Thông báo kết quả họp Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam kỳ họp lần thứ 13 năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2022)

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------***-------

Số:   48 /2020/TB-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

Hà Nội, ngày 16  tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc: Thông báo kết quả họp Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam kỳ họp lần thứ 13 năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2022)

 

          Hội Thẩm định giá Việt Nam đã triển khai thực hiện kế hoạch họp Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ 13 vào ngày 13/3/2020 tại TP Hồ Chí Minh, Hội đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hậu cần cần thiết để tổ chức cuộc họp, đồng thời cũng đã gửi giấy mời đến các đại biểu, khách mời tham dự cuộc họp Ban Chấp hành của Hội.

          Nhưng vì lý do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp; Theo đề nghị của các thành viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam đã quyết định hoãn triệu tập cuộc họp, thay vào đó là gửi Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 tới từng thành viên Ban Chấp hành để Ban Chấp hành có ý kiến bằng văn bản sau đó gửi về Văn phòng Hội.

          Kết quả: toàn thể Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam đã hoàn toàn nhất trí với Báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

          Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo tới toàn thể các thành viên Ban Chấp hành Hội và các hội viên được biết và thực hiện.

          (Gửi kèm thông báo Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020).

           

Nơi nhận:

- Thành viên BCH Hội

- Cục Quản lý giá (BTC) để báo cáo

- Hội viên Hội TĐGVN

- Đăng Website

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

(Văn phòng Hội )

(FULL)BAO CAO TONG KET HOAT DONG năm 2019 VA PHUONG HUONG 2020_2


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: