Lễ Bế giảng lớp cập nhật kiến thức thẩm định giá CNKT 2023.01

Chiều ngày 07/05/2023, Tại Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam; Ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội, Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) tổng kết, đánh giá lớp Cập nhật kiến thức về thẩm định giá cho các thẩm định viên về giá Lớp CNKT 2023-01 theo hình thức học trực tuyến Online. Chủ tịch Hội đánh giá cao các giảng viên đã truyền đạt nội dung cập nhật mà Bộ Tài chính quy định và
chúc mừng 
các thẩm định viên đã hoàn thành khóa học cập nhật kiến thức năm 2023 và làm điều kiện hành nghề năm 2024.❤️
(Ông Nguyn Tiến Tha - Ch tch Hi, Nguyên Cc trưởng Cc Qun lý giá (B Tài chính) phát biểu)
 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan