Thông báo kế hoạch hoạt động tháng 10/2020 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số:   167 /2020/TB-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

                                                                            Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2020

của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

       Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022), và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội về phương hướng nhiệm vụ của Hội năm 2020 - Nhiệm kỳ III (2018-2022)

        Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 10 năm 2020 như sau:                                                     

        1. Công tác nghiên cứu khoa học thẩm định giá để kiến nghị với các cơ quan quản lý có thẩm quyền:

                1.1. Nghiên cứu, đánh giá và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các phương pháp định giá đất hiện hành

                1.2. Nghiên cứu, đánh giá tìm ra những nguyên nhân xảy ra những sai phạm trong hoạt động thẩm định giá thời gian vừa qua để có những kiến nghị cần thiết với cơ quan quản lý có thẩm quyền chấn chỉnh hoạt động thẩm định giá tuân thủ các quy định của pháp luật.

        2. Công tác đào tạo kiến thức về thẩm định giá:

                2.1. Mở khóa học cập nhật kiến thức CN200.10 (Khóa học từ 9/10-11/10) cho các thẩm định viên.

                2.2. Tiếp tục các công việc theo dõi và quản lý lớp học chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá theo hình thức học trực tuyến (khóa học từ 12/9/2020 - 21/10/2020)

                2.3. Tiếp tục các công việc theo dõi và quản lý lớp học chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá theo hình thức học trực tiếp trên lớp (khóa học từ 25/9/2020 - 23/10/2020)

                2.4. Xây dựng kế hoạch công tác chuẩn bị để mở 02 lớp ôn thi tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cho các học viên có nhu cầu để tham dự thi kỳ thi Thẻ thẩm định viên về giá lần thứ 15 do Bộ Tài chính tổ chức

                2.5. Theo dõi diễn biến của dịch bệnh Covid-19 để tiếp tục điều chỉnh kế hoạch tổ chức các lớp cập nhật kiến thức cho phù hợp.

        3. Giải quyết các công việc thường xuyên.

              Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên của Hội hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận                                                                                    

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.

+ Văn phòng đôn đốc thực hiện                                                                                      + Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

                                                                                     

                                                                                                            

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: