinh  CN Thanh Hóa - Công ty CP TT và TĐG Tây Nam Bộ
65 Triệu Quốc Đạt,P. Điện Biên, Thanh Hóa
41 Ông Phạm Văn Thanh    13 Thọ Hạc, P Đông Thọ, TP Thanh Hóa
42 Ông Nguyễn Quang Hùng  Phó Chủ tịch Hội , Trưởng Ban kiểm tra Thanh Tra Hội TGĐ Công ty CP Tài chính Viicy Việt Nam  Số 02 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội 
43 Ông Nguyễn Hữu Bình  Công ty CP Tài chính Viicy Việt Nam  Số 02 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội 
44 Bà Nguyễn Hồng Ngọc  Công ty CP Tài chính Viicy Việt Nam  Số 02 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội 
45 Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh  Công ty CP Tài chính Viicy Việt Nam  Số 02 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội 
46 Ông Đinh Quang Vũ  Ủy viên BCH Hội
TGĐ CTy CP Tư vấn DVvề TS - Bất động sản DATC
Tầng 12 số 1 Lương Yên, Tòa nhà Kim Khí Thăng Long, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
47 Ông Nguyễn Đức Hòa CTy CP Tư vấn DVvề TS - Bất động sản DATC Tầng 12 số 1 Lương Yên, Tòa nhà Kim Khí Thăng Long, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
48 Ông Đặng Xuân Trường CTy CP Tư vấn DVvề TS - Bất động sản DATC Tầng 12 số 1 Lương Yên, Tòa nhà Kim Khí Thăng Long, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
49 Ông Đỗ Xuân Nam CTy CP Tư vấn DVvề TS - Bất động sản DATC Tầng 12 số 1 Lương Yên, Tòa nhà Kim Khí Thăng Long, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
50 Bà Hoàng Thị Ngọc CTy CP Tư vấn DVvề TS - Bất động sản DATC Tầng 12 số 1 Lương Yên, Tòa nhà Kim Khí Thăng Long, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
51 Ông Phạm Minh Tuấn  CN Đà Nẵng - CTy CP Tư vấn DVvề TS - Bất động sản DATC 150 Ông Ích Khiêm, Q Thanh Khê, TP Đà Nẵng
52 Ông Hồ Văn Phương   CN tại Huế - Cty CP Tư vấn DV về ts- Bất động sản DATC 22 Đường Tố Hữu , TP Huế 
53 Ông Trần Thị Thu Thủy  CN tại Huế - Cty CP Tư vấn DV về ts- Bất động sản DATC 22 Đường Tố Hữu , TP Huế 
54 Bà Nguyễn Ngọc Hiền  CN tại Huế - Cty CP Tư vấn DV về ts- Bất động sản DATC 22 Đường Tố Hữu , TP Huế 
55 Ông Dương Bá Tám  CN tại Huế - Cty CP Tư vấn DV về ts- Bất động sản DATC 22 Đường Tố Hữu , TP Huế 
56 Ông Trần Ngọc Linh - G Đ CN TPHCM Cty CP TV Dịch vụ về TS - Bất động sản DATC 35 Trần Quốc Toản, P8, Q3, TPHCM
57 Bà Đặng Thị Ân Thịnh  Công ty CP Thâm định giá và DV Tài chính Đà Nẵng
426 Hoàng Diệu, P Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng 
58 Bà Lê Nguyễn Linh Đa Công ty TNHH Thẩm định giá và DVTC Đà Nẵng
426 Hoàng Diệu, P Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng 
59 Bà Đỗ Thị Thanh Nga  Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư VIC A08 tầng 1, tòa nhà Home city, Số 177, tổ 51 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
60 Ông Phạm Tuấn Hưng  Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư VIC A08 tầng 1, tòa nhà Home city, Số 177, tổ 51 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
61 Ông Đặng Văn Sơn  Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư VIC A08 tầng 1, tòa nhà Home city, Số 177, tổ 51 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
62 Bà Nguyễn Thị Thùy  Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư VIC A08 tầng 1, tòa nhà Home city, Số 177, tổ 51 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
63 Ông Nguyễn Đức Toàn  TGĐ Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Trung
42 Nguyễn Công Phương ,P Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi
64 Bà Dương Thị Mỹ Lạng  Phó Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam
GĐ Công ty CP Thâm định giá và DV Tài chính Đà Nẵng
427 Hoàng Diệu, P Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng 
65 Ông Nguyễn Ngọc Long  Công ty CP Thông tin và Định giá Việt Nam Số 46 ngõ 168 Nguyễn Xiển, TX, Hà Nội 
66 Ông Lê Minh Sơn    42 Nguyễn Công Phương ,P Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi
67 Ông Hồ Đắc Hiếu  Ủy viên BCH Hội Thẩm định giá VN
Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam 
Số 87 Trần Thiện Chánh,P12, Q10, TPHCM
68 Ông Nguyễn Ngoc Vinh  Ủy viên BCH Hội Thẩm định giá Việt Nam
GV Trường ĐH Kinh tế TPHCM
34 Đường số 2 Khu dân cư Khang An, P Phú Hữu, Q 9, TPHCM
69 Ông Trương Thái Sơn 
GĐ Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân 
Số 270 Huỳnh Văn Bánh, P11,
 Q Phú Nhuận, TPHCM 
70 Ông Trương Anh Tuấn  Công ty CP TV TMDV Địa Ốc Hoàng Quân  286 -288 Huỳnh Văn Bánh, P11, Q Phú Nhuận , TPHCM 
71 Ông Trần Thanh Trừ 
Trung tâm dịch vụ Tài chính Vĩnh Long 
Số 11 Hưng Đạo Vương, TP VĨnh Long 
72 Ông Nguyễn Trọng Nghĩa
 Hiệu trưởng - Trường ĐH Tài Chính QTKD 
Xã Trưng Trắc, Văn Lâm , Hưng Yên 
73 Ông Nguyễn Văn Trung  Ủy viên BCH Hội
GĐ Công ty CP T ĐG Và DV Tài chính Sài Gòn
Số 20 Trần Hưng Đạo, P7,Q5, TPHCM
74 Ông Hồ Ngọc Tuấn Công ty CP Thẩm định giá và TV ĐT XD Thế Hệ Mới Số 01- 04 Tòa nhà Amber Court đường D9,
KP7. P Thống Nhất, Biên Hòa , Đồng Nai
75 Ông Nguyễn Thế Phượng  Ủy viên BCH - Hội Thẩm định giá VN
75D đường số 1, Phường 4, Q. Gò Vấp,TPHCM
76 Ông Kim Ngọc Đạt Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam
Số 87 Trần Thiện Chánh,P12, Q10, TPHCM
77 Ông Hoàng Gia Trang  Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam  87 Trần Thiện Chánh,P12, Q10, TPHCM
78 Ông Nguyễn Thanh Tài  Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam  87 Trần Thiện Chánh,P12, Q10, TPHCM
79 Ông Phạm Hữu Hiền  Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam  87 Trần Thiện Chánh,P12, Q10, TPHCM
80 Ông Hồ Hoàng Nam  Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam  87 Trần Thiện Chánh,P12, Q10, TPHCM
81 Bà Từ Đình Thục Đoan  Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam  87 Trần Thiện Chánh,P12, Q10, TPHCM
82 Ông Huỳnh Tấn Thanh  Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam  87 Trần Thiện Chánh,P12, Q10, TPHCM
83 Bà Hoàng Nữ Hồng Diệp  Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam  87 Trần Thiện Chánh,P12, Q10, TPHCM
84 Bà Hoàng Thị Thiện Duyên  Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam  87 Trần Thiện Chánh,P12, Q10, TPHCM
85 Bà Nguyễn Anh Thư  Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam  87 Trần Thiện Chánh,P12, Q10, TPHCM
86 Ông Nguyễn Ngọc Phương  Công ty CP Thông tin và Định giá Việt Nam Số 46 ngõ 168 Nguyễn Xiển, TX, Hà Nội 
87 Ông Đặng Minh Quang  Công ty CP Thông tin và Định giá Việt Nam Số 46 ngõ 168 Nguyễn Xiển, TX, Hà Nội 
88 Ông Phạm Hoàng Thắng  Công ty CP Thông tin và Định giá Việt Nam Số 46 ngõ 168 Nguyễn Xiển, TX, Hà Nội 
89 Ông Nguyễn Minh Hải  TGĐ Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá VN
Tầng 14 Tòa nhà Fudico Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.
90 Bà Nguyễn Thị Hiền  Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam
Công ty CP tư vấn Thẩm định giá VCHP
5A Võ Thị Sáu , P máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng 
91 Ông Nguyễn Ái Việt  Công ty CP tư vấn Thẩm định giá VCHP 5A Võ Thị Sáu , P máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng 
92 Bà Phí Thị Mai Công ty CP tư vấn Thẩm định giá VCHP 5A Võ Thị Sáu , P máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng 
93 Bà Trần Thị Thu Huyền  Công ty CP tư vấn Thẩm định giá VCHP 5A Võ Thị Sáu , P máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng 
94 Ông Nguyễn Mạnh Cường  Công ty CP tư vấn Thẩm định giá VCHP 5A Võ Thị Sáu , P máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng 
95 Bà Nguyễn Thu Trang  Công ty CP tư vấn Thẩm định giá VCHP 5A Võ Thị Sáu , P máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng 
100 Bà Văn Tuyết Ngân  Công ty TNHH MTV Đấu giá và Thẩm định giá Bảo Tín  Lầu 5-6 Số 122 A , B, C Bùi Thị Xuân, P Phạm Ngũ Lão, Q1, TPHCM 
101 Ông Trầm Quang Khải  Công ty TNHH MTV Đấu giá và Thẩm định giá Bảo Tín  Lầu 5-6 Số 122 A , B, C Bùi Thị Xuân, P Phạm Ngũ Lão, Q1, TPHCM 
102 ÔNg Nguyễn Trương Ngọc Cương  Công ty TNHH MTV Đấu giá và Thẩm định giá Bảo Tín  Lầu 5-6 Số 122 A , B, C Bùi Thị Xuân, P Phạm Ngũ Lão, Q1, TPHCM 
103 Ông Trần Vũ Khang  Công tyTNHH Giám định và Thẩm định giá
 Thương Tín 
Số 93 đường số 3, KP2, P Tân Kiểng, Q7, TPHCM 
104 Ông Nguyễn Hoàng Hưng  Công ty CP Thẩm định giá Thương Tín - Sacomvalue
Lầu 8 Số 34 Hoàng Việt, P4, Q Tân Bình, TPHCM 
105 Ông Nguyễn Đăng Khoa Công ty CP T ĐG Và DV Tài chính Sài Gòn  Số 20 Trần Hưng Đạo, P7,Q5, TPHCM
106 Bà Trần Thị Mười  Khoa TĐG Trường ĐH Tài chính Marketing  308 Nguyễn Trọng Tuyển, Q. Tân Bình. TPHCM 
107 Bà Trịnh Hồng Thịnh  Công ty CP Thẩm định giá Phương Nam  121 Lương Đình Của , P Bình An, Q2, TPHCM
108 Ông Nguyễn Thái Hồng  Công ty TNHH Kiểm toán Việt  P410 tòa nhà Vinaconex 7, Đường K2. P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
109 Ông Lê Văn Hòa  Công ty TNHH Kiểm toán AFC  142 đường Xô Viết Nghệ tĩnh , TP Đà Nẵng
110 Ông Nguyễn Anh Tú    30 Phụ 1 ngõ 72 Nguyễn Công Trứ, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 
111 Ông Lê Tấn Liêm    Công ty TNHH ĐT TV TM An Phú Đô - 19/4 khu phố 4 đường HT 37 , Hiệp Thành , Q12 , TPHCM 
112 Ông Bùi Ngọc Hải  Công ty TNHH THẩm định và tư vấn Việt  Số 02 Trường Sơn , Phường 2, Q. Tân Bình, TPHCM
113 Ông Trần Đình Thắng  Trường ĐH Tài chính QTKD  Xã Trưng Trắc, Văn Lâm , Hưng Yên 
114 Ông Phạm Ngọc Hòa  Công ty TNHH Kiểm toán và DV TV Hà Nội
Công ty TNHH Kiểm toán và DVTV Hà Nội, Tầng 8 tòa nhà VET, 98 Hoàng Quốc Việt , HN
115 Ông Cao Lê Thi  Công ty CP TV Đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam
108A, Số 23 Láng Hạ, P.Thành Công, Ba Đình, HN
116 Ông Bùi Tuấn Khanh  Phòng Vật giá - Sở Tài chính Phú Thọ  Số 3 đường Trần Phú , TP Việt Trì, Phú Thọ
117 Ông Võ Anh Đức   Công ty CP DV Thẩm định giá VN  Tầng 4 Số 23 Trung Kính, Trung Hòa ,
 Cầu Giấy , Hà Nội 
118 Ông Ngô Trường Sơn     
119 Bà Nguyễn Thị Minh Phương  Khoa Marketing
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội 
207 Giải Phòng, HBT, HN
120 Ông Nguyễn Công Tiến  Công ty CP Thẩm định giá và TV ĐT Xây dựng Thế Hệ Mới  Số 01 - 04 tòa nhà Amber Court, Đường D9,
KP 7 , P Thống Nhất , Biên Hòa , Đồng Nai 
121 Bà Bùi Thị Kim Thủy  Ngân hàng NN và PTNT Đông Hà Nội  23B Quang Trung, HK, Hà Nội 
122 Bà Phùng Thị Hoa   110 Tuệ Tĩnh , Hà Nội 
123 Ông Khương Thanh Tùng  Công ty Tài chính CP Sông Đà  Tầng 3 tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng , Nam Từ Liêm, Hà Nội
124 Ông Nguyễn Huy Cường  Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá VN
Giám đốc - Công ty CP Thẩm định giá Quảng Ninh 
34 Văn Lang , Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh 
125 Ông Nguyễn Tiến Hưng  Công ty CP Thẩm định giá Quảng Ninh  34 Văn Lang , Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh 
126 Bà Cao Kim Ngân     
127 Ông Nguyễn Hồng Sơn  Tập Đoàn Nam Cường Số 11 ngõ 466 Đê La Thành, Q. Đống Đa, Hà Nội 
128 Ông Đặng Phú Lộc  Công ty TĐG Năm Thành Viên  195 Phan Văn Hân, Quận Bình Thạnh, TPHCM 
129 Bà Nguyễn Thị Vân Khanh  Công ty Jone Lang Lasalle Viet Nam  Lầu 26 Saigon Trade cen ter, Số 37 Tôn Đức Thắng, Quận I, TPHCM
130 Bà Cao Lê Tường Vân  Công ty TNHH Savills Việt Nam  Số 81 - 85 Hàm Nghi , QI, TPHCM
131 Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc Công ty TNHH Savills Việt Nam  Số 81 - 85 Hàm Nghi , QI, TPHCM
132 Bà Trần Thị Khánh Linh Công ty TNHH Savills Việt Nam  Số 81 - 85 Hàm Nghi , QI, TPHCM
133 Bà Mai Thị Thanh Thảo  Công ty TNHH Savills Việt Nam  Số 81 - 85 Hàm Nghi , QI, TPHCM
134 Bà Nguyễn Thị Út Em Công ty TNHH CBRE Việt Nam  P1201 tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Q I, TPHCM
135 Nguyễn Thị Hồng Vân Công ty TNHH Savills Việt Nam
Tâng 6, Tòa nhà Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ , Hoàn Kiếm , Hà Nội
136 Bà Lê Thị Thu Công ty TNHH Savills Việt Nam  Tâng 6, Tòa nhà Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ , Hoàn Kiếm , Hà Nội
137 Ông Bùi Việt Linh Công ty CP Giám định và thẩm định giá tài sản Việt Nam  23 C7 Khu đô thị mới Đại Kim , Hoàng Mai, HN 
138 Bà Lê Huỳnh Nga  Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Song Pha
Số 95 - 96 - 97 đường số 12 Khu đô thị Nam Cần Thơ, P. Phú Thứ, Cái Răng. TP Cần Thơ
139 Lý Lâm Duy  Công ty TNHH DV mặt đất hàng không  Công ty TNHH DV mặt đất hàng không sân bay quốc tế cam ranh. P. Cam Nghĩa, TP Cam Ranh , Khánh Hòa
140 Ông Phạm Văn Phú  Tổng giám đốc Công ty CP Giám định và Thẩm định EXIMVAS Số 360C Bến Vân Đồn, P1, Q4, TPHCM
141 Bà Từ Quỳnh Hạnh Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long- T.D.K  Sàn KT - TM và DV khu nhà ở CBCS - CSTT CAHN, P Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 
142 Ông Hoàng Anh Dũng  Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long- T.D.K  Sàn KT - TM và DV khu nhà ở CBCS - CSTT CAHN, P Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 
143 Ông Trần Trọng Tuấn  Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long- T.D.K  Sàn KT - TM và DV khu nhà ở CBCS - CSTT CAHN, P Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 
144 Ông Nguyễn Trung Kiên Phó tổng giám đốc
Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long- T.D.K 
Sàn KT - TM và DV khu nhà ở CBCS - CSTT CAHN, P Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 
145 Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết  Phó tổng giám đốc , Giám đốc CN Hà Nội
Công ty TNHH PKF Việt Nam  
Tầng 10 Center Buidinh, Hapullco Coplex , Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
146 Ông Nguyễn Như Tiến  Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc CN Hà Nội
Công ty TNHH PKF Việt Nam  
Tầng 10 Center Buidinh, Hapullco Coplex , Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
147 Ông Nguyễn Quang Tuấn  Chủ tịch Hội đồng TV Công ty TNHH Thẩm định giá và tư vấn Tài chính VN  17B, Ngách 19 ngõ 273 Nguyễn Khoái, HBT, HN
148 Bà Nguyễn Thị Thu Ngân hàng HD bank Số 10, Đường Nguyễn Đăng Đạo, TP Bắc Ninh
149 Bà Nguyễn Tuyết Nhung    Nguyễn Xuân Hà - Viện Hàn Lâm khoa học VN
Số 1B Liễu giai, Ba Đình, Hà Nội
150 Ông Nguyễn Hữu Thọ  TP Thư ký Tổng hợp Ban Kiểm soát
Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam 
Số 18 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
151 Ông Đỗ Văn Thăng   Ban Kiểm soát
Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam 
Số 18 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
152 Ông Đỗ Mạnh Quỳnh  Ban Kiểm soát
Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam 
Số 18 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
153 ÔNg Nguyễn Văn Quyết Công ty TNHH TV Thuế, Kế toán & Kiểm toán AVINA- IAFC P2010, tòa nhà CT12A Khu ĐT Kim Văn , Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội 
154 Nguyễn Xuân Trường  TGĐ Công ty CP Giám định Thẩm định Sài Gòn (Sagonap) Lầu 6, Số 14 Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Quận 1, TPHCM
155 Nguyễn Thị Kiều Mỹ Lan Hương  PTGĐ Công ty CP Giám định Thẩm định Sài Gòn (Sagonap) Lầu 6, Số 14 Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Quận 1, TPHCM
156 Lê Quang Vinh PTGĐ Công ty CP Giám định Thẩm định Sài Gòn (Sagonap) Lầu 6, Số 14 Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Quận 1, TPHCM
157 Bà Nguyễn Thị Mai Phương  Viện đánh giá khoa học và Định giá Công nghệ  39 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 
158 Bà Đoàn Thu Nguyệt  GĐ Công ty TNHH Định giá và Tư vấn Hà Nội   Nhà số 1 ngách 91, ngõ 68 Cầu Giấy , Hà Nội
159 Bà Đoàn Thu Thủy  PGĐ Công ty TNHH Định giá và Tư vấn Hà Nội   Nhà số 1 ngách 91, ngõ 68 Cầu Giấy , Hà Nội
160 Bà Đoàn Lệ Hoa  GĐ Công ty TNHH Định giá và Tư vấn Hà Nội   Nhà số 1 ngách 91, ngõ 68 Cầu Giấy , Hà Nội
161 Ông Nguyễn Văn Thuận  Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện I Km 9 + 200 Nguyễn Trãi , Thanh Xuân, Hà Nội 
162 Bà Cù Thị Thanh Mai  Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá và Kiểm toán MKT Số 540 Hai Bà Trưng , Quảng Ngãi 
163 Ông Trần Quốc Tuấn  Công ty TNHH Thẩm định giá Chuẩn Việt  P12.02 tòa nhà citilight - 45 Võ Thị Sáu, P. Đakao, Quận 1, TPHCM 
164 Ông Nguyễn Đức Hoàn  Ngân hàng Tiên Phong  Tầng 4, Số 57 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
165 Bà Hồ Thị Kim Oanh  Công ty TNHH CBRE Việt Nam  P1201 tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Q I, TPHCM
166 Bà Trần Thị Thu Thủy  Công ty TNHH CBRE Việt Nam  P1201 tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Q I, TPHCM
167 Ông Nguyễn Đăng Khoa Công ty TNHH CBRE Việt Nam  P1201 tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Q I, TPHCM
168 Bà Đào Thị Loan  Công ty TNHH CBRE Việt Nam  Tầng 6 tòa nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
169 Đoàn Thanh Tú Hội Hữu nghị Việt Hàn - Kiên Giang  45-46 C11 Đường 3/2 Tp. Rạch Giá, Kiên Giang 
170 Nguyễn Việt Dũng  Phòng Quản lý tài sản - Hội sở chính Ngân hàng TMCP Quân Đội  Phòng Quản lý tài sản, tầng 6 Hội sở chính Ngân hàng TMCP Quân Đội, 21 Cát Linh, Hà Nội 
171 Bà Liễu Thị Thu Đào  Phòng Đăng ký đất đai  Số 321 Đường Phú Lợi,TP Thủ Dầu Một, Bình Dương 
172 Nguyễn Minh Tuệ  Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội  Số 3 ngõ 1295 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội 
173 Trần Ngọc Huân  Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội  Số 3 ngõ 1295 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội 
174 Đỗ Mạnh Hà Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội  Số 3 ngõ 1295 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội 
175 Lê Văn Dò Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội  Số 3 ngõ 1295 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội 
176 Phan Thế Linh  Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội  Số 3 ngõ 1295 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội 
177 Nguyễn Thị Phương Thảo  Công ty CP Thẩm định giá và DV Tài chính
Đà Nẵng
Số 426 Hoàng Diệu,p.
Bình Thuận,Q. Hải Châu, Đà Nẵng 
178 Phan Thị Thu Hải  Công ty CP Thẩm định giá và DV Tài chính
Đà Nẵng
Số 426 Hoàng Diệu,p.
Bình Thuận,Q. Hải Châu, Đà Nẵng 
179 Nguyễn Thị Thu Trâm Công ty CP Thẩm định giá và DV Tài chính
Đà Nẵng
Số 426 Hoàng Diệu,p.
Bình Thuận,Q. Hải Châu, Đà Nẵng 
180 Tạ Châu Phong 


181 Nguyễn Ngọc Tuấn Công ty TNHH DỊch vụ TV Tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt  29 Hoàng Sa, P. Đakao, Q 1, TP. HCM
182 Mai Thanh Châu  Công ty TNHH Thẩm định giá MHD 99 Phạm Ngũ Lão, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk
183 Ngô Đức Đoàn  Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
184 Nguyễn Thanh Tùng  Tổng giám đốc Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
185 Vũ Xuân Biển  Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam Phó TGĐ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
186 Cát Thị Hà  Phó TGĐ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
187 Vũ Quý Cường  Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
188 Phạm Xuân Thái  Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
189 Nguyễn Quang Huy  Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
190 Nguyễn Lan Anh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
191 Hoàng Thị Yến  Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam  Tầng 28 , tòa nhà TNR. 54A Nguyễn Chí Thanh, HN
192 Lê Huy Thư Công ty TNHH Kiểm toán FAC 64/4 DHT 21. P. Đông Hưng Thuận, Q12, TP HCM 
193 Nguyễn Thế Thắng  Công ty TNHH Định giá và Quản lý
 tài sản Việt Nam 
Tầng 21 , tòa nhà Capital Tower 109 Trần Hưng Đạo, P. Của Nam. Hoàn Kiếm, Hà Nội  
194 Nguyễn Hưng Long  Công ty Cổ Phần Thẩm định giá Việt Tín  Lầu 1, An Bình Building, 110 Nguyễn Chí Thanh, P3, Q10,TP HCM
196 Võ Duy Trung Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Khang Việt
 
197 Ông Vũ Văn Quân Công ty CP Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen
DV04-LK199 Khu đất dịch vụ Đào Đất – Hàng Bè, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
198 Ông Phạm Anh Tuấn Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định VASKA 809A Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
199 Ông Đỗ Ngọc Khoa Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng
50A Phạm Như Xương, P Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
200 Ông Nguyễn Trần Lâm Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng 426 Hoàng Diệu, P Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng
201 Ông Nguyễn Nhân Quyền Công ty TNHH Tư vấn và Định giá Châu Thành Số 18, Đường số 7, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP HCM
 
 
 

(VVA )