Thông báo lịch - địa điểm học cập nhật kiến thức từ ngày 14/4/2018 - 16/4/2018

Kính Gửi Học viên lớp CNKT2018.01 tại Hà Nội đợt 1
Văn phòng Hội thông báo lịch học cập nhật kiến thức từ ngày 14/4/2018 - 16/4/2018 (cả ngày Thứ 7, Chủ nhật, sáng Thứ 2)
Sáng từ 8h- 12h, chiều từ 13h30-17h30
Địa chỉ: Hội trường Tầng 3, Trường Trung cấp tin học Estih - số 73 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
 
Đề nghị các học viên đến sớm làm thủ tục, nhận tài liệu vào học.
Cảm ơn

(Văn phòng Hội )