THÔNG BÁO Kết quả họp Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam kỳ họp tháng 2/2018

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------***-------

 

Số: 20 /2018/TB/HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

 

Hà Nội, ngày 8 tháng 2 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kết quả họp Hội nghị Ban Chấp hành

Hội Thẩm định giá Việt Nam kỳ họp tháng 2/2018

 

          Ngày họp: 1/2/2018 tại Hà Nội

          Chủ trì cuộc họp: Ts.Nguyễn Ngọc Tuấn – Chủ tịch Hội, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính.

          Hội nghị có sự tham dự của 15 thành viên BCH.

Vắng mặt có lý do:

Ông Nguyễn Quang Hùng

Ông Trương Anh Tuấn

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Ông Đinh Quang Vũ

Ông Nguyễn Ngọc Vinh

Ông Trương Thái Sơn (Ông Lê Tuyển Cử - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng Quân họp thay).

Ông Lê Minh Sơn (Ông Nguyễn Đức Toàn Giám đốc Công ty TĐG Miền Trung Họp Thay)

          Khách mời: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Cục Trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính.

          Nội dung cuộc họp:

          - Mở đầu cuộc họp: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội thông báo với BCH kết quả họp Hội đồng thi đua – khen thưởng của Hội về việc xét các hình thức khen thưởng của Chủ tịch Hội, xét các hình thức khen thưởng để đề nghị Bộ Tài chính khen thưởng theo đề nghị của các hội viên nhân dịp tổ chức Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ III.

          - Tiếp theo đó: Ông Nguyễn Tiến Thỏa – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký đã trình bày 2 Dự thảo Báo cáo và các thành viên dự họp đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, gồm:

          + Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018.

          + Kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ III (2018 – 2022)

          1. Về Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 (tóm tắt những nội dung cơ bản)

          1.1 Tổng kết hoạt động năm 2017: Báo cáo đã đánh giá những thành công ở một số hoạt động sau:

          - Kết quả thực hiện chức năng tham gia xây dựng, góp ý, phản biện, chính sách, hành lang pháp lý về TĐG với cơ quan quản lý Nhà nước và trách nhiệm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên: Năm 2017, Hội đã có nhiều văn bản góp ý, kiến nghị với Bộ Tài chính, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam để hoàn thiện hành lang pháp lý về TĐG; về công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành TĐG; về các giải pháp kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động cung ứng dịch vụ TĐG… Đồng thời chú trọng nghiên cứu giải đáp các vướng mắc về nghiệp vụ TĐG của các hội viên…

          Nhìn chung, các văn bản, đề xuất, góp ý của Hội đều được các cơ quan có nhu cầu góp ý tiếp thu, đánh giá cao. Kết quả đó không chỉ góp phần tạo môi trường pháp lý cho hoạt động TĐG tốt hơn mà còn góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp TĐG hoạt động thuận lợi và có hiệu quả hơn (bao gồm cả các doanh nghiệp hội viên và doanh nghiệp chưa phải là hội viên).

          - Về công tác nghiên cứu khoa học:

          Hội đã tích cực nghiên cứu, viết bài, tham gia các cuộc hội thảo của một số Bộ, Ngành như: Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, Hiệp hội xăng dầu, Hội cấp thoát nước Việt Nam, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam… về các vấn đề như: Những giải pháp khắc phục những bất cập trong việc xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ cổ phần hóa DNNN; Cổ phần hóa các doanh nghiệp cấp thoát nước; Đổi mới cơ chế điều tiết giá xăng dầu; Đánh giá giá thị trường năm 2017, kiến nghị các giải pháp cho năm 2018… Chủ động nghiên cứu, xây dựng và đề xuất Đề án kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh về TĐG; nội dung các bài giảng liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về TĐG…

          - Về công tác đào tạo:

          Năm 2017, Hội đã mở được 5 khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành TĐG và cấp Chứng chỉ cho 305 học viên; Tổ chức 8 lớp cập nhật kiến thức cho 719 TĐV về giá hành nghề; Tổ chức 02 lớp ôn thi để thi lấy Thẻ TĐV về giá cho 118 học viên…

          Nhìn chung, tất cả các lớp học do Hội tổ chức đều thành công, được cơ quan quản lý đánh giá chấp hành tốt các quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành TĐG.

          - Về công tác tuyên truyền:

          Tích cực tham gia với các cơ quan khác, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về cơ chế chính sách giá, TĐG. Tiếp tục cải tiến, nâng cấp Website của Hội nên đã thu hút được lượng truy cập bình quân từ 1500-2000 lượt người/ngày và từ khi thiết lập đến nay là 7,5 triệu lượt người.

          - Về hợp tác quốc tế:

          Tiếp tục triển khai kế hoạch hợp tác đã ký kết với Hiệp Hội thẩm định giá bất động sản Nhật Bản thông qua việc tổ chức hội thảo với các DN TĐG VN về chủ đề: “Những vấn đề có tính thời sự trong việc định giá đất tại Nhật Bản”; tổ chức cho các hội viên thuộc Hội khảo sát về những yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định giá đất ở Việt Nam. Cung cấp cho Hiệp Hội thẩm định giá BĐS Nhật Bản để giúp Hiệp hội có thêm điều kiện thực hiện kế hoạch hợp tác với Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam về định giá đất. Đồng thời nhiều hội viên thuộc Hội cũng đã tích cực tham gia hội nghị AVA lần thứ 20 tại Singapo

          - Công tác phát triển Hội:

          Năm 2017, Hội kết nạp thêm được 10 hội viên cá nhân. Việc thu hội phí theo quy định chỉ đảm bảo được 30% kinh phí chi thường xuyên của Văn phòng Hội. Bên cạnh nhiều đơn vị tích cực thực hiện nghĩa vụ đóng hội phí thì cũng còn không ít đơn vị chưa thật tích cực. Hoạt động cung ứng dịch vụ của các đơn vị hội viên qua kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng của Cục Quản lý giá cho thấy cơ bản các đơn vị chấp hành đúng pháp luật về TĐG, trong đó có 3 đơn vị hội viên được xếp trên 90 điểm, đó là: Công ty CP Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam, Công ty CP Thông tin và TĐG Tây Nam Bộ, Công ty CP TĐG và dịch vụ Đà Nẵng…

          Bên cạnh những thành công trên, Báo cáo cũng đã chỉ ra những tồn tại cơ bản như: Hoạt động của BCH ở một số lĩnh vực chưa được triển khai đầy đủ. Tiềm năng phát triển Hội còn lớn nhưng gặp nhiều khó khăn. Khá nhiều đơn vị hội viên chưa tích cực tham gia góp ý, xây dựng các cơ chế, pháp luật liên quan đến TĐG…

          1.2 Phương hướng hoạt động năm 2018

·  Phương hướng chung: Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ III; triển khai tích cực, có hiệu quả những nhiệm vụ hoạt động mà Đại hội nhất trí…

·                      Phương hướng cụ thể:

          - Trọng tâm là phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, sửa đổi bổi sung các văn bản pháp luật về TĐG như: Thông tư số 204/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành TĐG; Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về TĐG và các Thông tư hướng dẫn Nghị định; sửa đổi, bổ sung một số quy định hiện hành phục vụ kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động cung ứng dịch vụ TĐG.

          - Về công tác đào tạo:

          Tổ chức ít nhất khoảng 5-6 lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành TĐG, 01 lớp ôn thi để thi Thẻ TĐV về giá, khoảng 4 lớp cập nhật kiến thức cho TĐV về giá.

          - Về công tác thông tin, tuyên truyền:

          Tiếp tục cải cách, nâng cấp Website, có kết nối với các hội viên; Quảng bá các hoạt động của Hội

          - Về hợp tác quốc tế:

          Tiếp tục triển khai kế hoạch hợp tác với Hiệp Hội thẩm định giá BĐS Nhật Bản: Dự kiến sẽ tổ chức cuộc hội thảo với các doanh nghiệp TĐG tại TP Hồ Chí Minh về định giá đất. Tham gia các hoạt động thường niên của Hiệp hội TĐG ASEAN và các tổ chức TĐG khác trên Thế giới.

          - Về công tác phát triển Hội:

             + Phát triển hội viên mới: Thông qua các biện pháp: Quảng bá, giới thiệu về Hội bằng nhiều hình thức; đánh giá, hoàn thiện và công khai chính sách ưu đãi đối với Hội viên. Tổ chức nhiều hơn các buổi giao lưu, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm…

             + Củng cố tổ chức, hoạt động của Hội

          Xây dựng kế hoạch, tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ III và đưa kết quả Đại hội vào thực thi. Hoàn thành tốt công tác thi đua khen thưởng chào mừng Đại hội nhiệm kỳ III; đồng thời tiến hành huy động sự đóng góp nguồn lực của các hội viên phục vụ Đại hội…

          - Tiếp tục kiến nghị Bộ Tài chính xử lý các Công văn sau của Hội:

§ Công văn số 97/2016/CV-HTĐGVN ngày 30/12/2016

§ Công văn số 41/2017/CV-HTĐGVN ngày 14/6/2017

§ Công văn số 74/2017/CV-HTĐGVN ngày 31/8/2017

          Đồng thời kiến nghị Bộ tiếp tục bàn với các Bộ, Ngành để xử lý những nội dung còn mâu thuẫn trong các quy định về TĐG giữa các Bộ, Ngành hiện nay.

          Trên cơ sở các phương hướng trên, Báo cáo cũng đã nêu ra các biện pháp cần thiết để tổ chức thực hiện phương hướng năm 2018.

          2. Về Báo cáo: “Kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ III (2018-2022)

          Tóm tắt những nội dung cơ bản sau:

          - Dự kiến thời gian Đại hội khoảng tháng 4/2018

          - Hình thức Đại hội: Đại hội toàn thể hội viên (không tổ chức Đại hội trù bị).

          - Mục đích Đại hội: Bảo đảm đúng nhiệm kỳ theo quy định để tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ III; đồng thời bầu Ban Chấp hành cho nhiệm kỳ III.

          - Nội dung Đại hội:

             + Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ II, xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ III.

             + Kiểm điểm hoạt động của BCH nhiệm kỳ II

             + Tổng kết thi đua và trao tặng các hình thức khen thưởng

             + Thảo luận các “Văn kiện” Đại hội

             + Bầu BCH nhiệm kỳ mới

             + Bầu Ban Thanh tra

             + Thông qua Nghị quyết Đại hội

-         Công tác chuẩn bị đại hội gồm:

+ Chuẩn bị các “văn kiện” của Đại hội

+ Thảo luận các “văn kiện” của Đại hội

+ Chuẩn bị nhân sự BCH (theo tiêu chí cụ thể trong báo cáo)

-         Chuẩn bị tài chính cho Đại hội:

+ Dự kiến chi tiết: 400 triệu đồng (có bản dự toán kèm theo báo cáo)

+ Nguồn: huy động sự hỗ trợ, đóng góp của các đơn vị hội viên.

-         Tổ chức thực hiện:

+ Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội.

+ Thành lập Ban “văn kiện” Đại hội.

+ Thành lập Ban nhân sự Đại hội

+ Thành lập Ban tài chính, hậu cần.

         3. Các ý kiến phát biểu:

         3.1. Ý kiến của các thành viên BCH:

-         Nhất trí cao với dự thảo của hai Báo cáo do Thường trực chuẩn bị.

-         Những vấn đề cần được bổ sung để triển khai:

·  Đối với Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

            + Về công tác thông tin, tuyên truyền: Cần tập trung tuyên truyền nhiều hơn về công tác TĐG, pháp luật về TĐG.

            + Về công tác cập nhật kiến thức: Cần có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn (kể cả Hội và Trung tâm thuộc Cục) để tránh tình trạng có những TĐV có ghi tên cập nhật nhưng thực tế không học mà vẫn được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa cập nhật.

         Đề nghị Bộ tài chính tiến hành cập nhật kiến thức cần nhắm vào những vấn đề thời sự, những vấn đề vướng mắc, cách tháo gỡ… không nên “nặng quá” về phổ biến các văn bản pháp luật về TĐG.

            + Về hoạt động nghiên cứu: Tổ chức phối hợp với Trung tâm thuộc Cục để nghiên cứu, công bố các chỉ số liên quan đến TĐG ví dụ: lãi suất, tỷ suất chiết khấu…

         Đồng thời Hội cần tham khảo Thông tư số 09/2016 TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính để xây dựng hoặc kiến nghị Bộ tài chính về giá dịch vụ TĐG giống như Bộ quy định đối với lĩnh vực kiểm toán.

            + Về công tác phát triển Hội: Vai trò của BCH phải phát huy cao hơn để Hội phát triển hơn. Hội ban hành Quyết định thu hội phí ngay từ đầu năm gửi cho các hội viên.

         Đối với công tác phát triển hội viên:

         Đề nghị Cục Quản lý giá phải làm “bà đỡ”, có kế hoạch, giải pháp cụ thể hỗ trợ Hội để các doanh nghiệp TĐV tham gia Hội, nếu chỉ để Hội làm là rất khó khăn. Riêng với Hội nhân dịp Đại hội III có thể mời gọi các doanh nghiệp, công bố chính sách ưu đãi (hội phí, học phí…) để thu hút và có thể làm đợt kết nạp hội viên nhân dịp Đại hội III.

· Đối với Báo cáo: Kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội Hội TĐG VN nhiệm kỳ III.

         Quan trọng nhất là huy động kinh phí cho Đại hội, Hội nghị BCH thống nhất là huy động đóng góp, tài trợ của các đơn vị hội viên: Mức đóng góp tối thiểu 10 triệu đồng / đơn vị, không hạn chế mức tài trợ tối da. Hội cũng kêu gọi các hội viên cá nhân tự nguyện tài trợ cho Đại hội. Hội cần có thông báo bằng văn bản chính thức cho từng đơn vị. BCH Hội cũng kêu gọi các đơn vị có điều kiện, phát huy tinh thần “mạnh thường quân” hỗ trợ tối đa để Hội có điều kiện tổ chức thành công Đại hội III.

         3.2. Ý kiến phát biểu của Cục trưởng Cục Quản lý giá – Nguyễn Anh Tuấn.

         - Hoàn toàn nhất trí với Báo cáo của Hội, đồng thời đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội năm 2018; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Hội với cơ quan quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực: Xây dựng pháp luật, đào tạo, thông tin tuyên truyền, kiểm soát chất lượng TĐG, thi thẻ TĐV về giá…

         - Ghi nhận các ý kiến đề xuất của hội nghị để tham mưu cho Bộ xem xét xử lý.

         - Đối với vấn đề cạnh tranh không lành mạnh về việc cung ứng dịch vụ TĐG, với chức năng của Hội, Hội có thể xem xét công bố giá sàn để các DN thỏa thuận với khách hàng và Cục cùng có thể sử dụng giá sàn do Hội công bố để tham chiếu khi tiến hành kiểm tra các DN TĐG, kiên quyết khắc phục tình trạng để giá dịch vụ TĐG – tùy tiện, không đảm bảo chất lượng cần thiết của thẩm định giá, ảnh hưởng đến uy tín, trách nhiệm của các đơn vị.

         - Đồng ý kế hoạch Đại hội của Hội, Cục đồng ý sẽ hỗ trợ Hội để Đại hội thành công, trong đó có cả việc hỗ trợ kinh phí ở mức độ cho phép phục vụ Đại hội.

         Kết luận buổi họp:

         Ông Nguyễn Ngọc Tuấn đã kết luận buổi họp như sau: Hội rất phấn khởi khi các đ/c đã bố trí thời gian về dự họp BCH, thảo luận kỹ các báo cáo và biểu thị sự nhất trí cao với Báo cáo, trong đó đặc biệt là sự đồng thuận cao đối với phương hướng hoạt động năm 2018 và kế hoạch tổ chức Đại hội III. Đây là những thuận lợi lớn cho hoạt động của Hội năm 2018.

         Ban chấp hành Hội tiếp thu ý kiến của các đ/c trong BCH, ý kiến đóng góp của Cục trưởng Cục QLG, sau cuộc họp này sẽ chủ động, tích cực triển khai các quyết nghị của cuộc họp hôm nay, truyền đạt các quyết nghị này đến tất cả các Hội viên để thực hiện.

 

           

Nơi nhận:

- Các thành viên BCH

- Các doanh nghiệp hội viên

- Cục QLG-BTC (để hỗ trợ thực hiện)

- Đăng Website và kết nối với các hội viên

đơn vị và cá nhân.

- Lưu VT.

 

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

Ts. Nguyễn Ngọc Tuấn

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: