Thông báo địa điểm học lớp Nghiệp vụ TĐG K88

Kính Gửi Học viên lớp nghiệp vụ Thẩm định giá K88
 
Văn phòng Hội thông báo lịch học nghiệp vụ thẩm định giá K88 từ ngày 7/5/2018 - 10/6/2018
Tối từ: 18h - 21h
Địa chỉ: Hội trường Tầng 8, Tòa nhà dự Án, Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Phố Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 
Cảm ơn

(Văn phòng Hội )