Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cảm ơn Công ty CP Giám định Thẩm định Sài Gòn (Sagonap) về đóng góp cho công tác phòng chống dịch Covid-19(Ông Nguyễn Tiến Thỏa – Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam)

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam chung tay góp sức với cả nước tăng cường nguồn lực cho công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ an sinh xã hội, Công ty CP Giám định Thẩm định Sài Gòn (Sagonap) đã ủng hộ số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) để cùng Hội Thẩm định giá Việt Nam ủng hộ cho công tác phòng chống dịch.


(Ông Nguyễn Xuân Trường – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định Thẩm định Sài Gòn (Sagonap))

 

Trân trọng việc làm đầy ý nghĩa của Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Giám định Thẩm định Sài Gòn (Sagonap), Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và đánh giá cao sự nhiệt tình, trách nhiệm của Ban Lãnh đạo, cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Giám định Thẩm định Sài Gòn (Sagonap) đã chung sức đồng lòng cùng Nhân dân cả nước phòng chống dịch.

Đây là hành động đẹp, hết sức ý nghĩa để tiếp thêm sức mạnh vật chất và tinh thần cho cuộc chiến chống dịch.

 

 

 

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan