Thông báo kết quả kiểm tra nghiệp vụ thẩm định giá K108

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA KHÓA 108
Thời gian học từ ngày 25/9/2020 đến ngày 25/10/2020
TT Họ Tên Năm Sinh Nguyên quán Kết quả kiểm tra Kết quả
Luật NL HTG NL TĐG BĐS MTB GTDN TSVH
1 Đào Thị Vân  Anh 1987 Hà Nội 6 8 6 5 10 9 8 Đạt
2 Tống Ngọc  Cảnh 1964 Bắc Giang 8 8 5 5 10 9 7 Đạt
3 Nguyễn Xuân Cương 1986 Ninh Bình Bảo lưu
4 Nguyễn Mạnh  Cường 1982 Hải Dương Bảo lưu
5 Trần Minh  Đức 1993 Thái Bình 7 7 6 5 5 6 6 Đạt
6 Nguyễn Trung  Giang 1993 Nghệ An 7 5 6 5 10 7 8 Đạt
7 Trịnh Thu  Hiền 1981 Hà Nội 9 5 5 5 10 9 8 Đạt
8 Nguyễn Thị  Huệ 1994 Thái Bình 9 8 6 9 5 5 5 Đạt
9 Nguyễn Thanh  Hùng 1987 Hà Nam 8 6 5 5 10 8 8 Đạt
10 Tạ Việt  Hưng 1995 Bắc Giang 8 8 5 5 10 9 8 Đạt
11 Thân Văn  Hưng 1982 Bắc Giang 9 8   5 10 8 6 Ko đạt
12 Nguyễn Thu  Hường 1995 Hà Nội 8 5 5 5 5 8 7 Đạt
13 Đoàn Chính  Hữu 1971 Hà Tĩnh 9 10 6 5 10 10 9 Đạt
14 Phạm Văn Khánh 1988 Hải Dương 8 8 5 5 5 9 5 Đạt
15 Bùi Xuân Lộc 1994 Thái Bình 10 9 5 9 6 5 5 Đạt
16 Mai Thế  Long 1984 Nam Định 8 8 5 5 10 9 6 Đạt
17 Nguyễn Du  Long 1982 Thừa Thiên Huế 8 8 5 5 10 10 8 Đạt 
18 Cao Thị Mai 1994 Thanh Hóa 9 8 5 9 5 5 5 Đạt
19 Nguyễn Đình  Mạnh 1980 Hải Dương 7 7 5 5 10 9 8 Đạt
20 Nguyễn Công  Minh 1973 Quảng Trị 8 5 7 5 10 8 8 Đạt
21 Phạm Minh  Phong 1993 Hải Dương 8 5 6 5 10 9 5 Đạt
22 Nguyễn Văn Phương 1994 Hà Nội 7 8 5 8 6 6 6 Đạt
23 Nguyễn Kiều  Phương 1980 Bắc Giang 8 5 5 5 8 9 5 Đạt
24 Nguyễn Đặng  Quang 1981 Hà Nội 9 8 5 5 10 9 9 Đạt
25 Tạ Khắc  Quý 1983 Nghệ An 9 8 5 5 10 8 8 Đạt
26 Nguyễn Văn  Sang 1991 Nghệ An 9 9 5 5 10 10 8 Đạt
27 Trần Vũ Hoàng  Sơn 1990 Nam Định 9 9 6 5 10 9 9 Đạt
28 Nguyễn Ngọc  Sơn 1993 Nghệ An 8 7 5 5 10 9 8 Đạt
29 Cù Thị Thanh Tâm 1971 Quảng Ngãi 5 5 5 5 5 5 5 Đạt
30 Nguyễn Ngọc Trung 1983 Bắc Giang 8 8 5 5 10 7 6 Đạt
31 Vũ Anh  1993 Nam Định 9 9 6 9 5 9 5 Đạt
32 Nguyễn Huy  Tùng 1989 Thái Bình 8 6 8 5 10 8 8 Đạt
33 Trịnh Tuấn 1992 Thanh Hóa 9 8 5 5 10 9 8 Đạt
   
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CÙNG KHÓA 108
TT Họ Tên Năm Sinh Nguyên quán Kết quả kiểm tra Kết quả
Luật NL HTG NL TĐG MTB BĐS GTDN TSVH
1 Lương Thị  Lựu 1983 Nam Định 8 5 5 5 5 8 8 Đạt

(Văn phòng Hội )


Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: