Thông báo kế hoạch hoạt động tháng 12/2019 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số: 220  /2019/TB-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

                                                                         Hà Nội, ngày 26  tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch hoạt động tháng 12/2019 của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

       Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022), và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội tại Hội nghị BCH Hội lần thứ II- Nhiệm kỳ III của Hội

          Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 12/2019 như sau:

        1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội năm 2019 theo yêu cầu của Bộ Nội vụ

        2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về thẩm định giá:

               * Khai giảng và tổ chức giảng dạy lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành thẩm định giá tại TP. Hồ Chí Minh khóa 3 (giảng ngày 30/11/2019).

                * Khai giảng và tổ chức giảng dạy lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành TĐG tại TP. Hà Nội Khóa 100 (Khai giảng vào ngày 5/12/2019)

               * Tiếp tục quản lý lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành TĐG tại TP. Hải phòng (khai giảng ngày 16/11/2019 và kết thúc kiểm tra ngày 2/12/2019)

               * Xây dựng kế hoạch triển khai mở lớp đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá cho Quỹ Đầu tư phát triển Bắc Ninh.

        3. Công tác hợp tác quốc tế về thẩm định giá:

               3.1. Tiếp tục triển khai kế hoạch hợp tác với Hiệp hội định giá bất động sản Nhật Bản về kế hoạch định giá đất tiêu chuẩn (thí điểm giai đoạn 2) tại Quận Ngô Quyền, Quận Lê Chân -  TP. Hải phòng; Khu Đô thị Phú Mỹ Hưng - TP. Hồ Chí Minh. Bám sát, đôn đốc Công ty VCHP, Saigonap triển khai định giá đất theo đúng tiến độ trong kế hoạch hợp tác với Hiệp hội Thẩm định giá Bất động sản Nhật Bản

               3.2. Lên kế hoạch triển khai hợp tác với Công ty phần mền SKK Nhật Bản về đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mền cho các thẩm định viên ở Việt Nam (kế hoạch này cũng nằm trong kế hoạch hợp tác với Hiệp hội Định giá bất động sản Nhật Bản)

               3.3 Tiếp tục triển khai các nội dung học tập kinh nghiệm thực tế định giá đất đai tại Nhật Bản.

        4. Giải quyết các công việc thường xuyên.

                * Đôn đốc các đơn vị, cá nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp hội phí năm 2019 khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ đối với Hội.

                * Các công tác khác phục vụ tổng kết năm; in lịch, thiếp chúc tết; Công tác phục vụ Tết Dương lịch, âm lịch năm 2019.

               * Các công tác phục vụ họp Ban Chấp hành vào tháng 3/2020

               * Các công tác liên quan đến tổ chức xây dựng Hội; Công tác hội viên và công tác thi đua khen thưởng.

              Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên của Hội hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận                                                                       

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.

+ Văn phòng đôn đốc thực hiện                                           

+ Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 (đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

                                                                                  

                                                                                                            

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: