Thông báo kế hoạch hoạt động tháng 11/2019 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số:189 /2019/TB-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

                                                                         Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch hoạt động tháng 11/2019 của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

       Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022), và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội tại Hội nghị BCH Hội lần thứ II- Nhiệm kỳ III của Hội

          Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 11/2019 như sau:

        1. Tổ chức buổi gặp mặt tri ân các thầy (cô) giáo nhân ngày 20/11, các đơn vị và cá nhân tạo điều kiện, giúp đỡ cho công tác đào tạo của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

        2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về thẩm định giá:

               * Thông báo khai giảng lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành thẩm định giá tại TP. Hồ Chí Minh khóa 3 (dự kiến khai giảng ngày 30/11/2019).

                * Tiếp tục triển khai, quản lý lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành TĐG tại TP. Hà Nội Khóa 99 (Khai giảng vào ngày 15/10/2019 kết thúc 13/11/2019 dự kiến kiểm tra 21/11/2019)

               * Chuẩn bị các điều kiện để mở lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành TĐG tại TP. Hải phòng (Dự kiến khai giảng ngày 16/11/2019)

               * Thông báo mở lớp cập nhật kiến thức chuyên ngành thẩm định giá đợt 6 năm 2019 tại Hà Nội (Vì lý do còn một số học viên chưa học cập nhật có nhu cầu đăng ký học, do đó Hội sẽ thông báo tiếp tục mở lớp, nhưng phải đủ ít nhất 30-50 người trở lên mới đủ điều kiện để mở lớp)

        3. Công tác hợp tác quốc tế về thẩm định giá:

               3.1. Tiếp túc triển khai kế hoạch hợp tác với Hiệp hội định giá bất động sản Nhật Bản về kế hoạch định giá đất tiêu chuẩn (thí điểm giai đoạn 2) tại Quận Ngô Quyền, Quận Lê Chân -  TP. Hải phòng; Khu Đô thị Phú Mỹ Hưng - TP. Hồ Chí Minh. Bám sát, đôn đốc Công ty VCHP, Saigonap triển khai định giá đất theo đúng tiến độ trong kế hoạch hợp tác với Hiệp hội Thẩm định giá Bất động sản Nhật Bản

               3.2. Tổ chức đoàn công tác đi tham quan, khảo sát snghiên cứu kinh nghiệm định giá đất tại Nhật Bản (từ ngày 25/11/2019 đến 1/12/2019).

        4. Giải quyết các công việc thường xuyên.

                * Đôn đốc các đơn vị, cá nhân nộp hội phí năm 2019

              Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên của Hội hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.

 

 Nơi nhận:
                                                                          

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.

+ Văn phòng đôn đốc thực hiện                                           

+ Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: