THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA LỚP NGHIỆP VỤ TĐG KHÓA 99 - Hà Nội

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỚP NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ K99  TẠI HÀ NỘI 
(Thời gian học từ ngày 15/10/2019 đến ngày 24/11/2019)
 
TT Họ Tên Năm Sinh Nguyên quán Kết quả kiểm tra Kết quả
Luật NL HTG NL TĐG GTDN MTB BĐS TSVH
1 Trần Nguyệt  Anh 1996 Hưng Yên 7 8 5 5 5 9 5 Đạt
2 Nguyễn Đức  Cường 1987 Thái Bình 7 8 5 5 5 9 5 Đạt
3 Nguyễn Văn  Đại 1995 Bắc Ninh 9 9 5 6 5 8 5 Đạt
4 Bùi Thị Thùy  Dung 1992 Hà Nội 8 8 5 5 5 9 5 Đạt
5 Nguyễn Thị Thu  Hiền 1994 Nghệ An 6 8 6 5 6 9 7 Đạt
6 Nguyễn Minh  Hùng 1982 Hải Dương 8 7 5 5 5 9 5 Đạt
7 Vũ Minh  Hương 1977 Thái Bình 7 8 5 6 6 6 5 Đạt
8 Nguyễn Tùng  Lâm 1982 Hải Phòng 7 5 5 5 5 5 5 Đạt
9 Phạm Thị Ngọc  Loan 1994 Hà Nội 6 8 6 5 6 9 5 Đạt
10 Nguyễn Thị  Minh 1990 Hưng Yên 9 7 5 5 6 9 5 Đạt
11 Hoàng Thiên  Nga 1970 Hà Nội 8 6 5 5 5 6 5 Đạt
12 Lê Văn  Ngân 1959 Hà Tĩnh 8 8 5 6 6 5 5 Đạt
13 Nguyễn Minh  Ngọc 1992 Hà Nội 7 8 6 5 5 9 5 Đạt
14 Thái Minh  Quang 1990 Hà Nội 8 8 5 5 6 5 5 Đạt
15 Nguyễn Cảnh  Tâm 1993 Hà Nội 7 8 5 5 5 8 5 Đạt
16 Nguyễn Duy  Thắng 1982 Hà Nội 6 9 5 7 5 5 5 Đạt
17 Lê Hoàng  Thắng 1991 Thanh Hóa 5 8 5 5 5 5 5 Đạt
18 Phạm Long  Thành 1989 Hải Dương 2 2 2 2 2 2 5 Không đạt
19 Trần Đình  Thiệp 1994 Hải Dương 8 8 5 5 6 8 5 Đạt
20 Lê Đức  Thọ 1994 Thanh Hóa 5 8 5 5 5 5 5 Đạt
21 Đặng Thị Minh  Thúy 1985 Thanh Hóa 7 8 5 5 5 9 5 Đạt
22 Nguyễn Văn  Tiến 1983 Thái Bình 7 8 7 7 5 7 6 Đạt
23 Lê Thùy  Trang 1995 Thanh Hóa 6 8 5 5 5 5 5 Đạt
24 Chu Quốc  Trường 1988 Phú Thọ 8 8 5 6 5 7 6 Đạt
25 Đoàn Ngọc  Tuân 1995 Hà Tĩnh 6 7 5 5 5 9 5 Đạt
26 Nguyễn Thanh  Tùng 1992 Hải Dương 8 9 8 5 5 9 5 Đạt
27 Nguyễn Quang  Vang 1995 Thanh Hóa 5 6 5 5 5 9 5 Đạt
28 Nguyễn Anh  1992 Thái Bình 8 7 5 5 6 5 5 Đạt
29 Đỗ Đình  Sơn 1994 Thanh Hóa K98 thi lại 5 Đạt
 

(Văn phòng Hội )


Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: