THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH THẨM ĐỊNH GIÁ ĐẤT Ở ĐỂ CHUYỂN NHƯỢNG ( LẦN 2 NĂM 2022 )

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH ( LẦN 2 NĂM 2022 )

 

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT/LLML ngày 20/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Lilama;

Công ty CP Bất động sản Lilama thông báo mời Chào giá cạnh tranh dịch vụ tư vấn như sau:

1.     Bên mời chào giá cạnh tranh: Công ty cổ phần Bất động sản Lilama

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Lilama, số 124 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 024.39448492 , Fax: 024.39448490

2.     Tên dịch vụ tư vấn: Thẩm định giá đất ở để chuyển nhượng

Nội dung chính: Thẩm định giá đất ở trong Khu đô thị mới tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu với diện tích khoảng 20.000 m2 ( 170 thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất )

3. Thời gian thực hiện: 30 ngày

4. Nguồn vốn: Vốn tự có

5. Hình thức lựa chọn đơn vị tư vấn : Chào giá cạnh tranh

6. Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá cạnh tranh: Từ 08h 00 ngày 18/11/2022 đến 14h 00 ngày 30/11/2022.

    7. Thời điểm đóng thầu : 14h 00 ngày 30 /11/2022

8. Thời điểm mở thầu : 14h 30 ngày 30/11/2022

9. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá cạnh tranh : Tầng 2, Tòa nhà Lilama, số 124 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

10. Hồ sơ mời chào giá cạnh tranh được phát miễn phí

 

(Lilama )

CV moi Thau ngay 14-11-2022