Thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam kỳ họp thứ Tư - nhiệm kỳ III

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

_______________________

Số:   229   /2020/TB-HTĐGVN

V/v: Thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam kỳ họp thứ IV- Nhiệm kỳ III tại Quảng Ninh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

      

Hà nội, Ngày 25  tháng 12  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Kết quả Hội nghị Ban Chấp hành

Hội Thẩm định giá Việt Nam kỳ họp thứ IV- nhiệm kỳ III (2018-2022)

------------------

 

        Ngày 19/12/2020 tại Quảng Ninh; Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam đã tiến hành tổ chức Hội nghị lần thứ 4, nhiệm kỳ III (2018-2022), với sự tham dự của 14/18 thành viên Ban Chấp hành (vắng mặt 04 thành viên BCH có lý do: Ông Tô Công Thành, Bà Nguyễn Thị Hiền, Ông Vũ Xuân Biển và Ông Nguyễn Ngọc Vinh).

        Tham dự Hội nghị còn có: Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước về thẩm định giá, gồm: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) và một số vị khách mời đang có những hoạt động tích cực hỗ trợ Ban Chấp hành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội TĐGVN lần thứ III.

        Hội nghị diễn ra dưới sự Chủ tọa của Ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội và Hội nghị tiến hành thảo luận 3 vấn đề lớn:

        1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội năm 2020.

        2. Bàn phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Hội năm 2021 và các giải pháp chủ yếu phát triển Hội trong năm tới.

        3. Bàn và biểu quyết việc Ông Nguyễn Ngọc Vinh xin rút khỏi thành viên Ban Chấp hành và bầu bổ sung thành viên Ban Chấp hành.

        Củng cố tổ chức và hoạt động của các đơn vị thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam: Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá, Ban Pháp chế và Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn.

        Hội nghị đã thảo luận và đi đến thống nhất và quyết nghị những vấn đề sau:

        Thứ nhất: Về kết quả hoạt động của Hội năm 2020:

        - Ban Chấp hành tiến hành nghe, thảo luận và với 13 ý kiến phát biểu, Ban Chấp hành đã biểu thị sự nhất trí với báo cáo của Chủ tịch Hội về việc triển khai các hoạt động trong năm 2020 và nhấn mạnh thêm một số nội dung sau: Tuy năm 2020 hoạt động của Hội diễn ra trong bối cảnh khá phức tạp do tình hình dịch bệnh Covid -19 bùng phát cộng với những khó khăn, vướng mắc trong nội tại tác động bất lợi đến hoạt động của Hội; Nhưng ngay từ đầu năm dự báo được các tình huống có thể xảy ra Ban Chấp hành đã chủ động chuyển hướng, đổi mới các hoạt động của Hội năm 2020 nên đã đạt được kết quả tốt, hoàn thành tất cả các mục tiêu đề ra cho năm 2020 trong đó có một số hoạt động đạt kết quả vượt trội so với năm 2019; các hoạt động đó được khái quát như sau:

        1. Phát huy kết quả của các năm trước, năm 2020 hội tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, tư vấn, phản biện, góp ý xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách về kinh tế - tài chính, giá và và thẩm định giá theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước góp phần từng bước hoàn thiện môi trường pháp lý cho việc quản lý hoạt động về giá và thẩm định giá, được các cơ quan quản lý Nhà nước có yêu cầu, hoan nghênh và tiếp thu.

        2. Thực hiện nhiệm vụ liên kết hội viên trong hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá. Bảo đảm tuân thủ pháp luật về thẩm định giá, Hội đã chủ động tổng hợp những thiếu sót, một bất cập trong hoạt động gửi các hội viên để cảnh báo giúp chấn chỉnh các hoạt động tuân thủ đúng pháp luật, ngăn ngừa rủi ro. Đây là điểm mới của năm và của nhiệm kỳ này.

        Mặt khác, Hội đã chú trọng hơn các biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên thông qua việc tích cực tuyên truyền, trao đổi làm rõ kết quả thẩm định giá của các doanh nghiệp thẩm định giá với các cơ quan pháp luật (đặc biệt là các kết quả thẩm định giá đối với các thiết bị y tế trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19).

        3. Do tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn ra khá phức tạp, ảnh hưởng đến kế hoạch đào tạo trong năm của Hội. Tuy nhiên để thích ứng với tình hình thực tế, Hội đã chủ động chuyển hướng đào tạo kết hợp giữa đào tạo trực tiếp với đào tạo trực tuyến phù hợp với kết quả kiểm soát dịch bệnh. Mặc dù phải chuyển đổi một số lớp từ học trực tiếp sang học theo hình thức trực tuyến Hội phải đầu tư thêm kinh phí để trang bị thêm thiết bị học tập, nâng cấp đường truyền, chi phí gửi giáo trình học tập qua bưu điện đến từng học viên trong cả nước, giảm mức thu học phí; đặc biệt là Hội đã thực hiện chủ trương hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với học viên trong tình hình dịch bệnh. Kết quả đào tạo như sau: Tổ chức thành công vượt kế hoạch đào tạo các khóa đào tạo kiến thức chuyên ngành thẩm định giá, cấp chứng chỉ cho 470 học viên; mở các khóa cập nhật kiến thức cho 1.080 thẩm định viên về giá, 02 lớp ôn thi cho khoảng 100 học viên.

        4. Công tác thông tin tuyên truyền về giá và thẩm định giá đã chú trọng vào những “điểm nóng” mà xã hội quan tâm như: biểu giá bán lẻ điện, giá thịt lợn, giá máy xét nghiệm Covid 19… Tổ chức nâng cấp, cải tiến trang tin điện tử của Hội theo hướng kết nối với các hội viên và các TĐV về giá chưa phải là hội viên bằng các hình thức Links, Website, điện thoại…; tổ chức diễn đàn trao đổi, phổ biến kiến thức thẩm định giá Tổng số lượt truy cập 8.2 triệu lượt người truy cập. Trên Facebook của Hội có 3.2 nghìn người đăng ký tham gia.

        5. Tổ chức hội thảo, công tác nghiên cứu khoa học về giá, thẩm định giá và các vấn đề kinh tế vĩ mô để tham mưu đề xuất ý kiến với cơ quan quản lý Nhà nước đạt nhiều thành công (đặc biệt là các phương pháp định giá đất).

        6. Công tác xây dựng và phát triển Hội tiếp tục từng bước được củng cố

        Mặc dù dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, sản xuất suy giảm, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động thẩm định giá tài sản, nhiều doanh nghiệp thẩm định giá gặp khó khăn, doanh thu giảm sút. Tuy vậy, nhưng các doanh nghiệp hội viên vẫn duy trì, giữ vững được hoạt động, cơ bản tuân thủ pháp luật về giá; doanh nghiệp hội viên của Hội vẫn giữ được uy tín, thương hiệu trên thị trường. Hầu hết các doanh nghiệp hội viên được Bộ Tài chính đánh giá, xếp hạng chất lượng với số điểm cao.

        Thứ hai: Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Ban Chấp hành thảo luận và nhất trí với phương hướng Dự thảo báo cáo; đồng thời thống nhất nhấn mạnh một số nội dung cơ bản của phương hướng hoạt động và các biện pháp thực hiện các phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

        1. Tiếp tục chủ động và tích cực trong tư vấn phản biện chính sách (trước hết là các phương pháp định giá đất góp phần sửa Luật Đất đai 2013); tham gia, phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về TĐG nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý về TĐG, các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

        2. Thực hiện các giải pháp liên kết các hội viên có hiệu quả hơn thông qua các hoạt động nghiên cứu chuyển giao khoa học về thẩm định giá; tổ chức nghiên cứu, tọa đàm, trao đổi, hội thảo chuyển giao kinh nghiệm trong thẩm định giá; đào tạo, tập huấn, tháo gỡ những khó khăn về kiến thức, nghiệp vụ và thực tiễn cung ứng dịch vụ trong thẩm định giá…

        3. Tích cực triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành thẩm định giá xây dựng các chương trình đào tạo, quy mô phù hợp, sát nhu cầu của xã hội theo các hình thức đào tạo hợp lý. Đẩy mạnh hơn các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao ứng dụng khoa học thẩm định giá. Thống nhất các chỉ tiêu phấn đấu báo cáo đưa ra.

        4. Hoạt động cung ứng dịch vụ TĐG của các doanh nghiệp hội viên, phấn đấu:

          - Tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận và nghĩa vụ nộp ngân sách đạt mức cao hơn năm 2020. Xếp điểm chất lượng hoạt động TĐG đạt từ 80 điểm trở lên

        5. Xây dựng và tổ chức triển khai chiến lược phát triển hội viên (có các hình thức vận động, thuyết phục, thu hút cụ thể).

        6. Thực hiện mạnh công tác chuyển giao kiến thức, hỗ trợ doanh nghiệp TĐG thông qua các hội nghị, hội thảo do các Ban, Câu lạc bộ của Hội tổ chức.

        Trong quá trình thảo luận kết quả hoạt động năm 2020 phương hướng hoạt động  năm 2021, Hội nghị cũng đã đề nghị bổ sung một số nội dung như: thành viên Ban Chấp hành Hội được mời tham gia Hội đồng định giá đất tại thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng cơ chế tài chính cho các Ban hoạt động; nâng cao hơn hoạt động đào tạo; kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội ... Đồng thời Hội nghị cũng đã có những kiến nghị với Bộ Tài chính hỗ trợ, xử lý một số nội dung như: vấn đề khung giá dịch vụ thẩm định giá; sửa đổi bổ sung Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam; vấn đề thông tin của Thẩm định giá; vấn đề phổ biến, phát hành sách về Tiêu chuẩn thẩm định giá Quốc tế 2020 Hội đã dịch xong; vấn đề các Sở tài nguyên môi trường thành lập các Trung tâm thẩm định giá đất…

        Tham dự và tham gia ý kiến với Hội nghị, Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính đã phát biểu như sau:

        - Cục đánh giá cao hoạt động của Hội năm 2020, không đáng chú ý là các hoạt động của Hội đi vào thực chất hơn trên cơ sở 4 điểm mạnh như báo cáo đã nêu.

        - Vấn đề định hướng tới: Hội cần phát huy kết quả hoạt động năm 2020 để đạt kết quả cao hơn. Trong đó tập trung vào các vấn đề nghiên cứu, đóng góp sửa đổi bổ sung các Thông tư 38, Thông tư 122, xây dựng Đề án sau giai đoạn Đề án 623 kết thúc, Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam; xử lý, khai thác thông tin tài sản tại Trung tâm Cơ sở dữ liệu về giá; các nội dung cập nhật kiến thức năm 2021; phát triển hội viên và tìm cách phổ cập Tiêu chuẩn thẩm định giá Quốc tế theo cuốn sách Hội đã dịch...

         Thứ ba: Biểu quyết việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Chấp hành Hội, củng cố tổ chức và hoạt động các đơn vị thuộc Hội (Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá, Ban Pháp chế, Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn), kết quả như sau:

        - 100% thành viên Ban Chấp hành Hội TĐGVN biểu quyết nhất trí đồng ý với việc Ông Nguyễn Ngọc Vinh xin thôi Ủy viên Ban Chấp hành Hội và nhất trí bầu bổ sung thành viên Ban Chấp hành, các thành viên sẽ có giới thiệu, đề cử người bổ sung tham gia thành viên Ban Chấp hành và sẽ thông qua lấy ý kiến bằng văn bản.

        - Thống nhất yêu cầu Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá giới thiệu nhân sự Trưởng Ban thay thế Ông Nguyễn Ngọc Vinh, Ban Pháp chế giới thiệu nhân sự Phó Trưởng Ban thay thế Ông Nguyễn Ngọc Châu đã được Chủ tịch miễn nhiệm để Chủ tịch có quyết định bổ nhiệm các nhân sự mới. Hội nghị cũng yêu cầu Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn chính thức đi vào hoạt động khi tình hình dịch bệnh Covid – 19 đã được kiểm soát.

        (Đề nghị xem file đính kèm Báo cáo kết quả hoạt động của Hội TĐGVN năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021).

        Kết luận Hội nghị: Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội đánh giá cao kết quả thảo luận, thống nhất cao các nội dung Hội nghị của Ban Chấp hành đồng thời Chủ tịch sẽ Chủ trì cùng Ban Chấp hành tổ chức triển khai thực hiện ngay toàn bộ những nội dung mà BCH đã thống nhất nêu trên. Chủ tịch cùng Ban Chấp hành cũng đánh giá Hội nghị đã thành công tốt đẹp; đồng thời biểu dương Tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Công ty CP Thẩm định giá Quảng Ninh đã đăng cai, tổ chức Hội nghị, trách nhiệm, nhiệt tình, chu đáo với các chương trình độc đáo… đóng góp lớn vào thành công của Hội nghị.

        Trên đây là Thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ IV - Nhiệm kỳ III, Chủ tịch Hội TĐGVN thông báo tới toàn thể Ban Chấp hành, Hội viên của Hội để triển khai thực hiện; các đơn vị liên quan để hỗ trợ, tạo điều kiện giúp Hội hoạt động có hiệu quả.

 

Nơi nhận:

- Các thành viên BCH

- Các Cty TĐG là thành viên của Hội TĐGVN

- Cục QLG (để hỗ trợ và theo dõi thực hiện)

- Đăng trên Website Hội TĐGVN

- Lưu VT

CHỦ TỊCH

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

 

(Văn phòng Hội )

BAO CAO TONG KET HOAT DONG năm 2019 VA PHUONG HUONG 2020_2


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: