THÔNG BÁO Chiêu sinh khoá đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ Thẩm định giá Khóa 116 - Học tập trung

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số:  45/2021/TB/HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Chiêu sinh khoá đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ nghiệp vụ Thẩm định giá Khóa 116 theo hình thức học tập trung tại TP. Hà Nội phục vụ thi Thẻ thẩm định viên về Giá năm 2021

(Khoá học khai giảng ngày 19/5/2021) 

 

 Kính gửi: Các Tổ chức có nhu cầu cử cán bộ-nhân viên của đơn vị và các cá nhân khác có nguyện vọng học kiến thức nghiệp vụ thẩm định giá để phục vụ công tác và lấy Chứng chỉ thẩm định giá để có kiến thức hành nghề thẩm định giá, đáp ứng tiêu chuẩn thẩm định viên về giá quy định tại Khoản 5 Điều 34 Luật Giá và đáp ứng điều kiện bắt buộc phải có chứng chỉ để nộp hoàn chỉnh hồ sơ tham dự kỳ thi Thẻ Thẩm định viên về giá của Bộ Tài chính.

 Hội Thẩm định giá Việt Nam là một tổ chức được Luật Giá quy định và Bộ Tài chính cho phép, hàng chục năm qua đã mở hàng trăm lớp đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành Thẩm định giá; tiếp tục tổ chức chiêu sinh để mở khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về TĐG theo quy định. Nội dung đào tạo gồm 7 chuyên đề theo giáo trình của bộ Tài chính, gồm:

- Nguyên lý hình thành giá cả thị trường

- Nguyên lý căn bản về thẩm định giá

- Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực định giá và thẩm định giá

- Thẩm định giá bất động sản

- Thẩm định giá máy thiết bị

- Thẩm định giá trị doanh nghiệp

- Thẩm định giá Tài sản vô hình

 1. Thời gian học: Lớp học sẽ được tổ chức vào buổi tối các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 7); khai giảng vào 17h30 ngày 19 tháng 5 năm 2021; các buổi khác theo lịch cụ thể.

2. Địa điểm tổ chức lớp học: 73 Nguyễn Chí Thanh, TP. Hà Nội (Trường Trung cấp Tin học Estih).

3. Kinh phí:

Kinh phí học và cấp Chứng chỉ vẫn giữ ổn định như các năm trước : 5.000.000đ/học viên (bao gồm: chi phí giảng dạy, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy và học, 2 tập giáo trình mới phát hành của Bộ Tài chính và tài liệu cần thiết, nước uống, ăn nhẹ giữa giờ).

4. Chế độ giảm học phí: Học viên được lựa chọn để hưởng một trong các hình thức giảm học phí (tính trên mức kinh phí nêu tại mục 3) như sau:

- Hội viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam đăng ký học với tư cách cá nhân sẽ được giảm 6% học phí; nếu đăng ký theo nhóm từ 5 đến 9 người được giảm 7%, từ 10 người trở lên được giảm 10%.

- Các cá nhân chưa phải là hội viên của Hội nhưng làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp là hội viên tổ chức của Hội: nếu đăng ký học với tư cách cá nhân được giảm: 4%; nếu đăng ký theo nhóm từ 5 đến 9 người được giảm 5%; từ 10 người trở lên được giảm 8%.

- Đơn vị, nhóm cá nhân, tổ chức chưa phải là hội viên thuộc Hội cử người đi học:

+ Từ 5 đến 9 người được giảm 3% học phí.

+ Từ 10 người trở lên được giảm 6% học phí.

Điều kiện giảm học phí:

Đối với nhóm cá nhân hoặc từng cá nhân: Phải đăng ký số lượng danh sách người tham dự chính xác và nộp học phí trước ngày khai giảng.

 5Địa điểm liên hệ đăng ký và làm thủ tục

- Hội Thẩm định giá Việt Nam: Phòng 101 Tòa nhà Dự án - Bộ Tài chính, số 4, ngõ Hàng Chuối I, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại:

- Chị Tươi: 024.36410056 /0987.079.468; Chị Huệ: 0989.288.345; Anh Tài: 0982.286.768

Email: hoithamdinhgiavn@vva.org.vn

- Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham dự khóa học đề nghị đăng ký theo mẫu hoặc tải mẫu đăng ký tại địa chỉ website của Hội Thẩm định giá Việt Nam:www.vva.org.vn; gửi theo đường bưu điện, theo hộp thư điện tử, điện thoại về Hội Thẩm định giá Việt Nam theo địa chỉ trên trước ngày 19 tháng 5 năm 2021.

 - Đề nghị Học viên có nhu cầu học, cần đăng ký sớm với Hội và nộp học phí trước ngày khai giảng (Hội sẽ chỉ mở lớp khi học viên đã đóng học phí được tối thiểu 30 học viên; Trường hợp chưa đủ học viên Hội sẽ hoãn khai giảng và trả lại học phí cho học viên đã nộp nhanh chóng, kịp thời) tại P101 tòa nhà Dự án của Bộ Tài chính Số 4 - Ngõ Hàng Chuối I – Hai Bà Trưng - Hà Nội hoặc Chuyển khoản theo số Tài khoản:

Hội Thẩm định giá Việt Nam

Số TK: 21110000536432 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Nội.

Trường hợp đặc biệt học viên nào đăng ký muộn có thể đăng ký và nộp tiền vào ngày khai giảng (lúc 17h30 ngày 19/5/2021) tại 73 Nguyễn Chí Thanh, TP. Hà Nội (Trường Trung cấp Tin học Estih).

 

 

 

Nơi nhận:

- Đăng trên Website của Hội

- Lưu VP Hội

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan