Lịch học cập nhật kiến thức về thẩm định giá, định giá cho Thẩm định viên về giá năm 2017 để đăng ký hành nghề năm 2018

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------o0o-------

Số:  16 /2017/GM/HTĐGVN

V/v: Đào tạo cập nhật kiến thức về thẩm định giá, định giá cho Thẩm định viên về giá năm 2017 để đăng ký hành nghề năm 2018.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

 

    Hà Nội, ngày 28  tháng 3  năm 2017

 

                                                Kính gửi:   - Thẩm định viên về giá hành nghề

-         Các Công ty Thẩm định giá

-         Các cá nhân có nhu cầu

 

         Thực hiện Công văn số 3051/BTC-QLG ngày 8/3/2017 về cập nhật kiến thức thẩm định giá năm 2017 của Bộ Tài chính yêu cầu về nội dung và thời gian cập nhật kiến thức, Hội thông báo mở các lớp cập nhật kiến thức  thẩm định giá tới các Thẩm định viên và các Công ty Thẩm định giá; các cá nhân có nhu cầu cập nhật kiến thức mới trong năm 2017 làm điều kiện để xét cấp phép hành nghề năm 2018 như sau:

         1. Đối tượng: Hội Thẩm định giá Việt Nam sẽ mở các lớp cập nhật kiến thức thẩm định giá trong năm 2017 cho các đối tượng sau:

         - Thẩm định viên về giá hành nghề.

         - Người có Thẻ thẩm định viên về giá nhưng chưa đăng ký hành nghề trong thời gian 12 tháng tính từ ngày được cấp Thẻ hoặc thẩm định viên về giá đã chấm dứt đăng ký hành nghề quá 12 tháng.

         - Các đối tượng khác có nhu cầu.

         2. Các lớp cập nhật kiến thức dự kiến sẽ được tổ chức tại:

         - Hà Nội: cho các đối tượng ở các tỉnh miền Bắc.

         - Đà Nẵng: cho các đối tượng ở các tỉnh miền Trung.

         - TP. Hồ Chí Minh: cho các đối tượng ở các tỉnh miền Nam.

         3. Nội dung: Cập nhật những kiến thức mới nhất liên quan trực tiếp đến hoạt động thẩm định giá và định giá trong nội dung cập nhật kiến thức của Bộ Tài chính gồm 04 chuyên đề sau :

Ø Chuyên đề: “ Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật “

         Nội dung: Giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan đến lĩnh vực quản lý giá và thẩm định giá

         Thời lượng : 02 giờ ( bao gồm cả thời gian thảo luận)

Ø Chuyên đề: Kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá “

         Nội dung:  Hướng dẫn các doanh nghiệp thẩm định giá, các thẩm định viên về giá trong việc thực hiện kiểm soát chất lượng thẩm định giá đảm bảo đúng quy định pháp luật,Hướng dẫn thông qua các tình huống giả định, bao gồm cả tình huống liên quan đến đạo đức nghề.

         Thời lượng: 06 giờ ( bao gồm cả thời gian thảo luận)

Ø Chuyên đề: “Kỹ thuật nghiên cứu và phân tích dữ liệu thị trường phục vụ thẩm định giá”

         Nội dung: Hướng dẫn các kỹ thuật trong nghiên cứu thị trường và phân tích lựa chọn dữ liệu , áp dụng đối với tất cả các loại tài sản, đặc biệt là bất động sản trong thẩm định giá.

         Thời lượng : 04 giờ ( bao gồm cả thời gian thảo luận)

Ø Chuyên đề : “ Nghiên cứu, học tập một cuộc thẩm định giá thực tế”

         Nội dung: Giới thiệu một báo cáo kết quả thẩm định giá tài sản cụ thể có tính chất điển hình (ví dụ thẩm định giá một dự án kinh doanh bất động sản hoặc thẩm định giá một doanh nghiệp), từ đó hướng dẫn những kinh nghiệm thực tế khi hành nghề thẩm định giá đối với tài sản đó .

         Thời lượng: 08 giờ bao gồm cả thời gian thảo luận

         4. Giảng viên :

         Đội ngũ giảng viên: Lãnh đạo Cục Quản lý giá, các chuyên gia có trình độ cao và kinh nghiệm thực tiễn phong các nhà quản lý lĩnh vực thẩm định giá của Bộ Tài chính,Giảng viên của Học viện Tài chính, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh, Hội Thẩm định giá Việt Nam

         5. Kết quả cập nhật kiến thức:

         - Giúp học viên nắm chắc các cơ chế chính sách và các văn bản pháp luật (mới được bổ sung) có liên quan đến định giá và thẩm định giá.

         - Giúp học viên nắm chắc các phương pháp định giá và thẩm định giá để luôn là 1 chuyên gia có tay nghề thành thạo.

         - Kết thúc khóa cập nhật kiến thức, học viên sẽ được Hội cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành cập nhật kiến thức năm 2017. Được cấp Giấy chứng nhận cập nhật kiến thức thẩm định giá có giá trị pháp lý, là điều kiện để xét cấp phép hành nghề cho TĐV về giá.

         6.Học phí:

         - Các lớp mở tại  Hà Nội 2.000.000đ

         - Các lớp mở tại Thành phố Hồ Chí Minh: 2.500.000đ

         - Các lớp mở tại Đà Nẵng : 3.000.000 đ

         ( Đối với lớp học được  tổ chức tại Đà Nẵng phục vụ học viên là chính, vì tổ chức lớp cập nhật kiến thức ở Đà Nẵng chi phí tổ chức thường rất cao, rất mong quý học viên thông cảm Hội không có chế độ miễn giảm học phí )

         7. Chế độ miễn giảm học phí chỉ được một trong các trường hợp sau: ( Chỉ áp dụng đối với các học viên các lớp ở các tỉnh phía Bắc và phía Nam)

            - Đối với những cá nhân là Hội viên của Hội được giảm học phí 5% trên số học phí phải nộp cho 1 khóa cập nhật kiến thức(

         - Đối với những người trước đây  đã dự lớp cập nhật kiến thức của Hội (2015,2016)  (chưa phải là hội viên của Hội) được giảm học phí 5%.

         - Giảm học phí cho nhóm học viên đăng ký từ 5 - 9 người : 5%

         - Giảm học phí cho nhóm học viên đăng ký từ 10 người trở lên: 10%

         - Thành viên Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá VN được  giảm 30%  ( Nếu quý vị nào thấy không nhất thiết, muốn ủng hộ Hội, Xin hoan nghênh)

         Ban Chấp hành Hội đề nghị tất cả các hội viên là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng cử người đơn vị mình tham gia khóa học. Đây không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của các hội viên trong việc xây dựng Hội phát triển.

         8. Thời gian và địa điểm: Dưới đây là kế hoạch mở lớp cập nhật kiến thức năm 2017

STT

LỚP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

ĐỊA CHỈ

 

1

 

CN2017.01

(đã tổ chức)
 

 

Từ 14/4/17 - 16/4/17

 

Hà Nội

Hội trường tầng 2 nhà A, 73 Nguyễn Chí Thanh -Trường Trung cấp tin học ESTIH

2

CN2017.02

(đã tổ chức) 

Từ 21/4/17 - 23/4/17

TP. Hồ chí Minh

P405, Lầu 4 Tòa nhà Ban tuyên giáo TW - Cơ quan thường trực phía Nam tại TP Hồ Chí Minh, Số 79 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

3

CN2017.03

(đã tổ chức) 

Từ 13/5/17 – 15/5/17

 

Hà Nội  

Hội trường tầng 3, nhà A, 73 Nguyễn Chí Thanh -Trường Trung cấp tin học ESTIH

4

CN2017.04

(đã tổ chức) 

Từ 16/6/17 – 18/6/17

Chuyển sang: 27/5/2017 - 29/5/2017
Đà Nẵng

Tầng 6, Lô 78-80, Đường 30 Tháng 4, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng (Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC)

5

 

CN2017.05
 
 
(đã tổ chức)
 

 

Từ 23/6/17-25/6/17

 

TP. Hồ Chí Minh

P405, Lầu 4 Tòa nhà Ban tuyên giáo TW - Cơ quan thường trực phía Nam tại TP Hồ Chí Minh, Số 79 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

6

CN2017.06

(đã tổ chức)
 

Từ 21/7/17 – 23/7/17

 

TP. Hà Nội

Số 73 Nguyễn Chí Thanh -Trường Trung cấp tin học ESTIH

7

CN2017.07

(đã tổ chức)
 

Từ 8/9/17 – 10/9/17

TP. Hà Nội

Số 73 Nguyễn Chí Thanh -Trường Trung cấp tin học ESTIH

 

    (Trên đây là lịch mở lớp cập nhật kiến thức năm 2017 của Hội, nếu cá nhân và đơn vị nào vì điều kiện không tham dự được lớp học này  muốn tổ chức cập nhật sau những lịch trên trong năm 2017 xin đăng ký sớm cho Hội để Hội tổ chức mở lớp thêm)

         - Thời gian học: sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h30 đến 17h30 (Ngày thứ 6,ngày thứ 7, ,sáng chủ nhật, theo lịch học cụ thể )

            9. Địa điểm liên hệ đăng ký và làm thủ tục

         - Hội Thẩm định giá Việt Nam: Phòng 101 Tòa nhà Dự án - Bộ Tài chính, số 4, ngõ Hàng Chuối I, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

         Điện thoại:    - Chị Tươi: 04.36410056 / 0987.079.468

          - Chị Huệ: 04/36410056/ 0989.288.345 - Chị Yến: 04.36410329/ 0962.898.759

         Fax: 04.3641.0329 Email: hoithamdinhgiavn@vva.org.vn

         - Tài khoản:

         Tên tài khoản:Hội Thẩm định giá Việt Nam

         Số TK: 1300 201 212 494

         Tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn – CN Thăng Long

         Kính mong quý vị, thành viên BCH Hội, lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài Hội quan tâm và phổ biến nội dung công văn này cho tất cả cán bộ, nhân viên trong đơn vị và chuẩn bị cử người tham dự khóa cập nhật kiến thức.

         Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị và cá nhân quan tâm đến lớp học của Hội.

Nơi nhận:

-   Như trên

-   Đăng Website

-   Lưu VT

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Ts. Nguyễn Ngọc Tuấn

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính

 

(Văn phòng Hội )

Form Dang ky hoc CNKT 2017


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: