Thông báo thời gian, địa điểm thi, lịch thi, danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ XII

Bộ Tài chính Thông báo thời gian, địa điểm thi, lịch thi, danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ XII
Thời gian thi: từ 25/8/2017 (Thứ sáu) đến hết 27/8/2017 (Chủ nhật)
Địa điểm Thi: Trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội, số 102 Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi: File đính kèm
 
 

(Cục Quản lý giá )

lich thi the

3. Lich thi.

2. DANH SACH DU DIEU KIEN


Tin liên quan