Kết quả tổng kết Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá năm 2019

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------o0o-------

Số:     18 /2020/TB/HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o-------

      

Hà nội, Ngày 17 tháng 2 năm 2020

 

THÔNG BÁO

của Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam

Về kết quả họp tổng kết của Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học

thẩm định giá thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

 

          Ngày 14/2/2020, Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học Thẩm định giá thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam đã tổ chức họp tổng kết công tác năm 2019 bàn phương hướng hoạt động năm 2020; đồng thời thống nhất một số kiến nghị đến Bộ Tài chính.

          Tham dự cuộc họp có Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, các thành viên thuộc Ban; các khách mời gồm: Đại diện lãnh đạo Ban Giá – Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh; Ban Giám đốc Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn và Ban Pháp chế thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam; Tổng giám đốc cùng Ban giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá NOVA.

          Sau khi nghe báo cáo của Ban do Trưởng Ban: PGS.TS Nguyễn Ngọc Vinh, Phó Trưởng Ban: Ths Nguyễn Thế Phượng trình bầy, ý kiến thảo luận của các thành viên trong Ban, ý kiến tham gia của các khách mời; Thay mặt Ban Chấp hành Hội – Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam có ý kiến như sau:

          1. Về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

          - Năm 2019, năm đầu của nhiệm kỳ mới, hoạt động của Hội nói chung và Ban Nghiên cứu chuyển giao khoa học Thẩm định giá nói riêng có nhiều đổi mới và đạt được nhiều thành công trên hầu hết các lĩnh vực theo nhiệm vụ đề ra. Chủ tịch Hội đánh giá cao sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm, sự đóng góp của Ban đối với hoạt động chung của Hội; đồng thời thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban.

          - Về một số kiến nghị của Ban, Chủ tịch kết luận như sau:

                + Về công tác đào tạo: Đồng ý giao Ban Đào tạo, Văn phòng Hội, Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học Thẩm định giá có kế hoạch phối hợp với Viện kinh tế (thuộc Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh) để thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao kiến thức thẩm định giá.

                + Đồng ý để Ban tổ chức dịch, in ấn, phát hành sách về Tiêu chuẩn Thẩm định giá quốc tế năm 2017 (có sửa đổi, bổ sung năm 2019) mang danh Hội Thẩm định giá Việt Nam. Hội sẽ cùng các cơ quan có liên quan xin phép Ủy ban Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế để có thể xuất bản cuốn sách trên.

          - Chủ tịch cũng đã gợi ý thêm một số nội dung để Ban xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động theo lộ trình, bước đi phù hợp với điều kiện của Ban; đó là:

                + Tập trung nhân lực, liên kết với các đơn vị thuộc Hội và các hội viên là tổ chức, cá nhân có những đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung cập nhật các văn bản pháp luật về thẩm định giá, các Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam phù hợp với Tiêu chuẩn Thẩm định giá quốc tế và thực tiễn Việt Nam, tạo môi trường pháp lý chuẩn mực nhằm hạn chế rủi ro trong việc cung cấp dịch vụ thẩm định giá.

                + Tiếp tục nghiên cứu đề xuất các giải pháp cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động thẩm định giá, đặc biệt là cạnh tranh không lành mạnh về giá dịch vụ thẩm định giá.

                + Tổ chức chuyển giao các chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu về thẩm định giá cho các doanh nghiệp thẩm định giá.

          2. Các kiến nghị đối với Bộ Tài chính

          Ban Chấp hành Hội thống nhất với đề xuất của Ban và kiến nghị Bộ Tài chính:

          + Kiến nghị Bộ cho rà soát các Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam để sửa đổi, bổ sung, cập nhật cho phù hợp.

          + Kiến nghị Bộ xây dựng các Tiêu chuẩn Thẩm định giá mới như: Thẩm định giá các khoản nợ xấu trong hoạt động tín dụng. Thẩm định giá các kết quả nghiên cứu, chuyển giao khoa học – công nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế…

.

 

Nơi nhận:

- Cục QLG – BTC (để hỗ trợ)

- Các thành viên BCH (để chỉ đạo)

- Các đơn vị thuộc Hội (để thực hiện)

- Ban Vật Giá – Sở Tài chính TP HCM

- Công ty TNHH TĐG NOVA

- Đăng Website

- Lưu VT

 

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: