THÔNG BÁO Về việc Ông Tô Công Thành - Phó Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam tạm nghỉ công tác lĩnh vực được BCH Hội phân công phụ trách để khám, chữa bệnh

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------***-------

Số:    188 /2019/QĐ-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO

Về việc Ông Tô Công Thành - Phó Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam tạm nghỉ công tác lĩnh vực được Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam phân công phụ trách để khám, chữa bệnh

----------------------

 

        - Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ - BNV ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam.

        - Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

        - Căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam tại Hội nghị lần thứ I- Nhiệm kỳ III (2018-2022)

        - Theo đề nghị của Ông Tô Công Thành - Phó Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam báo cáo trực tiếp với Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam ngày 29/10/2019;

        Sau khi trao đổi thống nhất với một số thành viên trong Ban Thường vụ thuộc Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam;

        Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam đồng ý để Ông Tô Công Thành - Phó Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam tạm nghỉ công tác tại Hội Thẩm định giá Việt Nam đi chữa bệnh theo nguyện vọng cá nhân bằng kinh phí tự túc. Thời gian nghỉ từ ngày 29/10/2019 cho đến khi Ông Tô Công Thành có đủ sức khỏe để đi làm được. Trong thời gian tạm nghỉ lĩnh vực công tác của Ông Tô Công Thành được Ban Chấp hành Hội phân công phụ trách sẽ do Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam đảm nhiệm.

        Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký.

        Các thành viên Ban Chấp hành, Ông Tô Công Thành , Tổng Thư ký, Văn phòng Hội chịu trách nhiệm thi hành Thông báo này./.

 

             Nơi nhận :

           - Các thành viên BCH Hội

          - Ông Tô Công Thành

           - Đăng Website

           - Lưu VP Hội TĐGVN

           

 

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: