Thông báo kết quả kiểm tra nghiệp vụ thẩm định giá K106 -TP Hà Nội

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA KHÓA 106
Thời gian học từ ngày 22/6/2020 đến ngày 31/7/2020
TT Họ Tên Năm Sinh Nguyên quán Kết quả kiểm tra Kết quả
Luật NL HTG NL TĐG BĐS GTDN MTB TSVH
1 Hoàng Ngọc  Anh 1988 Vĩnh Phúc 7 8 5 9 8 5 8 Đạt
2 Nguyễn Đức  Anh 1988 Hà Nội 8 9 5 9 8 5 5 Đạt
3 Phan Tuấn Anh 1994 Thái Nguyên 8 8 5 9 8 5 8 Đạt
4 Nhâm Thị Hải  Anh 1995 Thái Bình 8 9 5 5 9 5 8 Đạt
5 Trần Thanh  Bình 1986 Hà Nam 9 9 7 9 10 6 8 Đạt
6 Phạm Mạnh  Cường 1982 Hà Nội 9 9 5 9 10 5 8 Đạt
7 Bùi Quang  Cường 1988 Hải Phòng 7 9 8 5 9 5 8 Đạt
8 Nguyễn Sỹ  Đạt 1992 Nghệ An 9 9 5 10 6 5 5 Đạt
9 Lương Văn  Duẩn 1983 Bắc Giang 8 8 5 9 9 6 8 Đạt
10 Vi Đình Đức 1989 Nghệ An 9 9 5 9 9 5 8 Đạt
11 Lưu Mỹ  Dung 2000 Phú Thọ Hoãn thi
12 Nguyễn Văn  Dũng 1976 Nghệ An 9 6 5 9 9 5 8 Đạt
13 Tống Văn  Dũng 1996 Hà Nội 9 8 5 9 10 5 8 Đạt
14 Nguyễn Anh Dũng 1978 Hà Tĩnh 8 8 5 9 10 5 8 Đạt
15 Đặng Hoàng  Dũng 1994 Hà Nội 8 7 8 9 9 5 8 Đạt
16 Nguyễn Duy  Dương 1983 Hà Nội 7 9 5 5 8 5 8 Đạt
17 Vũ Thị Hương  Giang 1983 Nam Định 9 9 8 9 8 5 8 Đạt
18 Bùi Mạnh  1990 Nam Định 8 9 5 8 9 5 7 Đạt
19 Nguyễn Hải  1987 Hải Phòng 9 9 5 10 7 5 8 Đạt
20 Phạm Thanh  Hải 1992 Vĩnh Phúc 6 6 9 9 10 5 9 Đạt
21 Phan Thanh  Hằng 1983 Ninh Bình 7 7 5 7 9 5 8 Đạt
22 Nguyễn Thị  Hậu 1988 Hà Nội 7 7 5 9 8 5 8 Đạt
23 Phạm Thị  Hiên 1992 Thái Bình 9 7 5 5 9 5 8 Đạt
24 Nguyễn Duy  Hiệp 1994 Bắc Ninh 8 9 9 10 9 5 8 Đạt
25 Ngô Bảo  Hưng 1998 Thái Bình 6 8 5 9 9 5 9 Đạt
26 Lê Thị Ngọc  Hương 1991 Lạng Sơn 7 9 5 9 8 6 8 Đạt
27 Nguyễn Thu  Hương 1977 Phú Thọ 9 8 5 5 9 5 8 Đạt
28 Nguyễn Quang  Huy 1998 Nghệ An 9 9 5 9 9 5 8 Đạt
29 Vũ Quang  Huy 1994 Ninh Bình 9 9 5 9 10 5 8 Đạt
30 Trần Quốc  Huy 1990 Hòa Bình 8 9 5 9 9   8 Ko đạt
31 Nguyễn Vũ  Khang 1979 Nam Định 8 7 5 8 5 6 8 Đạt
32 Vũ Xuân  Khánh 1989 Hải Dương 8 9 5 9 8 5 8 Đạt
33 Đặng Ngọc  Khánh 1989 Hưng Yên 8 9 5 9 9 5 8 Đạt
34 Lê Duy  Linh 1976 Thanh Hóa 7 6 8 9 10 5 8 Đạt
35 Nguyễn Xuân  Mai 1984 Nam Định 9 7 5 9 8 5 8 Đạt
36 Trần Ngọc  Nam 1994 Hà Nội 9 8 8 5 9 6 8 Đạt
37 Nguyễn Thị  Nga 1976 Hải Dương 8 8 6 5 6 6 8 Đạt
38 Nguyễn Thị Hoàng  Ngân 1987 Hải Phòng 8 9 5 9 8 5 8 Đạt
39 Trịnh Đức  Ngọc 1987 Thanh Hóa 8 9 5 5 8 5 8 Đạt
40 Vũ Thị Hồng  Nhung 1988 Bắc Ninh 9 9 5 9 8 5 8 Đạt
41 Phạm Minh  Phong 1993 Hà Nội 7 9 8 9 9 6 8 Đạt
42 Trần Minh  Phúc 1997 Vĩnh Phúc 9 9 6 9 10 5 8 Đạt
43 Phạm Duy  Phương 1987 Thanh Hóa 9 9 6 9 9 5 8 Đạt
44 Nguyễn Đức  Quý 1992 Nghệ An 9 9 9 9 9 5 8 Đạt
45 Hà Đắc  Quyết 1983 Hà Nội 8 9 5 9 9 5 8 Đạt
46 Trịnh Thị  Quỳnh 1992 Ninh Bình 9 9 5 10 10 5 8 Đạt
47 Nguyễn Duy  Tân 1984 Hưng Yên 9 9 5 9 5 10 8 Đạt
48 Đỗ Quyết  Thắng 1993 Thái Bình 9 9 5 9 9 5 8 Đạt
49 Phạm Ngọc  Thắng 1991 Thái Nguyên 9 9 5 9 10 5 8 Đạt
50 Lê Quyết  Thắng 1976 Hải Phòng 9 9 5 9 10 5 8 Đạt
51 Nguyễn Thị  Thơm 1986 Hà Nội 5 5 8 9 8 7 8 Đạt
52 Phạm Thị Mai  Thu 1972 Ninh Bình 8 8 5 5 10 5 8 Đạt
53 Lê Lan  Thư 1992 Hà Tĩnh 8 5 5 10 8 5 10 Đạt
54 Nguyễn Bá  Thương     Hoãn thi  
55 Nguyễn Thị Thu  Thủy 1988 Bắc Giang 9 9 5 5 10 5 8 Đạt
56 Nguyễn Thị Huyền  Trang 1994 Nghệ An 5 7 5 9 8 5 8 Đạt
57 Lương Việt  Trinh 1997 Thái Bình 9 9 5 9 10 5 8 Đạt
58 Nguyễn Xuân  Trung 1987 Thanh Hóa 9 9 5 9 8 5 8 Đạt
59 Nguyễn Văn  Trường 1989 Hải Phòng 8 9 5 9 9 5 8 Đạt
60 Lưu Văn Tùng 1993 Thanh Hóa 9 9 5 9 8 5 8 Đạt
61 Lưu Anh  1989 Hà Nội 9 9 5 8 8 5 8 Đạt
62 Nguyễn Thị  Vy 1989 Hà Nội 9 9 8 5 8 5 8 Đạt
 
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CÙNG KHÓA 106
TT Họ Tên Năm Sinh Nguyên quán Kết quả kiểm tra Kết quả
Luật NL HTG NL TĐG MTB BĐS GTDN TSVH
1 Nguyễn Trọng  Tuấn 1984 Nghệ An 6 5 7 9 9 5 9 Đạt
2 Đặng Ngọc  Khánh 1984 Thanh Hóa 9 8 5 8 8 5 9 Đạt
3 Dương Văn  Thiệu 1984 Bắc Giang 8 8 5 5 9 8 9 Đạt
4 Nguyễn Văn  Long 1988 Bắc Giang 8 7 5 5 5 9 8 Đạt
5 Nguyễn Thị Thu  Hằng 1997 Thái Bình         9   9 Đạt
 

(Văn phòng Hội )


Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: