Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng của Hội Thẩm định giá Việt Nam năm 2019

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

___________________

 

 

Số: 02 /2020/BC-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

 

       Hà Nội, ngày 2 tháng 1 năm 2020

 

  BÁO CÁO

 

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

của Hội Thẩm định giá Việt Nam

_______________

 

Kính gửi: Bộ Tài chính (Vụ Thi đua, khen thưởng)

 

         Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận được Công văn số 14930/BTC-TĐKT ngày 9 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; Hội Thẩm định giá Việt Nam báo cáo Bộ kết quả như sau:

         I. Đánh giá toàn diện kết quả hoạt động, công tác của Hội TĐGVN năm 2019:

            Thứ nhất: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, tư vấn, phản biện, góp ý xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách về kinh tế - tài chính, giá và thẩm định giá theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan và của Bộ Tài chính được các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá cao và tiếp thu đưa vào xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật; góp phần tạo lập môi trường pháp lý cho việc quản lý hoạt động về giá và thẩm định giá.

            - Các nội dung đề xuất, góp ý của Hội tập trung vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về giá, TĐG góp phần xây dựng được hệ thống pháp luật bảo đảm tính thống nhất giữa Luật Giá và các Luật có liên quan. Cụ thể:

                  i) Đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế nói chung và cơ chế chính sách giá và thẩm định giá nói riêng như:

                  + Phản ánh những vướng mắc khó khăn trong thẩm định giá tài sản phục vụ hoạt động của các ngân hàng thương mại.

                  + Tham gia ý kiến về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

                  + Chủ trì xây dựng Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang; tham gia xây dựng Đề án định mức chi phí cho khâu phân phối, bán lẻ điện. Thực hiện phản biện độc lập Đề án nghiên cứu cải tiến biểu giá bán lẻ điện trong hệ thống giá điện hiện hành ở Việt Nam (Theo đề nghị của Bộ Công Thương).

                  + Bản góp ý Dự thảo của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

                  + Chủ trì khảo sát đánh giá Cổ phần hóa ngành nước; Tư vấn xây dựng phương án giá nước sạch, giá dịch vụ, xử lý nước thải cho nhiều Tỉnh, thành phố (Long An, Bình Dương…)

                  + Trả lời Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An về xem xét, đánh giá quy trình tư vấn thẩm định giá trị doanh nghiệp AVG

                  + Có bài đăng trên Tạp chí Tài chính “Xây dựng chỉ số nhà ở - nghiên cứu thực nghiệm tại TP Hồ Chí Minh”.

            ii) Ngoài việc tích cực thực hiện nhiệm vụ góp ý, phản biện xây dựng cơ chế chính sách về giá và thẩm định giá nêu trên, Hội còn chú trọng phối hợp với Bộ Tài chính: kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của các doanh nghiệp thẩm định giá hội viên; tổ chức thi Thẻ thẩm định viên về giá; tham gia Hội nghị AVA, Hội nghị giám đốc các doanh nghiệp thẩm định giá. Đồng thời chủ động thực hiện liên kết, hướng dẫn, vận động các hội viên tuân thủ pháp luật về thẩm định giá; góp ý, tháo gỡ những vướng mắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên trong hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá.

            - Các hội viên là các doanh nghiệp của Hội hoạt động khá tích cực, tuân thủ đúng pháp luật về thẩm định giá, không để xảy ra sai phạm, vi phạm pháp luật phải xử lý về hình sự; hầu hết các doanh nghiệp đều là các doanh nghiệp có thương hiệu, uy tín trên thị trường và cũng thường là các doanh nghiệp được Bộ Tài chính chấm điểm hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá có điểm cao về chất lượng.

            Thứ hai: Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành thẩm định giá cho các đối tượng trong xã hội có nhu cầu tự nguyện tham gia học; cập nhật kiến thức về thẩm định giá cho các thẩm định viên về giá đạt kết quả cao, tăng nhiều hơn năm 2018 về số lượng các khóa đào tạo và số lượng người tham gia đào tạo được Bộ Tài chính đánh giá là một trong những thành tích nổi bật, dư luận xã hội đánh giá cao về chất lượng đào tạo. Năm 2019 Hội TĐGVN:

            - Tổ chức thành công 13 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành TĐG cho khoảng 450 học viên theo học không chỉ ở Hà Nội mà còn mở rộng ra các cụm: Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh. (Trong khi năm 2018 chỉ tổ chức được 6 lớp tại Hà Nội cho 311 người).

            - Tổ chức thành công 02 lớp ôn thi tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cho khoảng 100 người để thi lấy thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính tổ chức.

            - Tổ chức thành công 10 khóa học cập nhật kiến thức bắt buộc hàng năm theo quy định của pháp luật cho 1.025 thẩm định viên về giá trong cả nước.

            - Với kết quả đào tạo, bồi dưỡng nêu trên, Hội đã cung cấp được hàng ngàn thẩm định viên đủ điều kiện để Bộ Tài chính thông báo được hành nghề thẩm định giá năm 2020; chưa kể số người đang làm công tác thẩm định giá ở nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế như: các tổ chức tài chính, ngân hàng, kiểm toán, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh…

            Thứ ba: Tổ chức, công tác nghiên cứu khoa học, hội thảo, hợp tác quốc tế về giá, thẩm định giá và các vấn đề kinh tế vĩ mô để tham mưu đề xuất ý kiến với cơ quan quản lý Nhà nước đạt nhiều thành công.

            - Hội đã hợp tác, phối hợp với hiệp Hội Thẩm định giá bất động sản Nhật bản tổ chức thành công 02 cuộc Hội thảo tại TP.Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cho hàng trăm doanh nghiệp thẩm định giá với chủ đề “Nghiệp vụ định giá bất động sản tại Nhật Bản và cách sử dụng phần mền chuyên dụng trong định giá. Chỉ số giá bất động sản và cách sử dụng chỉ số trong định giá bất động sản tại Nhật Bản” để các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá của Việt Nam học hỏi, trao đổi những kinh nghiệm và phương pháp định giá đất hàng loạt của Nhật Bản; Đồng thời năm 2019 đã triển khai công việc khảo sát và hoàn tất xong giai đoạn 1 của Dự án thí điểm định giá đất đai căn cứ trên kinh nghiệm và mô hình của Nhật Bản ở Quận Ngô Quyền TP.Hải Phòng; Năm 2020 - giai đoạn 2 của hợp tác này sẽ tiếp tục định giá đất tiêu chuẩn hàng loạt tại Quận Lê Chân và Quận Ngô Quyền TP.Hải phòng, Quận 7 TP.Hồ Chí Minh. Ngoài ra tham gia nhiều cuộc hội thảo khoa học do các Bộ, Ngành tổ chức và đã đóng góp các đề xuất kiến nghị với các nội dung điều hành kinh tế vĩ mô, tài chính, tiền tệ, thị trường giá cả… với các cơ quan như: Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội cấp thoát nước Việt Nam...

            - Lĩnh vực hợp tác quốc tế về thẩm định giá cũng được quan tâm duy trì và mở rộng:

            + Duy trì quan hệ hợp tác với Ủy ban Tiêu chuẩn TĐG quốc tế, Hiệp hội TĐG ASEAN.

            + Mở rộng quan hệ hợp tác với Hiệp hội TĐG Bất động sản Nhật Bản và Hiệp hội Thẩm định giá Hàn Quốc. Tổ chức Đoàn Công tác nghiên cứu kinh nghiệm thẩm định giá bất động sản tại Nhật Bản.

            Thứ tư: Công tác thông tin, tuyên truyền về cơ chế chính sách, chủ trương quản lý và điều tiết giá, các quy định về thẩm định giá của Nhà nước được Hội chủ động tích cực, thường xuyên triển khai, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý Nhà nước về giá thực hiện bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng được dư luận đồng tình, như: Định hướng điều tiết giá, kiểm soát lạm phát năm 2019; các giải pháp điều hành giá điện, xăng dầu, nước sạch; cổ phần hóa ngành nước....

            - Tổ chức nâng cấp, cải cách trang tin điện tử của Hội theo hướng kết nối với các hội viên; tổ chức diễn đàn trao đổi, phổ biến kiến thức thẩm định giá…

            Thứ năm: Công tác xây dựng và phát triển Hội tiếp tục từng bước được củng cố.

            - Về công tác chung:

                  + Củng cố hoạt động của Ban Chấp hành Hội (Bầu bổ sung Ban Chấp hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên…)

                  + Hoàn thành việc xây dựng và tổ chức hoạt động theo các quy chế của Hội.

                  + Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý Nhà nước về giá để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Hội và quy định của Luật Giá.

                  + Thành lập một số Ban chuyên môn như: Ban Nghiên cứu chuyển giao khao học thẩm định giá, Ban Pháp chế, Câu Lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn, Câu lạc bộ Bóng đá thuộc Hội.

                  + Kết nạp hội viên mới tăng khoảng 10% so với tổng số hội viên hiện hành.

               Với kết quả hoạt động trên của Hội đã được Bộ Tài chính luôn đánh giá cao những đóng góp của Hội Thẩm định giá Việt Nam trong việc tham gia với cơ quan quản lý Nhà nước mà trực tiếp là Bộ Tài chính trong việc xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý về thẩm định giá; nhiều ý kiến đóng góp của Hội có giá trị thực tiễn trong việc xây dựng chính sách về giá và thẩm định giá; đồng thời Bộ Tài chính cũng ghi nhận các thành tích về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành về thẩm định giá; công tác thông tin tuyên truyền, nghiên cứu khoa học và các công tác khác… và về cơ bản hoạt động của Hội được Bộ Tài chính đánh giá đang trở thành một trong những cánh tay nối dài của Bộ Tài chính trong việc phối hợp giúp Bộ Tài chính quản lý, theo dõi, giám sát, quản lý lĩnh vực thẩm định giá có hiệu quả hơn.

            II. Công tác khen thưởng

            Bám sát nội dung thi đua khen thưởng do Chính phủ quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính hàng năm Hội đều tổ chức phát động thi đua trong toàn Hội với các tiêu chí cụ thể như:

            - Chấp hành tốt cơ chế, chính sách, pháp luật về thẩm định giá cụ thể là không vi phạm các Tiêu chuẩn TĐGVN; doanh thu dịch vụ hàng năm tăng trưởng; bảo đảm chất lượng dịch vụ, không có đơn thư khiếu nại về kết quả thẩm định giá; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đối với ngân sách theo quy định của pháp luật; tham gia tích cực vào việc phát triển nghề nghiệp.

          - Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các hội viên đối với việc phát huy truyền thống của Ngành Tài chính Việt Nam nói chung và của Hội Thẩm định giá Việt Nam nói riêng xây dựng Ngành và Hội vững mạnh.

         - Tạo ra động lực để toàn thể hội viên của Hội nỗ lực phấn đấu, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm với công việc; chủ động, sáng tạo và cùng nhau hợp tác tốt, cạnh tranh lành mạnh; nâng cao hiệu quả kinh doanh, chất lượng; dịch vụ, uy tín, thương hiệu và vị thế trong hoạt động thẩm định giá; phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ đề ra.

         - Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thẩm định giá. Hoàn thành xuất sắc các kế hoạch nhiệm vụ công tác đề ra, xây dựng đơn vị thành một tập thể đoàn kết, hợp tác vững mạnh. Tích cực tham gia đóng góp xây dựng các cơ chế chính sách về giá, thẩm định giá với cơ quan quản lý Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị nội bộ, quản trị tài chính, tài sản, nhân lực. Phát huy được nhiều sáng kiến cải tiến công tác, lề lối làm việc. Thực hiện đúng và tốt chế độ công khai, dân chủ, tiết kiệm, chống lãng phí. Bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động và thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa.

            Trong năm qua, Hội nhiều tập thể và cá nhân đã hưởng ứng tích cực phát huy được tính tiên phong, gương mẫu trong việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành thẩm định giá.

             Hội Thẩm định giá Việt Nam luôn chú trọng đẩy mạnh xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh và chăm lo đến đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ trong Văn phòng Hội; luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Từng cán bộ trong Văn phòng Hội tự tìm tòi, nghiên cứu học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện công cuộc vận động “học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với công tác giáo dục với rèn luyện đạo đức, luôn có ý thức tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách nhanh nhất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan.

         Trên đây là báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Hội Thẩm định giá Việt Nam để báo cáo với Bộ Tài chính (Vụ Thi đua khen thưởng).

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Các thành viên Ban Chấp hành

- Đăng Website

- Lưu VP Hội TĐGVN

 

                               

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: