Thông Báo Kế hoạch hoạt động tháng 4/2019 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số: 40/2019/TB-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

                                                                         Hà Nội, ngày 1  tháng 4  năm 2019

 

Thông Báo

Kế hoạch hoạt động tháng 4/2019 của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

       Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022), và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội tại Hội nghị BCH Hội lần thứ II- Nhiệm kỳ III của Hội

          Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 4/2019 như sau:

        1. Thông báo kết quả họp Ban Chấp hành lần thứ II Nhiệm kỳ III

       2. Thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Chấp hành Hội Nhiệm kỳ III (2018-2022).

        3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động của Hội năm 2019 tới Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

        4. Xây dựng kế hoạch mở các khóa cập nhật kiến thức chuyên ngành thẩm định giá cho cả năm 2019 (tại Hà Nội, TP. HCM, TP. Đà Nẵng). Mở lớp cập nhật kiến thức đầu tiên tại Hà Nội dự kiến vào 20/4/2019-22/4/2019 và các khóa tiếp theo như kế hoạch dự kiến:

        - Hồ sơ mở các lớp cập nhật kiến thức chuyên ngành thẩm định giá trong năm 2019

        - Chuẩn bị tài liệu cập nhật kiến thức chuyên ngành thẩm định giá theo chuyên đề của Bộ Tài chính quy định.

        - Mời giảng viên giảng giảng dạy cập nhật phù hợp theo từng chuyên đề

          5. Mở các khóa đào tạo nghiệp nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá theo “ Cụm” trước mắt mở 03 lớp đầu tiên tại TP. HCM, TP. Cần Thơ, TP. Hải Phòng.

          6. Tiếp tục hợp tác với Hiệp Hội Thẩm định giá bất động sản Nhật Bản về khảo sát giá đất tiêu chuẩn tại một số quận khác tại TP.Hải Phòng. Hợp tác với Hiệp hội Thẩm định giá Bất động sản Nhật Bản tổ chức hội thảo “Trao đổi và học tập kinh nghiệm phương pháp định giá đất hàng loạt ở Nhật Bản và học tập kinh nghiệm thẩm định giá đất tại quận Ngô Quyền Hải Phòng” (Dự kiến Hội thảo vào T6/2019)

         7. Tiếp tục  triển khai những công việc của lớp đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá K94 (Đã khai giảng ngày 21/3/2019).

        8. Kết thúc lớp đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá K93 (Kiểm tra cuối khóa ngày 5/4/2019).

         9. Giải quyết các công việc thường xuyên

      Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.

 

 

 Nơi nhận:
        

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.

+ Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

                                                                                  

                                                                                                            

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: