THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA LỚP NGHIỆP VỤ TĐG KHÓA 97 - Hà Nội

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA LỚP NGHIỆP VỤ TĐG KHÓA 97 - Hà Nội
(Khóa học từ ngày 5/7/2019 đến ngày 4/8/2019)
 
TT Họ Tên Năm Sinh Nguyên quán Kết quả kiểm tra Kết quả
Luật NL HTG NL TĐG BĐS GTDN MTB TSVH
1 Nguyễn Trọng  An 1991 Hưng Yên 8 6 6 8 5 5 7 Đạt
2 Đặng Thị Minh  Anh 1985 Đà Nẵng 8 8 8 9 9 5 5 Đạt
3 Trần Quốc  Bình 1991 Thanh Hóa 9 7 8 5 8 5 5 Đạt
4 Đặng Hà  Chung 1981 Hà Tĩnh 8 6 8 9 5 5 6 Đạt
5 Nguyễn Văn  Cường 1992 Thanh Hóa 9 7 9 9 5 8 7 Đạt
6 Nguyễn Quang  Đại 1984 Hà Nội 9 6 8 9 8 8 7 Đạt
7 Đinh Tuấn  Đức 1982 Nghệ An 8 6 7 5 8 5 5 Đạt
8 Nguyễn Hồng  Đức 1987 Thái Nguyên 7 6 8 8 9 5 7 Đạt
9 Trần Thị  Dung 1992 Thái Bình 8 6 8 9 5 5 7 Đạt
10 Hoàng Văn  Dũng 1979 Hải Dương 8 7 8 5 8 5 5 Đạt
11 Chu Tùng  Dương 1994 Thái Bình 8 6 6 8 5 5 7 Đạt
12 Vũ Hoàng  Dương 1991 Hà Nội Hoãn thi  
13 Nguyễn Thành  Duy 1993 Hưng Yên 8 6 7 9 5 5 7 Đạt
14 Nguyễn Thu  Giang 1976 Hải Dương 8 6 9 9 9 5 5 Đạt
15 Lê Thị Hải 1974 Nghệ An    
16 Lê Thị  Hải 1987 Hà Nội 8 5 8 8 9 5 6 Đạt
17 Nguyễn Thị Minh  Hằng 1984 Hưng Yên 8 8 8 9 9 5 7 Đạt
18 Phạm Xuân Hạnh 1978 Hải Dương 8 6 8 7 5 5 7 Đạt
19 Tạ Mỹ  Hạnh 1988 Ninh Bình 8 6 7 8 9 6 7 Đạt
20 Lê Thị Thanh  Hiền 1976 Hà Nội 8 7 8 9 8 5 7 Đạt
21 Phạm Thị Thu  Hoài 1989 Thái Bình 9 6 8 6 5 5 7 Đạt
22 Nguyễn Trí  Học 1979 Nam Định 9 5 8 9 5 5 7 Đạt
23 Tạ Duy  Hùng 1988 Hà Nội 8 6 7 9 9 5 7 Đạt
24 Nguyễn Thị Ngọc  Hương 1978 Hải Dương 8 6 8 7 6 6 8 Đạt
25 Nguyễn Trần  Khởi 1973 Hà Nội    
26 Nguyễn Thị  Lam 1989 Hà Tĩnh 7 7 5 5 5 7 6 Đạt
27 Mai Văn  Linh 1991 Thanh Hóa 8 6 6 8 5 5 7 Đạt
28 Phạm Hồ Hoàng  Long 1997 Quảng Bình 8 5 5 7 5 5 6 Đạt
29 Nguyễn Văn  Long 1986 Hà Nội 8 7 8 9 9 6 7 Đạt
30 Trần Hoàng  Long 1988 Nam Định 8 7 8 8 8 6 7 Đạt
31 Đinh Văn  Mạnh 1993 Lạng Sơn 8 7 8 8 8 6 8 Đạt
32 Tô Đình  Nam 1989 Nam Định 7 7 5 7 5 5 9 Đạt
33 Nguyễn Thanh Nga 1980 Thái Bình 8 5 6 8 5 5 7 Đạt
34 Phan Thị Thúy  Nga 1985 Nghệ An 8 6 8 8 9 5 6 Đạt
35 Trịnh Thị Mĩ  Ngân 1987 Hưng Yên 7 5 7 5 5 5 6 Đạt
36 Trần Thị  Ngọc 1990 Hà Nội 6 5 5 5 5 5 5 Đạt
37 Hoàng Thị Bích  Ngọc 1983 Nghệ An 8 6 8 9 8 5 6 Đạt
38 Nguyễn Thị  Nhung 1993 Nam Định 9 6 8 8 5 5 7 Đạt
39 Nguyễn Hồng  Phong 1987 Hưng Yên 8 6 7 9 8 5 5 Đạt
40 Nguyễn Mai  Phương 1991 Hải Phòng Hoãn thi  
41 Lê Việt  Phương 1995 Hà Nội 8 6 8 8 9 5 8 Đạt
42 Đặng Thị Thu  Phương 1979 Hà Nội 8 6 7 9 5 5 6 Đạt
43 Lê Minh  Quân 1993 Bắc Ninh 8 5 5 8 5 8 6 Đạt
44 Lê Gia  Quý 1993 Thanh Hóa 9 7 8 9 5 5 7 Đạt
45 Vũ Thị  Quyên 1984 Hưng Yên 9 7 8 9 5 5 5 Đạt
46 Nguyễn Trường  Sơn 1982 Thái Bình 7 5 6 9 5 6 7 Đạt
47 Nông Ngọc  Sơn 1994 Lạng Sơn 5 5 8 7 5 5 7 Đạt
48 Nguyễn Văn  Thanh 1993 Bắc Ninh 8 6 6 8 5 5 7 Đạt
49 Đoàn Tất  Thành 1974 Thái Bình    
50 Vũ Duy  Thọ 1995 Hải Dương 8 7 8 9 5 5 7 Đạt
51 Hoàng Văn  Thuần 1992 Hải Dương 8 6 6 9 5 5 7 Đạt
52 Nguyễn Xuân  Thuần 1994 Vĩnh Phúc 8 6 7 9 8 5 6 Đạt
53 Lê Thị  Thủy 1991 Hà Tĩnh 8 6 6 9 5 5 7 Đạt
54 Trần Đức  Toàn 1986 Hà Nội 8 7 8 9 5 5 7 Đạt
55 Lê Thị Hương  Trà 1992 Nam Định 7 5 8 9 5 5 7 Đạt
56 Nguyễn Thành  Trung 1989 Thanh Hóa 8 6 7 8 8 8 8 Đạt
57 Trần Quang  Trung 1990 Hà Tĩnh    
58 Nguyễn Đức  Trung 1992 Hải Dương 8 7 8 9 9 5 7 Đạt
59 Lã Mạnh  1983 Hà Nam 6 7 7 9 9 6 5 Đạt
60 Nguyễn Ngọc  Tuấn 1987 Nghệ An 9 7 8 5 8 5 5 Đạt
61 Hoàng Bá  1991 Hà Nội 8 5 6 9 5 5 7 Đạt
 THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA LẠI CÙNG KHÓA 97

TT Họ Tên Năm Sinh Nguyên quán Kết quả kiểm tra Kết quả
Luật NL HTG NL TĐG BĐS MTB GTDN TSVH
1 Nguyễn Trường  Giang 1991 Bắc Ninh 7 6 8 8 8 8 7 Đạt
2 Dư Thị Đài Sáu 1990 Hà Nội 7 7 8 8 8 8 7 Đạt
3 Nguyễn Văn  Tiến 1972 Hưng Yên         6     Đạt
4 Nguyễn Công  Hiếu 1975 Quảng Ninh             8 Đạt
5 Mai Nhật  Quang 1990 Nam Định     8         Đạt
6 Nguyễn Thị Ái  Trân 1991 Nam Định 8 7 8 9 5 5 6 Đạt
7 Vũ Trung  Hiếu 1993 Nam Định 8 5 6 8 5 5 7 Đạt 
8 Phạm Thị Thanh Vân 1977 Hà Nam 9 7 8 9 9 5 5 Đạt 
 

(Văn phòng Hội )


Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: