THÔNG BÁO Kế hoạch hoạt động tháng 1/2020 và Quý I /2020 của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số: 1/2020/TB-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

 

                                                                         Hà Nội, ngày 1 tháng 1 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch hoạt động tháng 1/2020 và Quý I /2020

của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

       Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022), và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội tại Hội nghị BCH Hội lần thứ II- Nhiệm kỳ III của Hội

          Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 1/2020 và Quý I/2020 như sau:

        1. Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 với Vụ Thi đua -Khen thưởng - Bộ Tài chính

        2. Công tác đào tạo kiến thức về thẩm định giá:

               2.1. Báo cáo công tác đào tạo năm 2019 của Hội với Bộ Tài chính               

                2.2. Tổ chức kiểm tra kiến thức để kết thúc lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành TĐG tại TP. Hà Nội Khóa 100 (kiểm tra 16/1/2020).

               2.3. Xây dựng kế hoạch triển khai mở lớp đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá cho Quỹ Đầu tư phát triển Bắc Ninh và các lớp khác trong Quý I/2020.

        3. Công tác hợp tác quốc tế về thẩm định giá:

               3.1. Tiếp tục triển khai kế hoạch hợp tác với Hiệp hội định giá bất động sản Nhật Bản về kế hoạch định giá đất tiêu chuẩn (thí điểm giai đoạn 2) tại Quận Ngô Quyền, Quận Lê Chân -  TP. Hải phòng; Khu Đô thị Phú Mỹ Hưng - TP. Hồ Chí Minh. Bám sát, đôn đốc Công ty VCHP, Saigonap triển khai định giá đất theo đúng tiến độ trong kế hoạch hợp tác với Hiệp hội Thẩm định giá Bất động sản Nhật Bản (Thứ 3 ngày 14/1/2020 họp đoàn Nhật về việc bổ sung thêm Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam định giá đất tiêu chuẩn (thí điểm giai đoạn 2) ở TP.HCM)).

               3.2. Chuẩn bị các điều kiện ký kết thỏa thuận hợp tác và xây dựng kế hoạch triển khai hợp tác với Công ty phần mền SKK Nhật Bản về đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mền cho các thẩm định viên ở Việt Nam.

        4. Công tác tổ chức Hội:

               4.1. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ “ra mắt” hoạt động Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn; Tổng kết hoạt động của Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá.

               4.2. Chuẩn bị các điều kiện để họp Ban Chấp hành Hội vào tháng 3/2020 để thống nhất đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

        5. Giải quyết các công việc phục vụ Tết dương lịch, Tết Nguyên đán và các công việc thường xuyên.

              Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên của Hội hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.

 

 

-Nơi nhận:                                                                           

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.

+ Văn phòng đôn đốc thực hiện                                           

+ Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 (đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

                                                                                  

                                                                                                            

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: