THƯ KHEN của Chủ tịch Hội Thẩm định giá VN gửi CP TĐG và Giám định Việt Nam (VVI) về việc hưởng ứng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

NGUYỄN TIẾN THỎA

CHỦ TỊCH

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

--------------

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

THƯ KHEN

Công tác ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

------------------------

 

Kính gửi: Công ty CP Thẩm định giá và giám định Việt Nam (VVI)

 

          Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và của Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cùng chung tay với cả nước tăng cường nguồn lực cho công tác phòng chống dịch và để chiến thắng dịch Covid-19: Với tình cảm tương thân, tương ái và trách nhiệm với cộng đồng. Vừa qua, một số Công ty thẩm định giá đã đồng thuận và tích cực hưởng ứng chủ trương trên. Trong đó có Công ty CP Thẩm định giá và giám định Việt Nam (VVI) tự nguyện tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch 5.000.000 đồng thông qua Hội Thẩm định giá Việt Nam đóng góp, hỗ trợ cho Quỹ phòng, chống dịch chung của cả nước.

          Thay mặt Ban Chấp hành, tôi nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao tinh thần tự nguyện, hành động ý nghĩa, nhân văn của Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty.

          Hy vọng việc làm thiết thực nói trên của Công ty và các Công ty khác trong thời gian qua sẽ tiếp tục được phát huy, nhân rộng và lan tỏa trong toàn Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

Nơi nhận:

- NT

- Các thành viên BCH

- Các đơn vị hội viên

- Đăng Website

- Lưu VP, Ban Thi đua

Thân ái

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan