Tạm hoãn khai giảng lớp cập nhật kiến thức cho thẩm định viên về giá tại Hà Nội – lớp CN2020.01 (khóa học từ ngày 24/4-26/4/2020) do dịch bệnh Covid-19

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

_________________

 

Số:  49   /2020/TB/HTĐGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ GNHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 4  năm 2020

  

THÔNG BÁO

Về việc: Tạm hoãn khai giảng lớp cập nhật kiến thức cho thẩm định viên về giá tại Hà Nội – lớp CN2020.01 (khóa học từ ngày 24/4-26/4/2020) do dịch bệnh Covid-19

 

          - Căn cứ diễn biến dịch bệnh Covid-19 gần đây theo Thông báo của cơ quan có thẩm quyền;

          - Để bảo vệ sức khỏe cho tất cả các thẩm định viên đăng ký theo học lớp cập nhật kiến thức chuyên ngành thẩm định giá của Hội Thẩm định giá Việt Nam lớp CN2020.01 (khóa học từ ngày 24/4-26/4/2020) tại TP Hà Nội và cùng bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

          Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam quyết định: lớp cập nhật kiến thức cho thẩm định viên về giá - CN2020.01 (khóa học từ ngày 24/4-26/4/2020) tại TP Hà Nội tạm hoãn khai giảng. Thời gian học lại cụ thể, Hội Thẩm định giá Việt Nam căn cứ vào tình hình dịch bệnh được kiểm soát sẽ có thông báo chính thức đến từng thẩm định viên để nhập học.

          Đây là trường hợp bất khả kháng do dịch bệnh và để bảo vệ an toàn sức khỏe cho học viên, hạn chế sự lây lan trong cộng đồng và để chiến thắng dịch bệnh. Chủ tịch Hội rất mong học viên thông cảm và chia sẻ.

          Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo tới toàn thể các thẩm định viên được biết.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Đăng Website

- Lưu VP Hội TĐGVN

CHỦ TỊCH

 

 

 (đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: