THÔNG BÁO Về việc đăng ký học cập nhật kiến thức về thẩm định giá cho các thẩm định viên về giá năm 2021

 

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------o0o-------

Số: 52 /2021/TB/HTĐGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

 

            

               Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v mở lớp cập nhật nhật kiến thức về thẩm định giá năm 2021

( Theo hình thức học tập trung, trực tiếp)

 

        Căn cứ Công văn số 3184/BTC-QLG ngày 29/3/2021 của Bộ Tài chính về cập nhật kiến thức thẩm định giá năm 2021 và cấp chứng nhận cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá để đủ điều kiện xét cấp phép hành nghề năm 2022;

        Hội Thẩm định giá Việt Nam, đơn vị được Bộ Tài chính giao mở các lớp cập nhật kiến thức hàng năm thông báo mở các lớp học cập nhật kiến thức về Thẩm định giá năm 2021 và trân trọng kính mời các học viên quan tâm đăng ký sớm tham gia lớp cập nhật kiến thức của Hội; cụ thể như sau:

1. Nội dung: Nội dung cập nhật kiến thức năm 2021 theo yêu cầu của Bộ Tài chính gồm 04 chuyên đề sau :

Ø Chuyên đề 1: “Cập nhật các quy định mới của pháp luật về  thẩm định giá”

          Thời lượng : 08 giờ ( bao gồm cả thời gian thảo luận)

Ø Chuyên đề 2 : “Những lỗi thường gặp trong thẩm định giá ”

        Thời lượng: 04 giờ ( bao gồm cả thời gian thảo luận)

Ø Chuyên đề 3: “Thực hành tính toán các chỉ tiêu tài chính trong thẩm định giá”

        Thời lượng : 04 giờ ( bao gồm cả thời gian thảo luận)

Ø Chuyên đề 4 : “Cập nhật một số nội dung liên quan đến định giá, thẩm định giá tài sản trong hoạt động cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, bán vốn nhà nước và thực hành thẩm định giá thương hiệu”

        Thời lượng: 04 giờ (bao gồm cả thời gian thảo luận)

2. Thời gian và địa điểm:

2.1. Tại Hà Nội:

        - Địa điểm: Hội trường tầng 3, Số 73 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

        - Học phí: 2.000.000 đ/hv

        - Thời gian học:

STT

LỚP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM HỌC

1

CN2021.01

Từ 23/04/21 - 25/04/21

TP. Hà Nội

2

CN2021.03

Từ 20/05/21 - 22/05/21

TP. Hà Nội

3

CN2021.04

Từ 18/06/21 - 20/06/21

TP. Hà Nội

4

CN2021.07

Từ 17/07/21 - 29/07/21

TP. Hà Nội

5

CN2021.08

Từ 13/08/21 - 15/08/21

TP. Hà Nội

6

CN2021.10

Từ 25/9/21 - 27/9/21

TP. Hà Nội

7

CN2021.11

Từ 16/10/21 - 18/10/21

TP. Hà Nội

8

CN2020.12

Từ 12/11/21 - 14/11/2021

 Lớp cuối cùng cho các học viên không tham dự được các lớp trên( Nhưng phải bảo đảm đủ số người để tổ chức một lớp)

TP. Hà Nội

        + Ngày đầu tiên của từng lớp học: Buổi sáng bắt đầu từ 7h30 đến 12h; chiều từ 13h30 đến 17h30.

        + Các ngày tiếp theo: Buổi sáng bắt đầu từ 8h đến 12h; chiều từ 13h30 đến 17h30.

2.2. Tại TP. Hồ Chí Minh:

        - Địa điểm: P405 B tòa nhà Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan Thường trực phía Nam, Số 79 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TP. Hồ Chí Minh.( Nếu có sự thay đổi về địa điểm Văn phòng Hội sẽ báo sớm cho Học viên được biết trước 02 tuần làm việc )

           - Học phí: 2.500.000 đ/hv

        - Thời gian học:

STT

LỚP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM HỌC

1

CN2021.02

Từ 6/05/21 - 8/05/21

TP. Hồ chí Minh

2

CN2021.06

Từ 9/07/21 - 11/07/21

TP. Hồ Chí Minh

3

CN2021.09

Từ 18/09/21 - 20/09/21

TP. Hồ Chí Minh

        + Ngày đầu tiên của từng lớp học: Buổi sáng bắt đầu từ 7h30 đến 12h; chiều từ 13h30 đến 17h30.

        + Các ngày tiếp theo: Buổi sáng bắt đầu từ 8h đến 12h; chiều từ 13h30 đến 17h30.

2.3. Tại Đà Nẵng:

        - Địa điểm: Tầng 7 Tòa nhà Công ty TNHH Kiểm toán và TĐG AFA, số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

        - Học phí: 3.000.000 đ/hv.

        - Thời gian học:

STT

LỚP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM HỌC

1

CN2021.05

Từ 25/06/21 – 27/06/21

TP. Đà Nẵng

        + Ngày đầu tiên của từng lớp học: Buổi sáng bắt đầu từ 7h30 đến 12h; chiều từ 13h30 đến 17h30.

        + Các ngày tiếp theo: Buổi sáng bắt đầu từ 8h đến 12h; chiều từ 13h30 đến 17h30.

3. Chế độ ưu đãi giảm học phí cho học viên

        Chế độ giảm học phí được thực hiện như mức giảm hàng năm áp dụng cho một trong các trường hợp sau:

Mức giảm học phí được tính theo tỷ lệ % trên tổng mức học phí nộp cho một khóa học như sau:

3.1 Chế độ giảm học phí tối đa với các thành viên Ban Chấp hành .

        a. Chế độ giảm học phí tối đa với các thành viên BCH Hội khóa III đương nhiệm là: 32%/ 1 thành viên.

Trong đó :

- Mức giảm học phí như nhiều năm qua là : 30%

- Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là : 2%

        b.Chế độ giảm học phí tối đa với các nguyên thành viên BCH Hội khóa I,II là: 12%/1 thành viên.

Trong đó :

- Mức giảm học phí như nhiều năm qua là: 10%

- Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là: 2%

(Với quy định tại các Điểm a, b trên đây không được cộng thêm chế độ ưu đãi giảm giá là hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam)

3.2 Chế độ giảm học phí tối đa với Hội viên và là học viên đã tham gia cập nhật kiến thức các năm trước do Hội tổ chức:

a. Học viên đăng ký theo nhóm từ 5- 10 học viên mức giảm tối đa là 9%

Trong đó :

- Mức giảm học phí như nhiều năm qua là: 7%

- Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là: 2%

b. Học viên đăng ký theo nhóm từ trên 10 học viên mức giảm tối đa là: 12%

        Trong đó :

- Mức giảm học phí như nhiều năm qua là: 10%

- Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là: 2%

c. Mức học phí giảm tối đa cho 01 cá nhân Hội viên đồng thời là học viên đã tham gia khóa cập nhật kiến thức và các khóa đào tạo của Hội: 8%

        Trong đó :

- Mức giảm học phí như nhiều năm qua là: 6 %

- Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là: 2%

3.3 Chế độ giảm học phí tối đa đối với học viên trước đây đã tham gia các khóa đào tạo của Hội nhưng chưa phải là Hội viên của Hội :

a. Học viên đăng ký theo nhóm từ 5- 10 học viên mức giảm tối đa là: 8%

Trong đó :

- Mức giảm học phí như nhiều năm qua là: 6%

- Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là: 2%

b. Học viên đăng ký theo nhóm từ trên 10 học viên mức giảm tối đa là: 11%

Trong đó :

- Mức giảm học phí như nhiều năm qua là : 9%

- Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là : 2%

 c. Mức học phí giảm tối đa cho 01 cá nhân học viên đã tham gia khóa đào tạo của Hội các năm trước đây, chưa phải là Hội viên : 7%

Trong đó :

- Mức giảm học phí như nhiều năm qua là : 5 %

- Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là : 2%

3.4 Chế độ giảm học phí tối đa đối với cá nhân học viên lần đầu tiên mới tham gia khóa học của Hội nhưng chưa phải là Hội viên (không thuộc một trong các diện miễn giảm như trên )

a. Học viên đăng ký theo nhóm từ 5- 10 học viên mức giảm tối đa là: 7%

Trong đó :

- Mức giảm học phí như nhiều năm qua là : 5%

- Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là : 2%

b. Học viên đăng ký theo nhóm từ trên 10 học viên mức giảm tối đa là: 10%

Trong đó :

- Mức giảm học phí như nhiều năm qua là : 8%

- Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là : 2%

 c. Mức học phí giảm tối đa cho 01 cá nhân học viên lần đầu tiên mới  tham gia lớp cập nhật kiến thức do Hội tổ chức, mức giảm là: 4%

Trong đó :

- Mức giảm học phí: 2%

- Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là : 2%

 

4. Địa điểm liên hệ đăng ký và làm thủ tục, giải đáp các thắc mắc:

    - Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam:

 Phòng 101 Tòa nhà Dự án - Bộ Tài chính, số 4, ngõ Hàng Chuối I, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

        Điện thoại:    - Đ/c Tươi: 024.36410056 / 0987.079.468

         - Đ/c Huệ: 0989.288.345;

        - Đ/c Tài: 0982.286.768;

        - Đ/c Thu :0985.710.462

     Fax: 024.3641.0329 Email: hoithamdinhgiavn@vva.org.vn

- Tài khoản:

        Tên tài khoản:Hội Thẩm định giá Việt Nam

        Số TK: 1300 201 212 494

        Tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam – CN Thăng Long

        Kính mong Quý Học viên đăng ký học và chuyển học phí sớm cho Hội để Hội bố trí lớp học cho phù hợp.

           Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị và cá nhân quan tâm đến lớp học của Hội.

 

 

Nơi nhận:

 - Đăng Website

 - Thông báo đến các doanh nghiệp TĐG,Các TĐV về giá qua email, link, điện thoại, Fax…

 - Lưu VT

 

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

(Văn phòng Hội )

Form Dang ky hoc CNKT 2019


Tin liên quan