Thông báo số 153/TB-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính v.v công bố, điều chỉnh DS DN TĐG, chi nhánh DN TĐG và TĐV về giá đủ đk hành nghề thẩm định giá TS năm 2016

Thông báo số 153/TB-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính v.v công bố, điều chỉnh DS DN TĐG, chi nhánh DN TĐG và TĐV về giá đủ đk hành nghề thẩm định giá TS năm 2016
 
File đính kèm

(Cục Quản lý Giá )

TB 153 ngay 2132016_1459397211848


Tin liên quan