Đóng góp, hỗ trợ, tài trợ kinh phí cho Đại hội Hội TĐG VN nhiệm kỳ III (2018-2022)

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------***-------

Số:    28   /2018/CV/HTĐGVN

V/v: Đóng góp, hỗ trợ, tài trợ kinh phí cho Đại hội Hội TĐG VN nhiệm kỳ III (2018-2022)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

 

Hà Nội, ngày  28  tháng 2 năm 2018

 

Kính gửi:……………………………………………………..…….

 

          Thực hiện Điều 14 về tổ chức Đại hội của Hội Thẩm định giá Việt Nam (HTĐG VN) quy định tại Điều lệ HTĐG VN ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

          Thực hiện Quyết nghị của Ban Chấp hành HTĐG VN tại Thông báo số 20/2018/TB/HTĐGVN ngày 8/2/2018: Thông báo kết quả họp hội nghị Ban Chấp hành HTĐG VN kỳ họp tháng 2/2018;

          HTĐG VN sẽ tổ chức Đại hội toàn thể Hội nhiệm kỳ III (2018-2022) vào tháng 4/2018 nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động; tổng kết công tác thi đua trao tặng các hình thức khen thưởng cho tổ chức, cá nhân trong nhiệm kỳ 2012-2017; thảo luận và quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ công tác đồng thời quyết định công tác nhân sự Ban Chấp hành (BCH) cho nhiệm kỳ mới (2018-2022).

          Đại hội HTĐG VN nhiệm kỳ III (BCH sẽ có thông báo chi tiết và giấy mời cụ thể tới các hội viên sau) được coi là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa lớn, nổi bật nhất trong năm 2018 của hoạt động nghề nghiệp thẩm định giá (TĐG) trong cả nước. Thông qua Đại hội, góp phần củng cố tổ chức, tăng cường kết nối, giao lưu nghề nghiệp giữa các hội viên; nâng cao uy tín nghề nghiệp của các hội viên đối với khách hàng; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, tiếp tục phát triển tổ chức Hội vững mạnh thành “mái nhà chung” của ngành thẩm định giá Việt Nam, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Hội; đóng góp tích cực, có hiệu quả với cơ quan quản lý Nhà nước về TĐG tạo điều kiện phát triển bền vững nghề TĐG nói chung của các doanh nghiệp TĐG nói riêng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước trong thời kỳ mới.

          Để tổ chức Đại hội thành công, BCH Hội nhất trí: ngoài việc BCH đã và đang tích cực tiến hành các công việc chuẩn bị cho Đại hội thì quan trọng hơn và mang tính quyết định cho sự thành công của Đại hội là không thể thiếu sự đồng thuận, chung tay, đóng góp, hỗ trợ, tài trợ cả về vật chất và tinh thần của tất cả các hội viên thuộc Hội, đặc biệt là sự đóng góp, tài trợ về tài chính cho Đại hội. Sở dĩ như vậy là vì: Hội là một tổ chức nghề nghiệp phải tự trang trải kinh phí hoạt động, không được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước; trong khi kinh phí hoạt động hàng năm khá lớn (gồm tiền thuê trụ sở làm việc, tiền điện, nước và kinh phí chi hoạt động thường xuyên…) nhưng tổng số hội phí hàng năm Hội thu được từ đóng góp của các hội viên chỉ đáp ứng được khoảng 30% số chi cần thiết trong năm (mặc dù chi phí thường xuyên hàng năm được thực hiện rất tiết kiệm), số phải chi còn lại 70% Hội phải tổ chức các hoạt động đào tạo có thu để bù đắp, không có kết dư hàng năm (đã được Ban Thanh tra của Hội hàng năm kiểm tra và xác nhận). Do đó, với mức dự toán kinh phí ở mức tiết kiệm cho Đại hội với khoảng 250 đại biểu đã vào khoảng 400 triệu đồng (bao gồm: chi phí thuê hội trường; các phương tiện âm thanh, ánh sáng, trang trí; chi phí cho công tác khen thưởng: thuê in Bằng khen, chế tạo Cúp vàng, quà lưu niệm, hoa, nước uống…) nếu không có sự đóng góp, tài trợ của tất cả các hội viên thì Hội hoàn toàn không có khả năng chi trả (toàn bộ chi phí dự kiến cho Đại hội đã được Ban Chấp hành xem xét).

          Từ thực tế đó, BCH Hội đã thống nhất cao kêu gọi sự đóng góp, hỗ trợ, tài trợ của các hội viên cho Đại hội như sau:

          1. Về đóng góp, hỗ trợ, tài trợ kinh phí cho Đại hội:

          - Đối với hội viên là các doanh nghiệp TĐG, các Trung tâm, các tổ chức khác: mức tối thiểu là 10.000.000đ (mười triệu đồng) / đơn vị; mức tối đa không hạn chế.

          Đơn vị đăng ký tài trợ cho Đại hội sẽ được sắp xếp, giới thiệu kịp thời trên Website, vinh danh trên Panô tại Đại hội các hình thức đơn vị tài trợ vàng, đơn vị tài trợ bạc, đơn vị tài trợ đồng…

          - Đối với hội viên là các cá nhân, mức đóng góp, hỗ trợ không hạn chế.

          2. BCH cũng đề nghị các hội viên chủ động, tích cực quan tâm, trực tiếp làm việc, vận động, thuyết phục kêu gọi các đơn vị có quan hệ công tác tài trợ kinh phí cho Đại hội. Mức tài trợ không hạn chế.

          3. Thời gian đóng góp, tài trợ, hỗ trợ kinh phí tính từ khi các đơn vị, cá nhân nhận được thông báo này đến ngày 30/3/2018, đề nghị hội viên cố gắng đóng góp sớm để giúp Hội có nguồn lực chủ động tiến hành công tác chuẩn bị Đại hội và quyết định ngày chính thức tổ chức Đại hội.

          Mọi sự đóng góp, tài trợ xin được thông báo cho Văn phòng Hội và gửi về:

          Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.

          Số TK: 2111 0000 536432

          Đơn vị thụ hưởng: Hội Thẩm định giá Việt Nam

          Với chủ trương trên, ngay sau khi được BCH Hội thống nhất công bố, Hội đã nhận được các ý kiến đồng ý, đóng góp, tài trợ kinh phí Đại hội của các đồng chí lãnh đạo các doanh nghiệp là thành viên BCH Hội. Hội đánh giá cao và biểu dương sự gương mẫu, trách nhiệm với Hội của các doanh nghiệp đó. Hội mong rằng các tổ chức, cá nhân hội viên khác cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng chủ trương trên của BCH để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

 

           

Nơi nhận:

- nt

- Các thành viên BCH

- Lãnh đạo các doanh nghiệp hội viên

- Đăng Website 

- Văn phòng (để thực hiện)

- Lưu VT.

 

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

Ts. Nguyễn Ngọc Tuấn

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: