Thông báo kế hoạch hoạt động tháng 11/2020 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số:  198 /2020/TB-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

                                                                            Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

Kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2020

của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

       Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022), và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội về phương hướng nhiệm vụ của Hội năm 2020 - Nhiệm kỳ III (2018-2022)

       Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 11 năm 2020 như sau:

        1.Trả lời Cục Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ hướng dẫn cách kiểm tra chứng thư thẩm định giá.

        2. Trả lời Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế về việc xin ý kiến giải đáp vướng mắc trong nghiệp vụ thẩm định giá.

        3. Gặp mặt tri ân các giảng viên giảng dạy các lớp học của Hội và các đơn vị, cá nhân quan tâm và tạo điều kiện, hỗ trợ tích cực cho công tác đào tạo của Hội nhân ngày 20/11.

        4. Họp mặt các giảng viên giảng dạy cho lớp ôn thi Thẻ thẩm định viên về giá để bàn về nội dung và chương trình ôn thi cho các học viên có nhu cầu.

        5. Công tác đào tạo kiến thức về thẩm định giá:

                5.1. Khai giảng lớp cập nhật theo hình thức online cho các thẩm định viên về giá (đợt cập nhật cuối cùng trong năm 2020, khai giảng ngày 14/11-16/11)

                5.2. Mở 02 lớp lớp ôn thi Thẻ thẩm định viên về giá (tại Hà Nội (từ ngày 20/11-22/11 và TP.Hồ Chí Minh từ ngày 26/11-28/11) cho các học viên có nhu cầu tổng hợp kiến thức để tham dự kỳ thi Thẻ thẩm định viên về giá kỳ thi thứ 15 do Bộ Tài chính tổ chức. 

                5.3. Mở lớp đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá tại Hải Phòng (khai giảng ngày 28/11)

        6. Giải quyết các công việc thường xuyên.

              Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên của Hội hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.

 

 

-Nơi nhận                                                     

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.

+ Văn phòng đôn đốc thực hiện 

+ Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

                                                                                     

                                                                                                            

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: