Cung cấp thông tin về định giá đất

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------***-------

Số:   09  /2018/CV/HTĐGVN

V/v: Cung cấp thông tin về định giá đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

 

                           Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2018

 

Kính gửi: ………………………………………

 

          Thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế đã được ký kết vào tháng 9/2016 giữa Hội Thẩm định giá Việt Nam và Liên hiệp Hiệp hội định giá bất động sản Nhật Bản trong hoạt động thẩm định giá;

          Vừa qua, Liên hiệp Hiệp hội định giá bất động sản Nhật Bản có đề nghị các hội viên thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam giúp, hỗ trợ, cung cấp một số thông tin cho Liên hiệp Hiệp hội định giá bất động sản Nhật Bản về các nội dung liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tại khu vực đô thị của Việt Nam, cũng như mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến giá đất để phục vụ việc nghiên cứu đưa vào áp dụng tại Việt Nam hệ thống đánh giá đất đai quy mô lớn như Nhật Bản.

          Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận thấy: đây là nội dung hợp tác rất thiết thực, kết quả nghiên cứu của Liên hiệp Hiệp hội định giá bất động sản Nhật Bản sẽ là những kinh nghiệm hữu ích đối với các doanh nghiệp thẩm định giá và hoạt động thẩm định giá ở Việt Nam.

          Vì vậy, Hội Thẩm định giá Việt Nam đề nghị: Bằng thực tiễn thẩm định giá đất ở các đô thị của mình, Công ty tích cực tham gia thực hiện theo kế hoạch như sau:

          - Công ty sẽ điền các thông tin theo yêu cầu của mẫu Phiếu khảo sát gửi kèm Công văn này.

          - Kết quả cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu nói trên đề nghị gửi lại Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam trước ngày 5/2/2018.

          Kính mong Công ty hết sức quan tâm và thực hiện có hiệu quả nội dung hợp tác nói trên.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Văn phòng Hội (Phân công, theo dõi, đôn đốc, thu phiếu và tổng hợp)

- Lưu VP

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Ts.Nguyễn Ngọc Tuấn

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính

 

 

Thư nh hp tác kho sát v phát trin h thng đánh giá đt đai ti Vit Nam vi s h tr ca Chính ph Nht Bn.

Kính gửi Quý Hội viên Hội thẩm định giá Việt Nam

Nhận được lời đề nghị từ Bộ tài nguyên Môi trường Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản (Bộ giao thông quốc thổ Nhật) đã liên kết với Liên hiệp Hiệp hội định giá Bất động sản Nhật Bản chúng tôi để tiến hành nghiên cứu về việc liệu có thể tham khảo và đưa vào áp dụng tại Việt Nam hệ thống đánh giá đất

đai quy mô lớn như Nhật Bản đang thực hiện hay không.

Hội thẩm định giá Việt Nam và Liên hiệp Hiệp hội định giá bất động sản Nhật Bản đã ký Biên bản thỏa thuận ghi nhớ về hợp tác quốc tế tại Kyoto Nhật Bản vào tháng 9 năm 2016. Năm ngoái 2017 hai bên đã đồng tổ chức hội thảo tại Hà Nội. Có thể thấy là hai bên đang có những hoạt động giao lưu chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm rất tích cực.

Để phục vụ cho mục đích nghiên cứu trên, được sự đồng ý của ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội, chúng tôi gửi thư này với mong muốn nhận được sự hợp tác trong cuộc khảo sát này từ các Quý Hội viên - những người hiểu rõ nhất về đánh giá đất đai tại Việt Nam- về các nội dung liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tại khu vực đô thị của Việt Nam, cũng như mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến giá đất.

Chúng tôi gửi kèm theo thư này Phiếu khảo sát đến các Quý Hội viên, rất mong các Quý vị điền ý kiến của mình vào phiếu và gửi lại Văn phòng của Hội muộn nhất ngày 9/2/2018.

Gửi Quý vị một thông tin để tham khảo, tại Nhật Bản, với mục đích đánh thuế đất, cứ 3 năm 1 lần các Thẩm định viên bất động sản lại tiến hành đánh giá khoảng 440.000 địa điểm tiêu chuẩn trên toàn quốc. Dựa vào giá đất được đánh giá tại các địa điểm tiêu chuẩn này, các địa phương sẽ tiến hành đánh giá hơn 10 triệu địa điểm trên khắp nước Nhật.

Xin trân trọng cảm ơn!

Liên hiệp Hiệp hội định giá Bất động sản Nhật Bản

Phó chủ tịch

Yamashita Masayuki


 

(Văn phòng Hội )

khao sat - nhat ban.


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: