Cập nhật phần mềm thông tin đơn vị, cá nhân hội viên của Hội TĐGVN về thi đua khen thưởng

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

________________

Số:    57 /2016/CV/HTĐGVN

V/v: Cập nhật phần mềm thông tin đơn vị, cá nhân hội viên của Hội TĐGVN về thi đua khen thưởng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

                Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị và cá nhân Hội viên của Hội

 

          Năm 2016, Bộ Tài chính triển khai nâng cấp phần mềm Quản lý thi đua khen thưởng Ngành Tài chính lên phiên bản 2.0.

          Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận được Công văn số 9476/BTC-TĐKT ngày 11/7/2016 của Vụ Thi đua khen thưởng – Bộ Tài chính về việc cập nhật dữ liệu khen thưởng trên phần mềm Quản lý thi đua khen thưởng phiên bản 2.0.

          Phần mềm này hỗ trợ việc quản lý thi đua khen thưởng của Bộ Tài chính. Vì vậy, Hội Thẩm định giá Việt Nam đề nghị tất cả các đơn vị và hội viên cá nhân của Hội điền đầy đủ thông tin theo Form mẫu (Download tại File đính kèm) sau đó gửi về địa chỉ Email của Hội hoithamdinhgiavn@vva.org.vn (chỉ nhận bản mềm bằng Email) trước ngày 8/8/2016 để Hội tập hợp danh sách, cập nhật vào phần mềm thi đua khen thưởng của Vụ Thi đua khen thưởng – Bộ Tài chính.

          Đề nghị các đơn vị và cá nhân hội viên khẩn trương hoàn thành điền đầy đủ thông tin trước thời hạn quy định để tạo điều kiện cho Hội giúp đỡ công tác thi đua khen thưởng của đơn vị. Nếu đơn vị và cá nhân nào không gửi thông tin trước thời hạn quy định thì Hội không chịu trách nhiệm về việc công tác thi đua khen thưởng của đơn vị và cá nhân đó.

 

 

Nơi nhận:

-         Như trên

-         BCH Hội

-         Đăng Website

-         Lưu VT

CHỦ TỊCH

 

 

 (đã ký)

 

Ts.Nguyễn Ngọc Tuấn

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính

 

(Văn phòng Hội )

Thi Dua Khen Thuong (Nhap Lieu)


Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: