Số/Ký hiệuNgày ban hànhTên văn bản
Số:153 /2018/QĐ-HTĐGVN03/08/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học Thẩm định giá thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam
Số: 150/2018/QĐ-HTĐGVN03/08/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2022
Số 148/2018/QĐ-HTĐGVN01/08/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy tắc đạo đức trong hoạt động Hội của Hội Thẩm định giá Việt Nam
Số 144/2018/QĐ-HTĐGVN01/08/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hội viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam
Số 147/2018/QĐ-HTĐGVN01/08/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng của Hội Thẩm định giá Việt Nam
Số145/2018/QĐ-HTĐGVN01/08/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam
Số 146/2018/QĐ-HTĐGVN01/08/2018 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban kiểm tra của Hội Thẩm định giá Việt Nam
63 /10/05/2018 Góp ý Dự thảo Luật Thuế tài sản
79 /21/09/2017 Thuế giá trị gia tăng trong các phương pháp thẩm định giá
53 /230/06/2017 Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Tiêu chuẩn TĐG số 12.
Số: 14/06/2017 Báo cáo Bộ Tài chính về những kiến nghị tại cuộc Hội thảo triển khai thực hiện Thông tư 323/2016/TT-BTC và Dự thảo Đề án kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá.
Số:29/03/2017 Góp ý Dự thảo Thông tư Quy định Khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản
06/2023/02/2017 Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội III của Hội Thẩm định giá Việt Nam (2018 – 2022)
07 /222/02/2017 Mời tham dự chương trình học tập và khảo sát tại Australia và New Zealand tháng 4/2017
08 /222/02/2017 Đề xuất nội dung cập nhật kiến thức cho Thẩm định viên về giá năm 2017
4804/01/2017 Thông báo kết quả họp Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam kỳ họp tháng 11/2016
97/2030/12/2016 Đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 204/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá
1206/05/2014 Góp ý Dự thảo Thông tư quy định về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá
6806/12/2016 Thông báo Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam
71/2014/09/2016 Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tổng số truy cập: