Về việc nghiên cứu để đề xuất sửa đổi, bổ sung các phương pháp định giá đất của Luật Đất đai năm 2013

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------***-------

T/y: Về việc nghiên cứu để đề xuất sửa đổi, bổ sung các phương pháp định giá đất của Luật Đất đai năm 2013.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

Hà Nội, ngày 30  tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Ban Nghiên cứu, chuyển giao khoa học Thẩm định giá thuộc

 Hội Thẩm định giá Việt Nam

 

          Căn cứ ý kiến trao đổi giữa Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam và Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Kinh tế Đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường;

          Để chủ động có những ý kiến đóng góp của Hội đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung các phương pháp định giá đất khi sửa đổi bổ sung Luật Đất đai năm 2013; góp phần tạo tính thống nhất giữa các hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam của Bộ Tài chính:

          Ban Thường vụ Hội đề nghị Ban Nghiên cứu chuyển giao khoa học thẩm định giá.

          Tổ chức nghiên cứu, đánh giá các phương pháp định giá đất hiện hành; đúc kết được ưu nhược điểm; những vướng mắc, bất cập về tính khoa học, thực tiễn của từng phương pháp. Từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung nào? Kể cả đề xuất bãi bỏ phương pháp nào và bổ sung phương pháp nào. Các đề xuất phải đạt yêu cầu là: đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, cụ thể (không nêu chung chung).

          Kết quả nghiên cứu của Ban cần được gửi sớm về Ban Thường vụ Hội để Hội có kế hoạch triển khai các bước công việc tiếp theo.

          Rất mong Ban quan tâm, xử lý.

Nơi nhận:

- NT

- Các thành viên BCH (để chỉ đạo)

- Đăng Website

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: